1953.10. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 23 października 2012, Odsłon: 1 603
 • 1 X. Rozpoczęły się zajęcia w nowoutworzonym Społecznym Ognisku Muzycznym. Założył je nauczyciel Szkoły Muzycznej Franciszek Wąsowicz. Tegoż dnia w teatrze odbył się koncert zorganizowany przez Państwową Szkołę Muzyczną, z którego całkowity dochód przeznaczono na odbudowę Warszawy. Wystąpiła orkiestra, chór, balet dziecięcy i soliści: W. Skawina (skrzypce), B. Janczarski (fortepian), Józef Pniewski (śpiew).

  2 X. W Bibliotece Miejskiej odbył się wieczór autorski poety Mariana Piechala.

  15 X. W ramach „Miesiąca Pogłębienia Przyjaźni Polsko-Radzieckiej” nauczyciele i uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej dali w Jaworzynie Śląskiej koncert muzyki polskiej i radzieckiej w wykonaniu orkiestry, baletowego zespołu dziecięcego i solistów, z udziałem również chóru Liceum Pedagogicznego. Ten sam program wykonano następnie w Świebodzicach 20 października, w Witoszowie 25 października, w szkole TPD na akademii Związku Nauczycielstwa Polskiego 31 października, w świetlicy fabrycznej zakładu opiekuńczego 4 listopada, na ogólnomiejskiej akademii 6 listopada, na akademii PMRN 7 listopada, na zjeździe chłopskim 8 listopada, na akademii ZWAP 5 listopada.

  23 X. Walne Zgromadzenie Spółdzielni Inwalidów z udziałem 85 Członków. Obradom przewodniczył główny księgowy Izaak Feinsilber. Uchwalono zmiany w statucie i podjęto zobowiązanie wykonania planu rocznego do dnia 7 listopada 1953 r. Spółdzielnia prowadziła wówczas m.in.: pralnię i farbiarnię przy pl. Grunwaldzkim, warsztaty szewskie produkcyjne i usługowe, punkt rymarski, punkt introligatorski, 3 punkty metalowe (mechaniczne), punkt malarsko-dekoracyjny, punkt naprawy maszyn biurowych w Słotwinie, sklep wzorcowy (Rynek 19) oraz 8 kiosków: 5 w Świdnicy, 2 w Świebodzicach i 1 w Strzegomiu.

  23 X. W Szkole Podstawowej nr 1 otwarto wystawę książek radzieckich, połączoną z kiermaszem, z okazji Miesiąca Przyjaźni Polsko-Radzieckiej.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz