1954.03. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 23 października 2012, Odsłon: 1 555
 • 1 III. Stanowisko dyrektora MHD objęła Janina Lewińska (przedtem była zastępcą dyrektora). Jej poprzednik Jojne Fajnzilber został przeniesiony do Wrocławia.

  8 III. Otwarcie filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wrocławskiej 44. Jej kierowniczką została Lucyna Pośpiech.

  11 III. Przy świetlicy PSS powstał 16-osobowy zespół taneczny pod kierownictwem Bolesława Stelmaszewskiego. W 4 dni później rozpoczął też zajęcia 30-osobowy chór pod kierownictwem Zygmunta Potocznego.

  13 III. Uroczystość wręczenia sztandaru Zakładom Wytwórczym Aparatury Precyzyjnej.

  13 III. Walne Zgromadzenie Spółdzielni Inwalidów wybrało nowy zarząd w składzie: Bolesław Dudziak (przew.), Stanisław Konopka i Sylwester Rzepka. W roku 1953 spółdzielnia uruchomiła 2 nowe punkty usługowe branży metalowej, 1 rymarski i 1 usług nieprzemysłowych. Plan produkcji wykonano w 116 proc. w branży skórzanej, w 167 proc. w branży metalowej i w 125 proc. w branży papierniczej. Przeciętne zarobki miesięczne członków-inwalidów kształtowały się: w branży skórzanej 874 zł, w metalowej 1.200 zł, w introligatorni 1.202 zł, w pralni i farbiarni 1.153 zł, w kioskach 1.247 zł, w administracji 1.239 zł, chałupnicy zarabiali średnio 425 zł. Ogólny bilans spółdzielni zamknął się zyskiem w wysokości 596.904 zł.

  26 III. W Świdnicy odbyła się konferencja dyrektorów liceów pedagogicznych z terenu Dolnego Śląska, zwołana przez Kuratorium OS Wrocław.

  ● W I kwartale Ośrodek Zdrowia zatrudniał 17 lekarzy, 3 dentystów, 3 techników dentystycznych, 17 pielęgniarek i 4 asystentki dentystyczne. Ośrodek w tym czasie udzielił 6.319 porad ogólnych i 14.386 specjalistycznych. Wykonano 14.525 zabiegów, 3.408 naświetleń, 5.158 analiz, prześwietlono rentgenem 1.976 osób. Lekarze rejonowi złożyli 1.890 wizyt domowych u chorych.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz