1954.04. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 23 października 2012, Odsłon: 1 590
 • 6 IV. Chór, orkiestra i zespół taneczny Państwowej Szkoły Muzycznej wystąpiły z koncertem w sali teatru.

  11 IV. Walne Zgromadzenie Pomocniczej Spółdzielni Rzemieślniczej Branży Włókienniczej w Cechu Rzemiosł Różnych. Obradom przewodniczył Mateusz Holka. Prezes spółdzielni Kazimierz Fronczak wygłosił referat na temat zadań wytyczonych przez II Zjazd Partii [II Zjazd PZPR odbył się w dniach 10-17 marca 1954] oraz złożył sprawozdanie z działalności w roku 1953. Podobne sprawozdanie Rady Nadzorczej złożył jej przewodniczący Stanisław Majorek.

  14 IV. Sesja Miejskiej Rady Narodowej w sprawie załatwiania skarg i zażaleń. Poza członkami Rady wzięło w niej udział ponad 200 mieszkańców miasta. W dyskusji zabrało głos 28 osób. Uprzednio komisje MRN przeprowadziły kontrole sposobu załatwiania skarg i zażaleń w zakładach pracy i instytucjach.

  14 IV. Pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej I LO im. J. Kasprowicza w nowej siedzibie szkoły przy ul. Budowlanej. Grono nauczycielskie I LO stanowili wówczas: Józef Wilczak (dyr.), Baudouin de Courtenay, Isterewicz-Durkalec, Koczańska, Klupczyński, Maria Przyborowska, Janina Tołłoczko, Zawadzki, Fr. Harhala, Irena Kozłowska i Józef Szuba.

  21 IV. Przewodniczącym Rady Nadzorczej Pomocniczej Spółdzielni Rzemieślniczej Branży Włókienniczej został wybrany Mateusz Holka, jego zastępcą – Wajchman, a sekretarzem – Bolesław Wyszomirski.

  22-23 IV. Drugi Zjazd Absolwentów Liceum Pedagogicznego. Wzięły w nim udział 93 osoby. Jednym z punktów programu była wycieczka autokarowa w Góry Stołowe.

  25 IV. Walne Zgromadzenie delegatów Powszechnej Spółdzielni Spożywców w sali Domu Kultury ZWAP przy ul. Marchlewskiego [Ks. Agnieszki] z udziałem 155 osób. Przewodniczył S. Grzegorzewski. Zatwierdzono sprawozdania za rok 1953 i plan pracy na rok 1954, a z czystej nadwyżki uchwalono przeznaczyć 1000 zł na TPPR, 800 zł na ZBoWiD i 700 zł na nagrodę dla zagranicznego uczestnika kolarskiego Wyścigu Pokoju. Prezesem Zarządu był wówczas Marian Wudniak, jego zastępcą Antoni Piotrowski, przewodniczącym Rady Nadzorczej Leon Schmidt, sekretarzem POP Juliusz Permus, a przewodniczącym Rady Zakładowej Feliks Krawczyk.

  27 IV. Zespoły artystyczne Państwowej Szkoły Muzycznej wystąpiły na akademii 1-Majowej w Mysłakowie. Natomiast orkiestra dęta ZWAP wystąpiła z tej samej okazji na akademii w Strzelinie.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz