1954.07. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 23 października 2012, Odsłon: 1 994
 • 1 VII. Urząd Pocztowy zmienił nazwę na Powiatowy Zarząd Łączności. Jego kierownikiem został Stanisław Dzikowicki.

  1 VII. Prezesem spółdzielni „Jedność” został Mojżesz Sznajderman (po Mieczysławie Korzeniowskim).

  3 VII. W przeddzień Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości w świetlicy PSS przy ul. Pułaskiego 18 otwarto wystawę pt. „Dziewięć lat Powszechnej Spółdzielni Spożywców”.

  22 VII. Ukazał się pierwszy numer nowego dwutygodnika „Życie Świdnickie”, wydawanego przez Powiatowy i Miejski Komitet Frontu Narodowego, w objętości 4 stron, poświęcony głównie, podobnie jak i następne, sprawom gospodarki rolnej w powiecie. Znalazły się tam jednak również informacje dotyczące miasta Świdnicy. Autorami artykułów byli m.in.: Wincenty Jędrkiewicz, Tadeusz Starostecki, Tadeusz Kosuciński, Zenon Bury (później zmienił nazwisko na Burski) i Wacław Komorowski. Redakcja „Życia Świdnickiego” mieściła się przy pl. Grunwaldzkim 3 na II piętrze. Cenę numeru ustalono na 20 groszy.

  31 VII. Stan osobowy Miejskiej Zawodowej Straży Pożarnej wynosił w tym dniu 3 oficerów, 10 podoficerów, 16 strażaków i 14 praktykantów. W pierwszym półroczu 1954 roku straż interweniowała w 23 wypadkach. Jedyny poważniejszy pożar miał miejsce na terenie Fabryki Materiałów Ogniotrwałych [później: DZM], powodując straty w wysokości 28.120 zł. Przeprowadzono 512 kontroli przestrzegania przepisów p-poż., w 12 wypadkach sprawy osób winnych ich przekroczenia oddano do Kolegium Orzekające przy PMRN.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz