1954.09. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 23 października 2012, Odsłon: 2 176
 • 1 IX. Uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Uczniowie wysłuchali w szkołach przez radio przemówienia ministra oświaty, poczem zebrali się wraz z nauczycielami na pl. Lenina [Św. Małgorzaty], skąd z orkiestrą przemaszerowali głównymi ulicami miasta.

  1 IX. I Liceum Ogólnokształcące im. J. Kasprowicza znalazło się w całości w nowej siedzibie przy ul. Budowlanej. Skład grona nauczycielskiego, zmienionego w 50 proc. przedstawiał się następująco: Józef Wilczak (dyrektor), Irena Irecka, Stanisław Kotełko, Irena Kozłowska, Zygfryda Koczańska, Eugenia Łuczyńska, Maria Przyborowska, Piotr Sadaj, Tadeusz Sajan, Józef Szuba i Janina Tołłoczko. Na emeryturę odszedł nauczyciel Kazimierz Baudouin de Courtenay.

  1 IX. Dyrekcję Liceum dla Pracujących objęła po Józefie Jaroszu Helena Horodyska. Grono nauczycieli etatowych tworzyli: Irena Trzcińska, Irena Kozłowska, Kazimierz Rosłanowski i Henryk Kędzierski (zmarł w marcu 1956).

  1 IX. Dyrektorem Zasadniczej Szkoły Zawodowej Metalowo-Elektrycznej, liczącej 260 uczniów, został Józef Michajłowicz. Szkoła kształciła wówczas fachowców w specjalnościach: ślusarz maszynowy, ślusarz narzędziowy, tokarz, stolarz okuwacz, monter przyrządów pomiarowych, mechanik samochodowo-traktorowy, ślusarz instalator i formierz odlewnik.

  1 IX. Kierownikiem Szkoły nr 8 z niemieckim językiem nauczania został Małecki. Jego poprzednik, Erwin Kuhnert został zwolniony na żądanie Komitetu Rodzicielskiego.

  6 IX. Na terenie parku Jedności Robotniczo-Chłopskiej (późniejsza nazwa: park Centralny) otwarto Wystawę Rolniczą. W czasie jej trwania odbywały się występy amatorskich zespołów artystycznych.

  9 IX. Na stanowisko zastępcy dyrektora MHD do spraw handlowych został powołany Henryk Nowogrodzki.

  16 IX. Kolegium MRN osądziło w przyspieszonym trybie 12 chuliganów zatrzymanych na ulicach miasta przez milicję w nocy z 15 na 16 września, wśród nich jednego wychowawcę z Zakładu Poprawczego. Zostali oni skazani na 1-2 miesięcy pracy poprawczej, potrącenia z poborów i grzywny Zdjęcie chuliganów wraz z nazwiskami zamieściło „Życie Świdnickie” w nr 6 z dnia 30 października.

  18 IX. Konferencja partyjno-ekonomiczna obradowała w ZWEM „M-9″ na temat wykrycia rezerw produkcyjnych i obniżki kosztów własnych. W okresie przygotowań do konferencji zgłoszono w zakładzie 744 wnioski racjonalizatorskie. Powstały też, zorganizowane przez zarząd Koła ZMP dwie przodujące brygady młodzieżowe, które pod kierownictwem Marczaka i Ptaszyńskiego wykonywały średnio 350 procent normy, posługując się metodą Żandarowej.

  23 IX. I Konferencja partyjno-ekonomiczna obradowała w Fabryce Wagonów. Chodziło również o obniżkę kosztów własnych zakładu. Załoga zgłosiła uprzednio 670 wniosków, zmierzających do poprawy sytuacji na tym odcinku, jak również do poprawy wskaźnika wydajności pracy. Przeprowadzono też rewizję norm materiałowych na produkowane węglarki i zderzaki.

  27 IX. Władze szkolne zorganizowały w szkole nr 7 kursokonferencję dla nauczycieli i przewodników harcerskich. Omawiane były zadania wychowawców klasowych w odniesieniu do organizacji harcerskiej.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz