1954.12. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 23 października 2012, Odsłon: 2 264
 • 4 XII. Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Inwalidów pod przewodnictwem Bolesława Pratiuka, z udziałem 124 członków. M.in. zatwierdzono przejęcie punktu tkacko-trykotarskiego od Spółdzielni im. Nowotki.

  5 XII. Wybory do rad narodowych, w tym również do Miejskiej Rady Narodowej. Prezesem Miejskiej Komisji Wyborczej był Marian Wudniak. W przeddzień Miejski Komitet Frontu Narodowego ogłosił uzupełnienie programu wyborczego na podstawie wniosków zgłoszonych przez mieszkańców miasta na spotkaniach z kandydatami na radnych. Do programu m.in. wprowadzono budowę 4 studni artezyjskich i dodatkowego zbiornika gazu, budowę mostu na Bystrzycy łączącego ulicę Z. Jaroszewicz [Wodna] z ul. Kopernika oraz remonty nawierzchni szeregu ulic.

  13 XII. Świetlica PSS zajęła I miejsce w skali krajowej we współzawodnictwie świetlic Związku Zawodowego Pracowników Handlu. Wręczenie nagrody kierowniczce świetlicy Marii Wudniakowej nastąpiło na zjeździe aktywu kulturalno-oświatowego ZZPH w Krakowie w dniu 24 lutego 1955 r.

  17 XII. Pierwsza sesja nowowybranej Miejskiej Rady Narodowej. Ślubowanie złożyło 90 radnych. Wybrano Prezydium MRN w składzie: Józef Tomaszewski (przewodniczący), Aleksander Olejnik i Adolf Tołloczko (zastępcy przew.), Tadeusz Białęcki (sekretarz) oraz Jan Orzech (I sekretarz KM PZPR), Władysław Stochla (komendant MO), Jan Kocan, Eugeniusz Ogiński, Czesław Wasilewski i Zofia Ślepecka (przew. ZMP w ZWAP). Powołano też 10 komisji Rady. Radny Feliks Krawczyk wygłosił referat pt.: „O roli i zadaniach radnego w realizacji zadań wytkniętych w programie Miejskiego Komitetu Frontu Narodowego”.

  30 XII. Delegacje najlepszych uczniów wszystkich szkół podstawowych uczestniczyły we Wrocławiu w choince noworocznej, zorganizowanej przez Kuratorium.

  30 XII. W Domu Kultury ZWAP przy ul. Marchlewskiego [Ks. Agnieszki] wybuchł w nocy pożar. Spłonęło całkowicie urządzenie sceny łącznie z kurtyną i kotarami.

  ● W grudniu kierownictwo Miejskiej Biblioteki Publicznej przejęła ponownie Zygmunta Dobkiewicz.

  ● Do Prezydium MRN w IV kwartale wpłynęło 327 skarg i zażaleń. Większość dotyczyła spraw remontowo-mieszkaniowych, handlu, zdrowia i oświaty. 155 skarg załatwiono pozytywnie, 30 negatywnie, 2 skierowano do sądu, a w 101 wypadkach udzielono wyjaśnień.

  ● W IV kwartale miejski radiowęzeł nadał 172 audycje, nie licząc komunikatów, z tego 56 audycji o tematyce związanej z wyborami do rad narodowych. W pracy komitetu redakcyjnego zgodnie z oficjalną oceną wyróżnili się: Stefan Słomski (opracował 21 audycji, wygłosił 41), Adolf Tołłoczko (oprac. 10, wygłosił 4), Janina Tołłoczko (oprac. 13, wygłosiła 23), Jan Krasnościak – kierownik radiowęzła w ŚFUP (oprac. 16, wygłosił 14), Władysław Orłowski (oprac. 13, wygłosił 17) i Lidia Uczeń (oprac. 14, wygłosiła 21). Dla radiowęzła pracowało też 60 korespondentów z różnych zakładów pracy.

  ● Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej wyprodukowały w ciągu roku 339 262 liczniki elektryczne 1-fazowe i 28.691 liczników 3-fazowych.

  ● Fabryka Wagonów wyprodukowała 721 węglarek typu 17-W i 54.757 zderzaków do wagonów towarowych. Ponadto rozpoczęto produkcję cystern typu 5-R i wagonów osobowych typu 1-AW, a także produkcję śrub, której po 4 latach zaniechano ze względu na jej nieopłacalność.

  Fabryka zatrudniała wówczas ogółem 1.506 osób, w tym 169 pracowników inżynieryjno-technicznych i 136 pracowników administracyjnych.

  ● Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych rozpoczęła budowę kompletnych cukrowni na eksport.

  ● W Zakładach Elektrotechniki Motoryzacyjnej utworzony został Klub Techniki i Racjonalizacji.

  ● Działająca przy Zakładach Wytwórczych Aparatury Precyzyjnej orkiestra dęta miała 51 występów, w tym 39 w Świdnicy, 3 w Strzelinie i 9 we wsiach powiatu świdnickiego. Dyrygentami jej byli kolejno: Sokołowski (do r. 1951), Janusz (do r. 1952), Duli (do r. 1955), Szczygłowski (do r. 1958), Bednarczuk (do r. 1964) i Hubert Rybarczyk.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Komentarze: 2

  1. awasilewski pisze:
   23 października 2012, o 20:50

   Ok. Dziękuję bardzo. A następne lata? aktualnie potrzebny jest mi 1957 i 1958. Coś tam pisze o Świdnicy. Można prosić?


  2. admin pisze:
   23 października 2012, o 21:58

   Proszę bardzo. Lata 1945-1958 są już na stronie, pozostałe wkrótce.


  Dodaj komentarz