1955.03. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 23 października 2012, Odsłon: 1 798
 • 2 III. Sesja Miejskiej Rady Narodowej poświęcona omówieniu sprawozdania z częściowo załatwionych wniosków i postulatów społeczeństwa, zgłoszonych w czasie kampanii wyborczej do rad narodowych.

  13 III. Zespoły muzyczne świetlicy Powszechnej Spółdzielni Spożywców dały koncert w świetlicy miejscowej jednostki wojskowej. Wystąpił: chór, balet i kwartet wokalny w składzie: Henryk Wiśniewski, Andrzej Gwóźdź, Zbigniew Podolski i Cyprian Dziekański.

  31 III. W 10-lecie istnienia świdnickiej Szkoły Muzycznej odbył się uroczysty koncert w sali teatru. Wzięła w nim udział orkiestra odeonowa, orkiestra dęta, orkiestra dziecięca, zespół akordeonistów, chór młodzieżowy, chór dziecięcy, duet fortepianowy oraz soliści: W. Korecki (skrzypce), Makowska, Kasprzycka, Klimowicz, Kuta i Szwedo (śpiew).

  ● Na koniec I kwartału miasto posiadało 479 czynnych punktów świetlnych na ulicach, w tym 437 lamp gazowych i 42 elektryczne.

  ● Prezydium MRN zawarło w m. marcu umowy z 8 przedsiębiorstwami przemysłowymi, zlecając im uporządkowanie terenów zagruzowanych za kwotę 245.000 zł. Do końca maja wykonano 25 proc. prac, przy czym wyróżniły się: Fabryka Wagonów, ŚZPW i ŚFUP.

  ● W Spółdzielni „Metalowiec” wybrano nowy zarząd. Tworzyli go: Antoni Lutowski (przew.), Mieczysław Skwarczyński i Paweł Nowak.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz