1955.04. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 23 października 2012, Odsłon: 1 857
 • 1 IV. Stanowisko prezesa Sądu Powiatowego objął Stanisław Hibner (jego poprzednikiem był Franciszek Korzeń).

  1 IV. Świdnicka delegatura Państwowego Przedsiębiorstwa Kolportażu „Ruch” została podporządkowana Przedsiębiorstwu Upowszechniania Prasy i Książki we Wrocławiu. W Świdnicy powstał jego oddział.

  1-3 IV. Wojewódzkie eliminacje zespołów artystycznych Zw. Zaw. Pracowników Handlu w sali teatru. Przyniosły one szereg sukcesów zespołom świdnickiej PSS i tak: w kategorii zespołów tanecznych – I miejsce (za suitę baletową „Wesele w kołchozie”, instr. B. Stelmaszewski), w kategorii chórów – II miejsce, w kategorii zespołów teatralnych – II miejsce („Niedźwiedź” Czechowa, reż. F. Jarzyna). Ogółem w eliminacjach uczestniczyło 11 zespołów teatralnych, 7 tanecznych, 9 muzycznych, 9 chóralnych, 3 wokalne i 3 zespoły pieśni i tańca z terenu Dolnego Śląska.

  2 IV. Akademia ogólnomiejska z okazji Tygodnia Młodzieży Demokratycznej. Wystąpiła na niej orkiestra dęta Fabryki Wagonów „Świdnica”.

  2 IV. Walne Zgromadzenie Spółdzielni Inwalidów z udziałem 190 członków i pracowników. Wybrano nowy zarząd spółdzielni w składzie: Bolesław Dudziak (prezes), Sylwester Rzepka i Fryderyk Ciulik. Spółdzielnia prowadziła wówczas w mieście następujące placówki: introligatornię, punkt usług introligatorskich, kartoniarnię, pralnię i farbiarnię z 3 punktami przyjęć, sklep wzorcowy, punkt naprawy maszyn biurowych (i drugi taki w Słotwinie), punkt naprawy sprzętu gospodarstwa domowego i rowerów, szlifiernię, punkty naprawy oraz produkcji obuwia i punkt rymarski. W ciągu roku 1955 zlikwidowano punkt naprawy sprzętu gospodarstwa domowego z powodu braku części zamiennych i wynikłej stąd nierentowności, uruchomiono natomiast punkt hodowli pieczarek.

  3 IV. Spotkanie mieszkańców miasta z grupą radzieckich budowniczych Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie z inżynierem Ptielnikowem na czele.

  24 IV. Walne Zgromadzenie delegatów Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Domu Kultury fabryki „M-9″ przy ul. Stalingradzkiej 50 [Wrocławskiej] z udziałem 129 osób. Przewodniczył Leon Schmidt. W sprawozdaniu za rok 1954 złożonym przez prezesa zarządu Mariana Wudniaka omówiono m.in. formy pomocy udzielanej przez PSS spółdzielczości wiejskiej w zakresie księgowości, sporządzania remanentów, organizowania zebrań statutowych a także w pracach polowych. Szczególną opieką otoczono podopieczną spółdzielnię produkcyjną w Wirach. Zgromadzenie przeznaczyło też na akcję łączności miasta ze wsią kwotę zł 6.989 z czystej nadwyżki bilansowej.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz