1955.05. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 23 października 2012, Odsłon: 1 960
 • 1 V. Ukazał się pierwszy numer gazety zakładowej Fabryki Wagonów pt. „Głos Wagonowca” (później tytuł ten zmieniono na „Wagonowiec”).

  1 V. Na stanowisko dyrektora Świdnickich Zakładów Białoskórniczo-Rękawiczniczych został powołany Zbigniew Kuc (poprzednio obowiązki dyrektora ŚZBR pełnił od grudnia 1950 roku Jan Cyrankowski).

  6 V. Akademia ogólnomiejska w sali ZWAP przy ul. Marchlewskiego [Ks. Agnieszki] z okazji 10-lecia wyzwolenia Świdnicy. W części artystycznej wystąpił m.in. chór Klubu PSS pod dyr. Zygmunta Potocznego. Następnego dnia delegacje zakładów pracy, organizacji społecznych i szkół złożyły wieńce na grobach żołnierzy na cmentarzu radzieckim.

  6 V. Powołanie Miejskiej Komisji Lokalowej w składzie: Eugeniusz Ogiński (przew.), Emil Preiss (zast. przew.) oraz 6 członków. Dalszych 5 członków wyznaczyła nieco później Wojewódzka Rada Związków Zawodowych we Wrocławiu.

  16 V. Świetlicę PSS odwiedził, jako gość zarządu spółdzielni i młodzieży zrzeszonej w ZMP, p. Saad (Sudan), członek Komitetu Organizacyjnego Festiwalu Światowej Federacji Młodzieży.

  26 V. Utworzenie przy ZWAP chóru mieszanego „Hejnał”. Na zebraniu organizacyjnym wybrano pierwszy zarząd chóru w składzie: Józef Celejewski (przewodniczący), Krystyna Pawela (zast. przew.), Krystyna Kowalewska (sekretarz), Andrzej Miśkowiec (skarbnik) i Marian Wagner (gospodarz). Pierwszym dyrygentem był Bogdan Zwoliński (po nim, od listopada 1956 – Józef Kierasiński z Wrocławia), a pierwszym akompaniatorem – Bolesław Janczarski (później – Jan Hazubski). Chór „Hejnał” istniał 15 lat i zapisał się trwale w historii życia kulturalnego Świdnicy, występując w wielu województwach i zdobywając szereg nagród z racji wysokiego poziomu artystycznego jaki reprezentował.

  ● Zakończenie zbierania podpisów pod apelem wiedeńskim, domagającym się zniszczenia zapasów broni atomowej.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz