1955.11. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 23 października 2012, Odsłon: 2 019
 • 4 XI. Powszechna Spółdzielnia Spożywców przekazała składy opałowe przedsiębiorstwu DPHO (Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Handlu Opałem).

  7 XI. Zespół teatralny działający przy Fabryce Wagonów wystawił komedię „Jubileusz” Czechowa w reżyserii Freunda.

  9 XI. W Liceum Pedagogicznym uruchomiono sklepik szkolny na zasadzie spółdzielni uczniowskiej. Instruktażu organizacyjnego udzieliła PSS.

  12 XI. Powszechna Spółdzielnia Spożywców uzyskała z przeznaczeniem na klub zakładowy budynek przy pl. Grunwaldzkim 11, zajmowany dotąd przez wojskową jednostkę radziecką. Załoga w czynie społecznym przeprowadziła remont pomieszczeń i z końcem grudnia nastąpiło przeniesienie świetlicy z ul. Pułaskiego do nowej siedziby.

  15 XI. Zebranie organizacyjne Miejskiej Rady Kultury. W skład jej weszli: Adolf Tołłoczko, Janina Tołłoczko, Jan Kabanienko, Maria Krasicka, Zygmunta Dobkiewiczowa, Mieczysław Kozar-Słobódzki, Tadeusz Starostecki, Franciszek Jarzyna, Wincenty Jędrkiewicz, Antoni Brade i Stanisław Kotełko.

  16 XI. I Walne Zebranie organizacyjno-wyborcze Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Domu Kultury przy ul. Jagiellońskiej z udziałem 73 członków-założycieli. Przewodniczył Zygmunt Maśka. Wybrano pierwszy zarząd PTTK w składzie: Tadeusz Basiński (prezes), Jan Częstochowski i Zygmunt Maśka (wiceprezesi), Jan Rusin (sekretarz), Apolonia Dąbrowska (skarbnik), Zdzisław Chlebicki, Zygfryd Sikorski, Antoni Dąbrowski i Henryk Dobrowolski. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Kazimierz Doszla (przew.), Jan Kabanienko i Karol Pilarczyk. Jednocześnie utworzono 7 sekcji, których kierownictwo objęli: s. turystyki górskiej – Zdzisław Chlebicki i Cecylia Dmytryszyn, s. turystyki wodnej – A. Dąbrowski i R. Mańkowski, s. turystyki kolarskiej – Józef Wilaszek i B. Touszek, s. krajoznawczej – A. Dąbrowska i Szpotowicz, s. fotograficznej – Słodkowski i Raczyński, s. narciarskiej – Sikorski i T. Rzeczycki, s. opieki nad zabytkami – Kabanienko i Dobrowolski. Zebrani postanowili też wyremontować i zagospodarować lokal Oddziału PTTK w Rynku.

  17 XI. Na wspólnym zebraniu dyrekcji i Komitetu Rodzicielskiego Liceum Pedagogicznego oraz dyrekcji i Rady Zakładowej ZWAP omówiono przyjęcie przez ten zakład opieki nad Liceum. Wyraziła się ona m.in. naprawą przez załogę ZWAP instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania w budynkach szkolnych.

  19-21 XI. Występy zespołu cygańskiego „Roma” w sali Klubu ZWAP.

  22 XI. Dyrektorem naczelnym Zakładów Wytwórczych Aparatury Precyzyjnej został Emil Keller,a jego zastępcą do spraw administracyjnych Tadeusz Rzeczycki.

  28 XI. Zebranie organizacyjne Rady Nadzorczej Spółdzielni „Aparatura Pomiarowa”. Wybrano prezydium Rady w składzie: Kazimierz Kukułka (przewodniczący), Antoni Bencik (zast. przew.) i Karol Schwidernoch (sekretarz) oraz zarząd spółdzielni w składzie: Marian Kniat (przew.), Stanisław Borenstein i Kazimierz Chudy.

  29 XI. Koncert zatytułowany „Chopin-Mickiewicz” w sali teatru. Wykonawcami byli: Obidowicz (fortepian) i Chronicki (recytacje). Słowo wiążące – mgr Halpon, kier. Wydziału Kultury PWRN we Wrocławiu.

  ● W listopadzie sieć świdnickiego radiowęzła liczyła 1.545 głośników, zainstalowanych zarówno w niektórych mieszkaniach prywatnych, jak przede wszystkim w zakładach pracy, urzędach i instytucjach. Prócz tego działało 196 głośników w sąsiednich wsiach. Cyklicznymi audycjami nadawanymi wówczas przez Radiowęzeł były: „Wiadomości z miast i wsi powiatu świdnickiego” (redagowali je St. Słomski i Wł. Orłowski), „Wiadomości żniwne” (red. Krasnościak, w okresie letnim), „Rozmowy Zosi ze Zbyszkiem” (dla młodzieży, red. Wł. Orłowski) oraz „Radiowęzeł odpowiada” (St. Słomski i Białęcki).


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz