1955.12. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 23 października 2012, Odsłon: 2 020
 • 1 XII. Przejęcie Zakładu Pogrzebowego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Odnośną uchwałę powzięło Prezydium MRN w dniu 25 listopada.

  3 XII. Teatr Jeleniogórski zabrał z teatru świdnickiego pełne urządzenie garderób aktorskich łącznie z szafami i bojlerem.

  4 XII. Ogólnomiejska akcja kontroli placówek handlowych. 23 zespoły złożone z pracowników zakładów pracy i komitetów blokowych skontrolowały 52 sklepy i punkty zbiorowego żywienia, poczem odbyło się spotkanie pracowników handlu z konsumentami, na które przybyło 120 osób.

  6 XII. Akademia Mickiewiczowska, zorganizowana przez Liceum Pedagogiczne w sali Klubu ZWAP. Wystąpiły na niej połączone chóry Lic. Ped. i PSS pod dyrekcją Zygmunta Potocznego oraz zespól teatralny Liceum, który zaprezentował część II „Dziadów” (w roli Guślarza wystąpił nauczyciel Jan Stelmach) i inscenizację ballady „Lilie” (w roli Pani wystąpiła uczennica Moszkowicz, późniejsza aktorka zawodowa teatru żydowskiego). Reżyserowała Idalia Jarzynowa.

  8 XII. Akademia ogólnomiejska, poświęcona uczczeniu setnej rocznicy śmierci Adama Mickiewicza. Wystąpiły na niej zespoły Liceum Pedagogicznego z programem, jak w dn. 6 grudnia. Ten sam program powtórzono na akademii dla załogi DZBR „Renifer” w dniu 10 grudnia i na akademii we wsi Wierzbna w dniu 11 grudnia.

  11 XII. Jesienne Walne Zgromadzenie członków Powszechnej Spółdzielni Spożywców w świetlicy przy ul. Pułaskiego 18. Przewodniczył obradom S. Grzegorzewski. Komitetom członkowskim przy sklepach nr 4, 12, 15 i 20 jako najlepszym we współzawodnictwie wręczono dyplomy uznania i nagrody rzeczowe.

  12 XII. Kierownikiem Wydziału Kultury PMRN został Zdzisław Major, nauczyciel.

  19 XII. Sesja Miejskiej Rady Narodowej. Głównym tematem obrad było omówienie działalności służby zdrowia. Wysłuchano też informacji z realizacji programu Frontu Narodowego i wniosków obywateli zgłoszonych w czasie kampanii wyborczej. W sesji uczestniczyli pracownicy służby zdrowia, przedstawiciele zakładów pracy i mieszkańcy miasta w ogólnej liczbie ok. 250 osób.

  ● Fabryka Wagonów w roku 1955 wyprodukowała 790 węglarek typu 17-W i 67.353 zderzaków do wagonów towarowych, 23 cysterny typu 9-R, 44 wąskotorowe wagony osobowe typu 1-AW/1, a także cysterny typu 5-R i 20-R. Fabryka zatrudniała wówczas 1.600 osób, w tym 182 pracowników inżynieryjno-technicznych i136 pracowników administracyjnych.

  ● Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej wyprodukowały 326.153 liczniki elektryczne 1-fazowe i 30.545 3-fazowych. Zawarto umowę z Indiami w sprawie uruchomienia w Bombaju fabryki liczników elektrycznych opartej na licencji ZWAP.

  ● Na koniec roku miasto posiadało 1.711 budynków mieszkalnych. Z tej liczby 1.228 budynków administrowanych było przez MZBM, 337 przez instytucje i zakłady pracy, a 146 stanowiło własność indywidualną.

  ● W Świdnicy działało 266 punktów sprzedaży, w tym 216 sklepów (w r. 1954 – 174 punkty, w tym 141 sklepów). 17 lokali gastronomicznych uzyskało w r. 1955 obroty w wysokości 17.185.100 zł (w r. 1954 – 17.543.300 zł).

  ● Liczba ludności stałej w mieście osiągnęła 33.010 osób.

  ● Księgozbiór Miejskiej Biblioteki Publicznej zwiększył się do 18.805 tomów. Założono Koło Przyjaciół MBP.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz