1956.06. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 23 października 2012, Odsłon: 1 792
 • 1 VI. Przy ul. Bolesława Chrobrego 1 uruchomiona została nowa apteka.

  3 VI. Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka na stadionie odbyły się imprezy sportowe dla uczniów szkół podstawowych. Obejmowały one m.in. wyścigi na rowerach, rowerkach i hulajnogach oraz różne gry i zabawy.

  3 VI. W ramach obchodów przyjaźni Polski i NRD w parku przy ul. Sikorskiego odbył się koncert chóru „Hejnał”.

  14 VI. W auli Państwowej Szkoły Muzycznej odbył się koncert uczniów Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej we Wrocławiu. Wystąpił w nim m.in. W. Korecki (skrzypce), student II roku i absolwent świdnickiej PSM. Na koncercie obecni byli: rektor PWSM prof. J. Lasocki, prorektor mgr Halpon, dziekan prof. Górski i prof. Rzepecka.

  19 VI. Urząd Patentowy PRL zatwierdził znak towarowy na wyroby Spółdzielni im. M. Nowotki: swetry, golfy, półgolfy, rajtuzy, rajstopki, kaftaniki, pilotki i figi.

  23 VI. Walne Zgromadzenie członków Pomocniczej Spółdzielni Rzemieślniczej Wielobranżowej obradowało w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych pod przewodnictwem Stanisława Wojtasika. Obecnych było 51 osób. Dokonano podziału czystej nadwyżki za rok 1955, przeznaczając 3.526 zł na Fundusz Spółdzielczego Budownictwa Mieszkaniowego i 4.263 zł na popieranie wychowania fizycznego i sportu. Ogólny zysk spółdzielni za 1955 rok wyniósł 469.365 zł. W trzy dni później ukonstytuowała się Rada Nadzorcza PSRW. Przewodniczącym został wybrany Bolesław Wyszomirski, jego zastępcą Stanisław Wojtasik, a sekretarzem Józef Serwa.

  ● W I półroczu na terenie miasta popełniono ogółem 444 przestępstwa, w tym 277 kryminalnych. M.in. miało miejsce 37 włamań do obiektów państwowych i spółdzielczych oraz 88 kradzieży w tychże obiektach.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz