1956.12. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 23 października 2012, Odsłon: 1 979
 • 1 XII. Ukazał się nr 49 dwutygodnika „Życie Świdnickie”.

  3 XII. Miejska Rada Narodowa zwróciła się do kierownictw i załóg wszystkich większych zakładów pracy z apelem o zakup motocykli dla Milicji Obywatelskiej celem pełnienia służby patrolowej i umożliwienia szybkiej interwencji w nagłych wypadkach.

  3 XII. W mieście utworzono 19 komisji wyborczych dla wyborów do Sejmu. Ich przewodniczącymi zostali: Andrzej Kucharski, Tadeusz Orłowski, Tadeusz Puchała, Roman Szulc, Eugeniusz Tekiela, Włodzimierz Skoryk, Bolesław Sobociński, Ryszard Gerasiński, Alfred Rzadkiewicz, Lech Przygrodzki, Julian Kuźnierz, Stanisław Krumhoz, Eugeniusz Szczurek, Wacław Gadulski, Jerzy Bronisz, Leon Jonkisz, Benon Marcinkowski, Romuald Korzeniowski i Wiesława Kukułkowa. Obwodowe komisje wyborcze otrzymały numeracje od 86 do 104.

  11 XII. Walne Zgromadzenie delegatów PSS w Klubie PSS z udziałem 122 osób. Obradom przewodniczył Henryk Tłomak, obecni byli m.in.: dyr. WSS Wrocław – Tustański i I sekretarz KP PZPR – Pieluch. Uchwalono m.in. uzupełnić nazwę spółdzielni hasłem „Społem”.

  12 XII. Dokończenie sesji Miejskiej Rady Narodowej, rozpoczętej w dniu 3 grudnia. Obrady pod przewodnictwem Benona Marcinkowskiego toczyły się w Klubie ZZPH przy Pl. Grunwaldzkim 11. Omówiono sprawozdanie z działalności placówek handlowych. Odwołano ze składu PMRN sekretarza Tadeusza Białęckiego i Zofię Ślepecką, a dookoptowano Zdzisława Adamusa, sekretarza KMiP PZPR.

  31 XII. Spółdzielnia im. 26 Października zlikwidowała 9 swoich punktów usługowych na terenie powiatu. W samej Świdnicy pozostały natomiast 4 zakłady usługowe: stolarski, szczotkarski, tapicerski i tokarski. Podobnie spółdzielnia „Jedność” zlikwidowała w tymże dniu 13 punktów usługowych w powiecie. Przyniosły one straty wskutek odpływu fachowców, zakładających własne, prywatne zakłady.

  31 XII. Świdnicka placówka terenowa PKS posiadała na koniec roku 32 samochody ciężarowe, 12 przyczep ciężarowych, 3 ciągniki rolnicze i 5 autobusów. Zatrudnienie wynosiło 125 osób.

  ● W grudniu powstał samorząd robotniczy w ŚFUP. Pierwszym przewodniczącym Rady Robotniczej został Michał Morasiewicz, a jego następcami byli później kolejno: Tadeusz Białęcki (1958-1962) i Jan Sztuka (1962-1964). W roku 1964 zostały powołane Rady Oddziałowe, a w 1969 powstały pierwsze komisje problemowe do spraw: dyscypliny pracy, gospodarki materiałowej i kosztów własnych produkcji.

  Pierwszym sekretarzem ekonomicznym RR był Eugeniusz Kur.

  ● W drugim półroczu na terenie miasta popełniono ogółem 362 przestępstwa. M.in. miało miejsce 16 włamań do obiektów państwowych i spółdzielczych oraz 61 kradzieży w tychże obiektach. Milicja zlikwidowała kilka grup 3-6-osobowych, dokonujących tych przestępstw.

  ● Fabryka Wagonów w roku 1956 wyprodukowała 893 węglarki typu 17-W i 61.856 zderzaków do wagonów towarowych. Produkowano też cysterny typu 20-R. Wartość produkcji globalnej wyniosła 260.000.000 zł (w poprzednim roku – 198.800.000 zł). Na eksport wyprodukowano 44 wagony osobowe wąskotorowe typu AW dla Związku Radzieckiego. Fabryka zatrudniała wówczas 1730 osób, w tym 201 pracowników inżynieryjno-technicznych i 136 pracowników administracyjnych.

  ● Spółdzielnia krawiecka „Nowe Życie” wyprodukowała 14.439 płaszczy męskich jesienno-zimowych, 827 kurtek męskich zimowych, 6.267 męskich marynarek wełnianych i 7.628 sztruksowych oraz 10.837 wdzianek damskich.

  ● Kolegium karno-administracyjne w ciągu roku ukarało 284 osoby grzywną i 147 osób karą pracy poprawczej. Około 40 procent spraw dotyczyło zakłócania spokoju publicznego, na drugim miejscu znalazły się naruszenia przepisów drogowych. Na podstawie ustawy o amnestii umorzono postępowanie przeciwko 333 osobom, a 437 osobom darowano karę częściowo lub w całości.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz