1957.01. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 23 października 2012, Odsłon: 2 025
 • 1 I. Świdnica została podzielona na 14 rejonów administracyjnych. Siedziby nowych ADM-ów zlokalizowano następujaco: nr 1 – Nowotki 1 [Długa], nr 2 – Nowotki 33 [Długa], nr 3 – Żeromskiego 11/13, nr 4 – Hanki Sawickiej 7 [Wałbrzyska], nr 5 – tamże, nr 6 – Komunardów 18, nr 7 – Marksa 28 [Kotlarska], nr 8 – Chrobrego 6, nr 9 – Jagiellońska 14, nr 10 – Bohaterów Getta 22, nr 11 – 1 Maja 27, nr 12 – tamże, nr 13 – Westerplatte 25 i nr 14 – Bystrzycka 18.

  1 I. Prezydium MRN przejęło od władz powiatowych 8 zakładów wchodzących w skład Przedsiębiorstwa Przemysłu Terenowego, m.in. drukarnię.

  1 I. Powszechna Spółdzielnia Spożywców przejęła od MHD sklepy w Świebodzicach.

  7 I. Kierownikiem technicznym spółdzielni „Jedność” został Jan Pilecki (jego poprzednik, Calel Landes wyjechał do Izraela). Prezydium Rady Nadzorczej spółdzielni stanowili w tym czasie: Sz. Strzyżewski (przew.), B. Szapiro (zast. przew.) i Bogdan Żywczyk (sekretarz).

  8 I. Reaktywowanie w Świdnicy działalności Związku Harcerstwa Polskiego. Powołana została Komenda Hufca w składzie: Ryszard Chmielewski (hufcowy), Danuta Komorowska i Antoni Złotnicki (zastępcy), Jerzy Szmidt (namiestnik zuchowy), Zygmunt Pawłowski (komendant Ośrodka Wyszkolenia), Jan Kwiatkowski (kwatermistrz), Jerzy Skiślewicz (intendent) oraz Maria Mundziakiewicz i Henryk Obraniak. Siedziba Komendy Hufca mieściła się w Domu Harcerza przy ul. Śląskiej 31.

  17 I. Nadzwyczajne zebranie Rady Nadzorczej spółdzielni „Metalowiec”. Wybrano nowy zarząd spółdzielni w składzie: Zbigniew Musiatowicz (prezes), Władysław Maresz (zast. do spraw technicznych) i Czesław Mamczur (zast. do spraw administracyjno-handlowych).

  20 I. Dzień wyborów do Sejmu. Z okręgu obejmującego powiaty: świdnicki i dzierżoniowski posłami zostali wybrani: Matwin, Korga i Olszewski.

  21 I. W Świdnicy ok. godz. 23:00 zaobserwowano rzadkie pod tą szerokością geograficzną zjawisko zorzy polarnej. Widoczna była na całym Dolnym Śląsku.

  29 I. Amatorski zespół teatralny Klubu PSS wystawił komedię M. Bałuckiego „Grube ryby”. Wystąpili w niej: Leon Bober (Ciaputkiewicz), Stanisława Sagańska (Ciaputkiewiczowa), Tatiana Kobanyi (Wanda), Adam Bojko (Burczyński), Alicja Nowakówna (Helenka), Stanisław Wołczko (Wistowski), Czesław Jawiński (Pagatowicz), Erazm Działoszyński (Henryk) i Edward Jamróz (Filip). Reż. Franciszek Jarzyna, przy fortepianie – 9-letnia Joanna Jarzynówna (późniejsza nauczycielka wychowania muzycznego w szkołach świdnickich). W styczniu zespół kukiełkowy Klubu PSS wystawił sztukę pt. „O Janku, który szukał ptasiego mleka”, pod kierunkiem Jana Urbana. Bajkę grano ogółem 8 razy, w tym 6 razy w Świdnicy i 2 razy na scenach wiejskich.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz