1957.03. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 23 października 2012, Odsłon: 2 286
 • 1 III. Przy Miejskim Zarządzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej utworzono samodzielną jednostkę budżetową – Oddział Robót Rozbiórkowo-Porządkowych. Jego kierownikiem został Jan Kucia.

  1 III. Nastąpiły zmiany na stanowiskach kierowniczych w spółdzielni „Aparatura Pomiarowa”. Prezesem Zarządu został Tadeusz Doleżal (po M. Kniacie), kierownikiem technicznym, a zarazem członkiem Zarządu – Kazimierz Kukułka (jego poprzednik S. Borenstein zgłosił chęć wyjazdu do Izraela), a przewodniczącym Rady Nadzorczej (po K. Kukułce) – Ignacy Stokłosa. W 6 tygodni później zastąpił go na tym stanowisku Antoni Bencik, natomiast I. Stokłosa objął funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Do zarządu spółdzielni powołany został Antoni Tobiasz w miejsce K. Chudego, który złożył rezygnację. Spółdzielnia zatrudniała 74 osoby.

  8 III. Powołanie przez Prezydium MRN Miejskiego Komitetu Akcji Sanitarno-Porządkowej w składzie 35 osób. Jego przewodniczącym został przew. PMRN Klemens Kokoszka, członkami zaś m.in.: M. Hankiewicz (dyr. MZGKiM), E. Ogiński (dyr. MZBM), E. Stiepanow (dyr. MPGK), Z. Neumayer (kier. Wydz. Zdrowia), Z. Major (kier. Wydz. Kultury), M. Markiewicz. (przew. ZNP), Irena Kościołowska (przew. Ligi Kobiet), major Zdzisław Tobolski (dow. Jednostki Wojskowej), Józef Fakadej (zawiadowca stacji PKP) i Michał Czarka (dyr. MHM).

  8 III. Powołanie przez Prezydium MRN komisji do spraw łączenia rodzin, której zadaniem było rozpatrywanie i opiniowanie wniosków o wyjazd do Niemiec. W skład komisji, której przewodniczącym został Aleksander Olejnik, weszła przedstawicielka Niemieckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Krystyna Tschoeppe.

  9. III. Walne Zgromadzenie delegatów Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Klubie PSS z udziałem 120 osób zatwierdziło bilans za rok 1956 w kwocie zł 18.129.891 (czysta nadwyżka wyniosła 1.780.318 zł). Obradom przewodniczył Henryk Tłomak.

  11 III. Opera Wrocławska dała w Klubie PSS 3 spektakle szkolne opery „Jaś i Małgosia” Humperdincka w wersji estradowej, przy akompaniamencie fortepianu.

  12 III. Odbyło się zebranie Dolnośląskiego Towarzystwa Oświatowego. Obrady toczyły się w Szkole Podstawowej nr 10, przewodniczył Szybejko. Postanowiono zorganizować w Świdnicy Uniwersytet Robotniczy.

  12 III. W auli Szkoły Podstawowej nr 1 wystąpił muzyczny zespół góralski.

  15 III. Sesja Miejskiej Rady Narodowej. Zatwierdzono na niej ostateczną wersję budżetu miasta na rok 1957 w wysokości 37.296.000 zł po stronie dochodów i wydatków. Na gospodarkę komunalną przeznaczono 13.742.000 zł, na służbę zdrowia 10.530.295 zł, na oświatę 4.718.000 zł, na administrację 2.162.000 zł, na kulturę 543.000 zł, na opiekę i pomoc społeczną 359.883 zł i dla przedsiębiorstw pozostających na własnym rozrachunku 1.141.500 zł.

  15 III. Urząd Pocztowy rozpoczął doręczanie paczek do domów (przedtem odbierano je na poczcie). Stało się to możliwe dzięki przydzieleniu przez Wojewódzki Zarząd Łączności krytego furgonu na kołach pneumatycznych.

  20 III. W dniu tym w mieście działało 50 prywatnych placówek handlowych – sklepów, kiosków i zakładów gastronomicznych. Od dnia 1 października 1956 ilość ich wzrosła o 26 punktów sprzedaży.

  20 III. Świdnicę opuścił ceniony, zasłużony dla miejskiej służby zdrowia lekarz dr Stanisław Konstantynowicz, przenosząc się na stałe do Jaszczowa w woj. lubelskim.

  22 III. Powołanie przez Prezydium MRN nowego komitetu redakcyjnego Radiowęzła w składzie: Mieczysław Przenzak – przewodniczący, Janina Tołłoczkowa, Stefan Słomski, Zdzisław Dziewanowski, Franciszek Łukasiewicz (sekretarz PPRN), Franciszek Maziej, Franciszek Stryja, Marian Hirszfeld i Leszek Musiał.

  25 III. Prezydium MRN zwołało ogólnomiejską naradę zarządów komitetów blokowych w sprawie przeprowadzenia akcji sanitarno-porządkowej na terenie miasta.

  26 III. Walne Zgromadzenie spółdzielni „Nowe Życie” w świetlicy przy ul. Zamkowej 9. Zatwierdzono bilans za rok 1956 w kwocie 4.906.839 zł. Z czystej nadwyżki przekazano 2.000 zł na działalność ZBoWiD-u.

  30 III. Teatr jeleniogórski wystąpił w Świdnicy z dramatem „Nora” Ibsena.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz