1957.04. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 23 października 2012, Odsłon: 2 153
 • 2 IV. Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Inwalidów wybrało nową Radę Nadzorczą, której prezydium stanowili: Władysław Bukaczuk – prezes, Bronisław Nagórka – zast. i Karola Tempska – sekretarz.

  3 IV. Komenda Hufca ZHP zatwierdziła utworzenie w Świdnicy 11 drużyn harcerskich męskich i 10 żeńskich. Funkcje drużynowych objęli m.in.: Witold Malinowski, Zbigniew Szumlicz, Teresa Słupianek i Irma Chmielewska.

  7 IV. Otwarcie „Targów wiosennych” PSS w ogródku przy pl. Grunwaldzkim.

  13 IV. Stanowisko zastępcy dyrektora do spraw handlowych w MHD Art. Przemysłowe objął Bronisław Kutkowski (jego poprzednikiem był Karol Dyczko).

  14 IV. Ukazał się pierwszy numer nowego czasopisma „Życie Świdnicy – Dzierżoniowa”, organu Komitetów Powiatowych PZPR tych miast, jako kontynuacja wychodzącego poprzednio „Życia Świdnickiego”. Skład redakcji nie uległ zmianie.

  25 IV. Nastąpiły zmiany we władzach Hufca ZHP. P.o. hufcowym został Zygmunt Pawłowski, jego zastępcami: Maria Mundziakiewicz, Antoni Złotnicki i Henryk Obraniak, namiestnikiem zuchowym Bronisław Uchman, komendantem wydz. szkolenia Ryszard Chmielewski, instruktorem Zygmunt Mierzyński, a członkami Komendy – Zenon Annusewicz, Jerzy Skiślewicz i Julian Permus.

  30 IV. Rada Nadzorcza powołała nowy zarząd spółdzielni „Nowe Życie”. Prezesem został Wacław Janicki, zastępcą do spraw technicznych Marian Filipkowski i zastępcą do spraw administracyjno-finansowych Feliks Macutkiewicz.

  30 IV. Sieć handlowa w mieście przedstawiała się następująco: MHD Art. Spożywcze posiadał 35 sklepów, 14 kiosków i 1 stragan. MHD Art. Przemysłowe – 34 sklepy i 5 straganów. MHM – 16 sklepów. Świdnickie Zakłady Gastronomiczne – 14 lokali i 3 kioski. PSS – 45 sklepów i 12 kiosków. Kolejowe Zakłady Gastronomiczne – 1 restaurację i 1 bufet. Ponadto na terenie miasta były czynne: 1 sklep z meblami WPHM, 1 sklep „Foto-Optyka”, 1 sklep WZSP „Wspólnota Pracy”, 1 sklep Spółdzielni Inwalidów, 2 sklepy „Domu Książki”, 2 „Konsumy”, 1 sklep WPH, 1 sklep Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Rybami i 3 sklepy PGR. W pierwszym kwartale otwarto m.in. przy ul. Pułaskiego sklep „Kryształ” i w Rynku nr 35 sklep delikatesowy MHD.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz