1957.05. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 23 października 2012, Odsłon: 2 630
 • 1 V. Wiec mieszkańców miasta w Rynku z okazji święta 1 Maja. Zebrani wysłuchali przez radiowe głośniki przemówienia Władysława Gomułki.

  1 V. Dyrektorem naczelnym ZWAP został mianowany Roman Kozłowski.

  1 V. Otwarcie Klubu Inteligencji „Klin” w lokalu przy ul. Lewartowskiego [Środkowa], wyremontowanym przy pomocy zakładów ZWEM, ZWAP i ŚZMO [DZM]. Nowa placówka kulturalna miała na celu organizowanie różnego rodzaju imprez artystycznych i popularno-naukowych. Do grona organizatorów Klubu należeli: Jerzy Sawiński, mgr Doleżal, inż. Skrzeszewski i inż. Warchałowski.

  4 V. Inauguracja Dni Oświaty, Książki i Prasy. Ulicami miasta przeszedł pochód dzieci i młodzieży. Otwarto też międzyszkolną wystawę propagującą czytelnictwo, na której wyeksponowano albumy, zeszyty lektur, wypracowania itp.

  6 V. W kościołach świdnickich odbyły się uroczystości ponowienia ślubów króla Jana Kazimierza, połączone z procesją.

  7 V. Sesja Miejskiej Rady Narodowej w sali Klubu PSS. Głównym tematem była sprawa aktywizacji gospodarczej miasta, zatwierdzono też plany komisji MRN na II kwartał. Przewodniczącymi komisji byli w tym czasie: Józef Pudło (Komisja Finansów, Budżetu i Planu), Leonard Goworowski (K. Handlu), Franciszek Zalewski (K. Oświaty i Kultury), Jadwiga Słomska (K. Drobnej Wytwórczości).

  12 V. Walne Zgromadzenie Pomocniczej Spółdzielni Rzemieślniczej Wielobranżowej. Uchwalono zmianę nazwy na: Rzemieślnicza Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu Wielobranżowa. Jednocześnie postanowiono przystąpić do Związku RSZiZ.

  12 V. Kolarski Wyścig Pokoju przejechał przez Świdnicę.

  12 V. Komenda Hufca ZHP zorganizowała ognisko harcerskie na strzelnicy przy ul. Sikorskiego, w czasie którego członkowie drużyn złożyli przyrzeczenie harcerskie.

  15 V. Rada Nadzorcza Rzemieślniczej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu wybrała swoje prezydium w składzie: Bolesław Wyszomirski – przew., Władysław Smyczyński – zast. przew. i Józef Serwa – sekretarz. Spółdzielnia, zarejestrowana w Sądzie Powiatowym pod datą

  23 maja 1957, zrzeszała na zasadzie dobrowolności rzemieślników posiadających uprawnienia do prowadzenia zakładów na terenie miasta i powiatu.

  24 V. Prezydium MRN dokonało analizy działalności Świdnickich Zakładów Przemysłu Terenowego. W skład ich wchodziły: 3 zakłady drzewne (Oświęcimska 21 [Ofiar Oświęcimskich], Westerplatte 44 i zakład w Jaworzynie Śląskiej), octownia (Świerczewskiego 6-8 [Grodzka]), rozlewnia piwa i wód gazowych (Wrocławska), wytwórnia soków w Bystrzycy Górnej, drukarnia i wyrób pieczęci (Rynek 34), wyrób obuwia rannego (Rynek 34) oraz 3 punkty usługowe: blacharski przy ul. Wrocławskiej, stolarsko-kołodziejski w Zebrzydowie i kowalski w Jaworzynie Śląskiej. Dyrektorem ŚZPT był wówczas Henryk Seweryn, a przewodniczącym Rady Robotniczej Leonard Ratajczyk.

  24 V. Prezydium MRN zatwierdziło projekt rejonizacji szkół podstawowych na następny rok szkolny, opracowany przez Wydział Oświaty (kier. Bazyli Lewczuk).

  26 V. Powstanie Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz