1957.10. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 23 października 2012, Odsłon: 1 868
 • 1 X. Kierownictwo Miejskiej Biblioteki Publicznej objęła Wanda Gaiska.

  8 X. Zebranie organizacyjne Spółdzielni Mieszkaniowej z udziałem 15 członków-założycieli. Przyjęto statut i zatwierdzono plan działalności oraz pierwszy preliminarz budżetowy. Wybrano Radę Nadzorczą (9 osób), której prezydium stanowili: Stefan Siekierski – przew., Tadeusz Doleżal – zastępca przew. i Maria Wasilewska – sekretarz. Natomiast do zarządu spółdzielni weszli; Jan Zdziechowski – przew., Jerzy Skrzeszewski – zast. przew. do spraw technicznych i Roman Smereczyński – zast. przew. do spraw administracyjnych.

  11 X. Nastąpiły zmiany w składzie Miejskiej Komisji Lokalowej: jej przewodnictwo objął Jan Król, a dotychczasowy przewodniczący Eugeniusz Ogiński został jego zastępcą.

  11 X. Teren byłego lotniska wojskowego przy szosie do Pszenna został przekazany w użytkowanie Aeroklubowi PRL.

  16 X. Przy ul. Muzealnej (róg Żeromskiego) został uruchomiony nowozorganizowany internat dla uczniów I LO im. J. Kasprowicza. Zamieszkało w nim 57 dziewcząt i 34 chłopców. Kierownikiem internatu został nauczyciel Michał Kochan.

  22 X. Odczyt prof. Simeona Hesapceva, członka Bułgarskiegoi Instytutu Esperanta w Sofii, wygłoszony w języku esperanto w Klubie PSS. Przy klubie tym istniało wówczas Koło Esperantystów, prowadzące kursy tego języka dla mieszkańców miasta oraz organizujące wystawy książek i czasopism esperanckich, jak np. w lipcu 1958 r.

  25 X. Powołany został nowy skład Komendy Hufca ZHP: komendant – Zenon Annusewicz, jego zastępca – Antoni Złotnicki oraz Maria Filowa (namiestnik zuchowy), Ryszard Chmielewski, Witold Malinowski (sekretarz), Jan Berkowski, Aleksander Pobereszko, Henryk Obraniak i Zbigniew Repelowski. Wśród zatwierdzonych drużynowych znaleźli się m.in: Stanisław Marciniak, Czesław Polak i Jerzy Krzymowski.

  ● W październiku nastąpiło założenie samokształceniowego „Koła Polonistów” – nauczycieli szkół świdnickich. Zebrania Koła odbywały się co tydzień, początkowo w Klubie Młodej Inteligencji przy ul. Lewartowskiego [Środkowa], później w mieszkaniach prywatnych. Tematem pierwszego zebrania był wieczór autorski młodego poety wrocławskiego Jerzego Jankowskiego.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz