1957.11. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 23 października 2012, Odsłon: 1 618
 • 1 XI. Stanowisko głównego inżyniera Zakładów Wytwórczych Aparatury Precyzyjnej objął inż. Eugeniusz Binduga.

  1 XI. Prezesem spółdzielni „Metalowiec” został Antoni Lutowski (jego poprzednikiem był Andrzej Musiatowicz).

  5 XI. W Klubie PSS odbyła się akademia ogólnomiejska z okazji rocznicy Wielkiej Rewolucji Październikowej. Część artystyczną z udziałem zespołów PSS i ZWAP prowadził Zbigniew Szumlicz, jako recytatorzy wystąpili: Maria Petryszyn i Czesław Jawiński.

  10 XI. II Walne Zebranie PTTK w sali Klubu ZWAP przy ul. Marchlewskiego [Ks. Agnieszki] z udziałem 37 delegatów. Obradom przewodniczył Stanisław Bałdo. Wybrano nowy zarząd Oddziału w składzie: Stanisław Bałdo (prezes), Jan Częstochowski i Eugeniusz Binduga (wiceprezesi), Apolonia Dąbrowska (sekretarz), Romuald Strojny (skarbnik) oraz 6 członków. W okresie pierwszych dwóch lat działalności Oddział świdnicki PTTK zorganizował 13 kół, w tym 12 przyzakładowych (w mieście i powiecie) oraz 1 młodzieżowe, zrzeszające 535 członków, rozprowadził 201 skierowań na wczasy turystyczne, w czerwcu 1956 r. zorganizował kurs przewodników turystycznych, zaangażował na 8 występów Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” (ta ostatnia impreza zamiast spodziewanych dochodów przyniosła niestety deficyt w wysokości ponad 120.000 zł).

  11-12 XI. W Klubie PSS obradowała krajowa narada kulturalno-oświatowa pionu Związku Spółdzielni Spożywców z udziałem 60 przedstawicieli wszystkich województw.

  21 XI. Zmarł Henryk Goworowski, pracownik Narodowego Banku Polskiego, zasłużony działacz polityczny (członek SD) i społeczny, m.in. prezes zarządu Miejskiego Teatru Muzycznego. Pogrzeb z udziałem władz miejskich odbył się 23 listopada (kondukt prowadził ks. proboszcz Rzeczkowski).

  23 XI. Odbyły się walne zgromadzenia spółdzielń: im. M. Nowotki i „Metalowiec”, na których uczestnicy dokonali zmian w statutach.

  25 XI. Walne zgromadzenie członków spółdzielni „Aparatura Pomiarowa” wybrało nową Radą Nadzorczą w składzie: Paweł Nawrot – przewodniczący, Antoni Bencik – zastępca przew., Zenon Wołoszyński – sekretarz.

  27 XI. Walne zgromadzenie członków spółdzielni „Nowe Życie” w Klubie PSS uchwaliło przystąpienie spółdzielni na członka Szczecińskiej Spółdzielni Żeglugowej „Armator”. Obradom przewodniczył Feliks Zajdenbeutel.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz