1958.02. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 23 października 2012, Odsłon: 1 444
 • 1 II. Stanowisko kierownika technicznego i zastępcy dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej nr 1 objął Henryk Pietkun.

  2 II. Wybory do rad narodowych. W Świdnicy na listę Frontu Jedności Narodu głosowało 19.470 osób, czyli 97,5% uprawnionych do głosowania. Do Miejskiej Rady Narodowej zostali wybrani:

  7 II. Państwowy Teatr z Jeleniej Góry odwiedził Świdnicę z dwoma dramatami Wyspiańskiego: „Warszawianką” i „Nocą listopadową”.

  12 II. Pierwsza w nowej kadencji sesja Miejskiej Hady Narodowej w sali ZZPS przy Pl. Grunwaldzkim 11. Otwarcia dokonał przew. PMRN Klemens Kokoszka, obradom przewodniczył Józef Pudło. Radni złożyli ślubowanie, poczem [następnie] wybrali Prezydium MRN w składzie: Mikołaj Hankiewicz (przewodniczący), Aleksandr Olejnik (zastępca przew.), Mieczysław Przenzak (sekretarz) i Henryk Speidel. Wybrani też zostali przewodniczący komisji: Józef Pudło (K. Finansów, Budżetu i Planu), Stanisław Przytuła (K. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego), Jan Buczyński (K. Rolna), Roman Kowalczyk (K. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowa i Budownictwa), Henryk Tłomak (K. Handlu, Przemysłu i Drobnej Wytwórczości), Mieczysław Kość (K. Oświaty i Kultury), Wiesława Kukułkowa (K. Zdrowia, Pracy, Pomocy Społecznej i Zatrudnienia), Władysław Filipowski (K. Komunikacji Drogowej) i Danuta Sajdak (K. Mandatowa).

  20 II. Po modernizacji otwarto uroczyście w obecności władz miejskich i dyrektora Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców we Wrocławiu obywatela Tłuczkiewicza sklep spożywczy PSS nr 7 na rogu ul. Świerczewskiego [Grodzka] i ul. Frontu Narodowego [Franciszkańska]. Kierownikiem sklepu została Julia Andrzejczuk.

  ● W lutym Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych podpisała pierwszy kontrakt zagraniczny na dostawę cukrowni i rafinerii cukru do Iranu. Dostawę tę zakończono w roku 1960, przy czym całą dokumentację budynków i instalacji oraz technologię opracowały polskie biura projektowe. Montaż odbywał się również pod kierunkiem polskich fachowców, m.in. ze ŚFUP. Cukrownia pod nazwą „Shirwan” została wzniesiona obok Meszchedu w pobliżu granicy Iranu z radziecką Turkmenią.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz