1958.05. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 23 października 2012, Odsłon: 1 802
 • 3 V. W wieku 51 lat zmarł Antoni Toczyłowski, długoletni, zasłużony pracownik Wydziału Finansowego PMRN.

  7 V. Przez Świdnicę przejechał kolarski Wyścig Pokoju. Lotny finisz na Pl. Grunwaldzkim wygrał Kapitonow (ZSRR), w czołówce znajdowali się również zawodnicy polscy: Królak i Fornalczyk.

  10 V. Uroczysta wspólna sesja MRN i PRN w Teatrze Miejskim z okazji rocznicy powrotu Świdnicy do Polski. Referat o rozwoju historycznym i gospodarczym Ziemi Świdnickiej wygłosił przewodniczący PRN Stefan Kołodziejski. W części artystycznej wystąpił zespół Miejskiego Teatru Muzycznego.

  10 V. Z okazji Tygodnia Ziem Zachodnich odbyła się akademia miejska. W części artystycznej wystąpiły zespoły Liceum Pedagogicznego, m.in. chór i orkiestra.

  16 V. W sali teatralnej wystąpił Teatr Żydowski prezentując dramat Sz. Alejchema „Sender Blank”.

  16-17 V. W Świdnicy obradowała dwudniowa konferencja naczelnych inżynierów przemysłu meblarskiego z całego kraju. Gospodarzem jej były Świdnickie Fabryki Mebli, prezentujące nowe metody produkcji w oparciu o nowoczesne urządzenia. Koło NOT przy ŚFM liczyło wówczas 25 członków, a jego przewodniczącym był Czesław Góra. Koło opracowało szereg wniosków racjonalizatorskich dotyczących produkcji skrzynek do odbiorników radiowych „Preludium”, „Kaprys”, „Czardasz” i „Sonatina”.

  23 V. Walne Zgromadzenie Świdnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W wyniku wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej weszli: Artur Weigel, Franciszek Legut i Winiarski.

  28 V. Sesja Miejskiej Rady Narodowej w Klubie PSS przy Pl. Grunwaldzkim 11. Obradom przewodniczył Henryk Tłomak. Głównym tematem były sprawy bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego, referowane przez Aleksandra Olejnika. Wybrano również Komisję Podatkową, której przewodniczącym został Henryk Tłomak, a jego zastępcą – Cyprian Dziekański.

  31 V. Zakończyła się wiosenna akcja sanitarno-porządkowa, trwająca od 1 kwietnia. W okresie tym przeprowadzono m.in. liczne kontrole w sklepach i placówkach zbiorowego żywienia. Odpowiedzialny za porządek w mieście Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych zatrudniał w tym czasie 90 dozorców domowych, a Zakład Oczyszczania Miasta 41 pracowników, w tym 5 kierowników, 19 ładowaczy, 10 zamiataczy i 2 fekalistów.

  ● W maju na zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej odwiedził Świdnicę Stefan Wiechecki – „Wiech”. Na spotkaniu z pisarzem obecnych było 400 osób.

  ● Rozpoczęła działalność 50-osobowa orkiestra szkolna Liceum Pedagogicznego pod dyrekcją nauczyciela Stefana Kwietnia. Po raz pierwszy wystąpiła w czasie akademii 1-Majowej.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz