1958.06. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 23 października 2012, Odsłon: 1 765
 • 1 VI. Prezesem Rady Nadzorczej spółdzielni „Aparatura Pomiarowa” został Antoni Bencik, a jego zastępcą Stanisław Powago.

  30 VI. Na koniec pierwszego półrocza sieć placówek przedsiębiorstw handlowych w mieście przedstawiała się następująco: MHD Artykuły Spożywcze – 26 sklepów i 16 kiosków. MHD Artykuły Przemysłowe – 36 sklepów. Miejski Handel Mięsem – 18 sklepów. PSS – 47 sklepów i 13 kiosków. Świdnickie Zakłady Gastronomiczne – 14 restauracji i 1 kiosk. Kolejowe Zakłady Gastronomiczne – 1 restauracja i 1 kiosk. Ponadto działał sklep meblowy, fotooptyczny, papierniczy i rybny.

  „Ruchowi” podlegało 6 sklepów i 11 kiosków. Na sektor prywatny składało się 20 sklepów spożywczych, 12 przemysłowych, 14 kiosków i straganów, 1 sklep mięsny, 1 bufet, 1 kawiarnia, 1 restauracja i 8 jadłodajni. Sieć handlową uzupełniały 3 sklepy i 4 kioski Spółdzielni Warzywniczo-Owocowej, 7 sklepów PZGS, 4 sklepy PGR i skład opałowy.

  ● W II kwartale do Kolegium Orzekającego wpłynęły 363 sprawy, w tym 258 z MO. 84 sprawy dotyczyły zakłócenia porządku publicznego, 83 – naruszenia przepisów drogowych, 51 – sanitarnych, 32 – meldunkowych, 66 – handlowych, 2 – przeciwpożarowych. Pozostałych 45 spraw dotyczyło nielegalnego posiadania radia, nieporozumień sąsiedzkich, niestawienia się do rejestracji wojskowej itp. Kolegium w tym okresie ukarało 65 osób upomnieniem, 190 grzywną, 4 obowiązkiem pracy poprawczej, a 15 osób uniewinniono.

  ● W I półroczu w Świdnicy osiedliło się 168 repatriantów (53 rodziny), przybyłych przeważnie ze Związku Radzieckiego. Ogólny napływ ludności wynosił 3.360 osób, a odpływ – 2.800 osób. Na rynku pracy występował poważny deficyt siły roboczej: jako szukających zatrudnienia zarejestrowanych było 71 osób, natomiast wolnych miejsc – 484 (w tym dla pracowników umysłowych – 21).

  ● W I półroczu na terenie miasta uległy likwidacji 22 warsztaty rzemieślnicze, uruchomiono zaś 12 nowych. Zlikwidowane też zostały wszystkie prywatne wytwórnie półfabrykatów budowlanych z powodu braku zaopatrzenia i wysokich podatków.

  ● W roku szkolnym 1957/58 do 11 szkół podstawowych uczęszczało 4.577 uczniów. Nauczycieli pracowało 123. Na jedną izbę lekcyjną przypadało 53 dzieci. Do przedszkoli zapisanych było 293 dzieci, przy zatrudnieniu 37 osób.

  ● Stan księgozbioru Biblioteki Miejskiej wzrósł do 26.042 tomów. W I półroczu zakupiono 1.125 książek. Z biblioteki korzystało 2.964 czytelników.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz