1958.07. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 23 października 2012, Odsłon: 2 387
 • 6 VII. W restauracji na dworcu kolejowym została wprowadzona przerwa nocna od godziny 22 do 6 rano. Poprzednio restauracja czynna była całą dobę bez przerwy.

  7 VII. W ewidencji Oddziału Społeczno-Administracyjnego PMRN figurowały następujące stowarzyszenia: Zrzeszenie Radców Prawnych, Klub Sportowy „Polonia”, Związek Ogrodniczy, Związek Inwalidów Wojennych (nie przejawiający, jak odnotowano, żadnej działalności), Związek Bojowników o Wolność i Demokrację (działała przy nim Rada Opieki nad byłym obozem koncentracyjnym Gross-Rosen), Zrzeszenie Katolików „Caritas” (m.in. jego działacze uczestniczyli w pracach Powiatowego Komitetu Pomocy przy PCK), Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców (posiadające zespół sceniczny objeżdżający szereg województw), Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych, Związek Esperantystów oraz Związek Uchodźców Politycznych z Grecji.

  15 VII. Zespół „Katowickiej Operetki przy Teatrze Współczesnym” wystawił w sali Klubu ZWAP „Nitouche” Hervego. W roli Majora wystąpił Lubicz-Lisowski.

  21 VII. Uroczysta wspólna sesja MRN i PRN w sali Klubu PSS z okazji Święta Odrodzenia. Do prezydium zostali m.in. zaproszeni weterani ruchu robotniczego: Adam Gołaszewski, Józef Grodowski, Teodor Kołłotko i Władysław Urban. Referat okolicznościowy wygłosił Stefan Kołodziejski, przemawiał też przedstawiciel Armii Radzieckiej. W części artystycznej został wyświetlony film.

  26 VII. Rada Nadzorcza wybrała nowy, 4-osobowy zarząd spółdzielni „Metalowiec” w składzie: Antoni Lutowski (prezes), Roman Kapała (zastępca do spraw technicznych), Grzegorz Ołdak (zastępca do spraw administracyjno-handlowych) i Czesław Mamczur.

  29 VII. W MPGK nr 1 obradowali przedstawiciele wodociągów z terenu województwa wrocławskiego. Gości zapoznano z dobrymi wynikami akcji likwidowania przecieków i strat wody w Świdnicy. Władze wojewódzkie zaleciły wszystkim zebranym stosowanie metod działania świdnickiego MPGK w tym zakresie.

  ● W lipcu w Klubie PSS w związku z obchodami Dnia Spółdzielczości czynne były trzy wystawy: filatelistyczna pod hasłem „400 lat poczty polskiej”, fotograficzna pod hasłem „Piękno ziemi świdnickiej” oraz wystawa prasy i wydawnictw esperanckich, uzupełniona ekspozycją listów nadchodzących od esperantystów z całego świata.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz