1958.08. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 23 października 2012, Odsłon: 2 552
 • 1 VIII. Na stanowisko dyrektora MHD Artykuły Spożywcze został powołany Józef Rosiński (jego poprzednikiem był Julian Permus).

  4 VIII. Prezydium MRN odstąpiło Świdnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej część działki przy ul. Ofiar Oświęcimskich 9/11/13 dla rozpoczęcia budowy pierwszych domów mieszkalnych.

  4 VIII. Został powołany przez Prezydium MRN nowy skład Komitetu do Spraw Zatrudnienia w osobach: Aleksander Olejnik – przewodniczący, Zbigniew Holicz (sekretarz KP PZPR), Danuta Sajdak, Sławomir Leszczyński, Antoni Kurkarewicz (kierownik Działu Zatrudnienia w Fabryce Wagonów), Janina Szmidt (NBP), Michał Titkow (szef produkcji w ZEM) i Zdzisław Rotmil (kierownik Działu Pracy i Zatrudnienia w ZWAP).

  26 VIII. Uchwalenie przez Prezydium MRN nowej struktury organizacyjnej (z ważnością od 1 lipca 1958). Po reorganizacji funkcjonowały następujące wydziały: Finansowy (vacat), Architektury i Budownictwa (kierownik Zygfryd Sikorski), Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (kierownik Jan Kamiński), Spraw Lokalowych (kierownik Stanisław Kaźmierczak), Rolnictwa i Leśnictwa (kierownik Mieczysław Mazur), Przemysłu (kierownik Bolesław Liga), Handlu (kierownik Jerzy Szóstka), Komunikacji (kierownik Zygmunt Kłosowski), Zdrowia (kierownik Tadeusz Basecki), Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (kierownik Sławomir Leszczyński), Spraw Wewnętrznych (vacat), Organizacyjno-Prawny (kierownik Jan Czekanowski) i Budżetowo-Gospodarczy (kierownik Władysław Banaszek). Jednocześnie nastąpiło połączenie Wydziałów Oświaty PPRN i PMRN w jeden Inspektorat Szkolny, włączony organizacyjnie do PPRN (z ważnością od 1 sierpnia 1958).

  26 VIII. Prezydium MRN powołało nowe Kolegium Miejskiej Komisji Planowania Gospodarczego w składzie: przewodniczący – Danuta Sajdak, zastępca przewodniczącego – Teresa Pacan, członkowie: Maria Kowalczyk, Edmund Stiepanow, Władysław Chmielewski, Edward Marczyk, Zbigniew Holicz, Zygfryd Sikorski i Jan Kamiński.

  27 VIII. Władze miejskie przejęły Świdnickie Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego w dzielnicy Kraszowice. Poprzednio podlegały one Centralnemu Zarządowi Przemysłu Motoryzacyjnego, który uległ likwidacji.

  29 VIII. Sesja Miejskiej Rady Narodowej w sali Klubu PSS. Obradom przewodniczyła Danuta Sajdak. Głównym tematem obrad była działalność handlu uspołecznionego i prywatnego, referowana przez sekretarza PMRN Mieczysława Przenzaka.

  ● W sierpniu sprowadzono do Świdnickich Fabryk Mebli szwedzkie urządzenia do natrysku lakierami „Thermo-Spray”. Przyniosło to znaczne oszczędności lakieru i poprawę technologii powłoki lakierowej.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz