1958.12. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 23 października 2012, Odsłon: 2 262
 • 6 XII. Jesienne Walne Zebranie członków spółdzielni „Nowe Życie” w Klubie PSS z udziałem 158 osób pod przewodnictwem Heleny Guczek. Głównym księgowym spółdzielni był w tym czasie Feliks Matuszek, sekretarzem POP Jan Chromy, przewodniczącą ZMS Alina Rymsza, a przewodniczącą Koła Spółdzielczyń Teresa Bodo.

  12 XII. Teatr „Rozmaitości” z Krakowa wystawił w sali ZWAP dramat pt. „Pamiętniki Anny Frank”.

  19 XII. Sesja Miejskiej Rady Narodowej w sali PMRN przy ul. 1 Maja 21. Obradom przewodniczył Klemens Kokoszka, ich tematem była działalność gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz realizacja czynów społecznych. Uchwalono poza tym wprowadzenie podatku od psów w rocznej wysokości 30 zł od pierwszego psa, 90 od drugiego i 120 od każdego następnego.

  24 XII. Dzięki staraniom Ligi Kobiet 60 wychowanków Państwowego Domu Dziecka w Bystrzycy Górnej i 30 PDD w Jedlinie Zdroju zostało przyjętych na okres świąt Bożego Narodzenia przez rodziny zamieszkałe w Świdnicy. W dwa tygodnie później rodziny te odwiedziły PDD w Bystrzycy Górnej. Dzieci otrzymały paczki ze słodyczami, ufundowane przez zakłady pracy.

  30 XII. Prezydium MRN uchwaliło wysokość opłat za usługi pogrzebowe, wodno-kanalizacyjne oraz świadczone przez otwarte kąpielisko miejskie, łaźnię miejską, pralnię, hotele komunalne i zakład oczyszczania miasta. Opłaty te zostały ponownie zatwierdzone w niezmienionej wysokości w 5 lat później.

  31 XII. Świdnicę zamieszkiwało 35.291 osób. W ciągu roku urodziło się 1.037 dzieci, przybyło też 352 repatriantów ze Związku Radzieckiego.

  31 XII. Świdnica posiadała 1389 budynków mieszkalnych, z których 1071 podlegało Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych, a 146 stanowiło własność prywatną. ZWAP posiadał 53 budynki, Fabryka Wagonów 31, ŚFUP 27, ZWEM 21, PKP 21 itd. W okresie 1951-1957 rozebrano 256 budynków nie nadających się już do remontu, wybudowano zaś 2 nowe. Na 1 mieszkańca przypadało 0,66 izby, a na1 izbę – 1,48 mieszkańca.

  ● Spółdzielnia „Nowe Życie” wyprodukowała 18.972 płaszcze męskie, 17.184 płaszcze damskie oraz 5.174 marynarki męskie.

  ● Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej uruchomiły produkcję liczników jednofazowych typu A-3 i A-4 oraz liczników dwutaryfowych.

  Klub Sportowy „Polonia” przeprowadził ogółem 143 imprezy sportowe, w tym 67 w piłce nożnej, 27 w koszykówce, 23 w boksie, 14 w siatkówce, 7 gimnastycznych i 5 lekkoatletycznych. Poszczególne sekcje klubu liczyły następującą liczbę członków: piłkarska 98, gimnastyczna 22, lekkoatletyczna i koszykówki po 19, bokserska 15, siatkówki 11. Bilans za rok 1958 został zamknięty poważnym deficytem: dochody wyniosły 295.127 złotych, wydatki natomiast 422.459 złotych.

  ● W ciągu roku w mieście wybuchło 25 pożarów. W 14 wypadkach przyczyną ich była nieostrożność dorosłych, a w 2 wypadkach – dzieci. Zanotowano też jedno podpalenie. Świdnicka straż pożarna uczestniczyła ponadto w gaszeniu 40 pożarów na terenie powiatu.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz