Bibliografia

 • AZIKIEWICZ Magdalena. Śnieżka 1938-2023.Świebodzice: ZPC Śnieżka S.A., 2023.

  BAGIŃSKI Antoni. Uwarunkowania i efekty budownictwa mieszkaniowego w Świdnicy w latach 1945-1997. W: Rocznik świdnicki 1997. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1998. s. 64-74. ISBN 83-907499-2-0.

  BAGIŃSKI Jan. ks. Prace remontowe w kościele św. Stanisława i Wacława w Świdnicy przeprowadzone w latach 1996-2001. W: Rocznik świdnicki 2001. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2002. s. 5-10. ISBN 83-88976-01-X.

  BALBUS Tomasz. Geneza Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Świdnicy. W: Rocznik świdnicki 2005. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2006. s. 80-114. ISSN 0137-3366.

  BALBUS Tomasz. Inspektorat „Afryka” jako przykład organizacji podziemnej infiltrowanej przez UB. W: Rocznik świdnicki 2011. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2012. s. 122-145. ISSN 0137-3366.

  BAŃDZIAK Stanisław. Od wozaka do nauczyciela. W: Drugie pokolenie. Wspomnienia mieszkańców zachodnich i północnych ziem Polski. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1978. s. 387-411.

  BARTELA Krystyna. Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana K. Norwida w Świdnicy – spojrzenie w przeszłość. W: Rocznik świdnicki 1996. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1997. s. 26-50. ISBN 83-902452-9-9.

  BARTELA Krystyna. Olimpia Toczyłowska (1917 – 2012). W: Rocznik świdnicki 2011. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2012. s. 175-179. ISSN 0137-3366.

  BARTELA Krystyna. Polonica w księgozbiorze pastora ewangelickiego ze Świdnicy Gottfrieda Balthasara Scharffa. W: Rocznik świdnicki 1984. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1985. s. 7-15.

  BARTELA Krystyna, WANT Irena. Miejska biblioteka publiczna w Świdnicy w latach 1947-1962. W: Rocznik świdnicki 1994. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1995. s. 136-142.

  BARTKO Jan. 30 lat Świdnickiego Oddziału PTTK. W: Rocznik świdnicki 1985. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1986. s. 43-69.

  BARTKO-KOZIEŁ Beata. Kazimierz Kościukiewicz (1948–2016). W: Rocznik świdnicki 2015. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2016. s. 145-146. ISSN 0137-3366.

  BARTNIK Jolanta. Kronika wydarzeń 1999 r. W: Rocznik świdnicki 1999. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2000. s. 205-266. ISBN 83-85689-78-8.

  BARYLAK Marzena, CORA Teresa, SIPOWICZ Ilona. Zarys dziejów Szkoły Podstawowej nr 10 im. Księcia Bolka II świdnickiego w Świdnicy. W: Rocznik świdnicki 2007. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2008. s. 93-112. ISSN 0137-3366.

  BEDNARZ Rafał, SZUKAŁA Michał. Kronika powiatu świdnickiego. Rok 2000. W: Rocznik świdnicki 2000. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2001. s. 139-149. ISBN 83-85689-64-8.

  BEDNARZ Rafał. Kronika powiatu świdnickiego. Rok 2001. W: Rocznik świdnicki 2001. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2002. s. 189-202. ISBN 83-88976-01-X.

  BEDNARZ Rafał. Kronika powiatu świdnickiego. Rok 2002. W: Rocznik świdnicki 2002. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2003. s. 183-204. ISSN 0137-3366.

  BEDNARZ Rafał. Praca służb ratowniczych. W: Wielka woda. Powódź w Świdnicy 1997. W: Świdnica poprzez wieki, volumen 7. Świdnica: ARABUK, 1998. s. 137-152. ISBN 83-910514-0-4.

  BEŁZ Kazimierz – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Świdnicy. W: Rocznik świdnicki 88/89. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1990. s. 183-198.

  BERKOWSKI Jan. Działalność Związku Harcerstwa Polskiego Hufca Świdnica im. Szarych Szeregów w latach 1945-1975. W: Rocznik świdnicki 1979. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1980. s. 93-150.

  BEŚLERZEWSKA Małgorzata, KRAWCZYK-RUDNICKA Monika, TARŁOWSKI Jarosław, ZAGAŁA Piotr. PRL po świdnicku. Świdnica 1945-1989. Świdnica: GSMA sp. z o. o. Energia-pl sp. k., 2015. 143 s. ISBN 978-83-938022-3-4.

  BIELAWSCY Anna i Stanisław. Drogami Niepodległej. W: Rocznik świdnicki 2018. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2019. s. 95-133. ISSN 0137-3366.

  BIELAWSCY Anna i Stanisław. Franciszek Jarzyna – redaktor Expressu Pedagogicznego i Wrzasku Domowego. W: Rocznik świdnicki 2018. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2019. s. 175-201. ISSN 0137-3366.

  BIELAWSCY Anna i Stanisław, MACKIEWICZ Mariola, PYTEL Bożena i Waldemar, SKÓRSKI Waldemar, ŻAK Lucyna. Kościół Pokoju w Świdnicy. Przeszłość Teraźniejszość Przyszłość. Świdnica: Parafia Ewangelicko-Augsburska, 2008. 64 s. ISBN 978-83-927205-1-5.

  BIELAWSKA Anna. Idalia Jarzyna (1915 -2011). W: Rocznik świdnicki 2011. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2012. s. 172-174. ISSN 0137-3366.

  BIELAWSKA Anna. Teresa Słupianek – post mortem. W: Rocznik świdnicki 2020. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2021. s. 200-214. ISSN 0137-3366.

  BIELAWSKI Stanisław. Droga w nieznane czyli o osiedleniu się Wołyniaków w Białej. W: Rocznik świdnicki 2013. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2014. s. 107-116. ISSN 0137-3366.

  BIELAWSKI Stanisław. Historia Szkoły Podstawowej w Białej. W: Rocznik świdnicki 2021. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2022. s. 15-25. ISSN 0137-3366.

  BIELAWSKI Stanisław. Reklama lokali gastronomicznych Świdnicy w litografii i na pocztówkach do 1945 roku. W: Rocznik świdnicki 2019. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2020. s. 121-137. ISSN 0137-3366.

  BIELAWSKI Stanisław. Świdnickie neony. W: Rocznik świdnicki 2019. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2020. s. 105-120. ISSN 0137-3366.

  BIELAWSKI Stanisław. Świdnickie silva rerum. W: Rocznik świdnicki 2020. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2021. s. 118-151. ISSN 0137-3366.

  BIELAWSKI Stanisław. Świdnickie silva rerum II. W: Rocznik świdnicki 2021. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2022. s. 71-109. ISSN 0137-3366.

  BIELAWSKI Stanisław. Świdnickie silva rerum III. W: Rocznik Świdnicki 2022. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2023. s. 60-100. ISSN 0137-3366.

  BIELAWSKI Stanisław. Z notatnika redaktora „Rocznika Świdnickiego”. W: Rocznik Świdnicki 2022. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2023. s. 109-123. ISSN 0137-3366.

  BIENIASZ Władysław. 35-lecie działalności Banku Państwowego Powszechnej Kasy Oszczędności Oddział w Świdnicy (1954-1989). W: Rocznik świdnicki 88/89. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1990. s. 140-163.

  BIENIASZ Władysław. Działalność Polskiego Czerwonego Krzyża na Ziemi Świdnickiej. W: Rocznik świdnicki 90/91. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1992. s. 72-91.

  BIENIASZ Władysław. Miejsce Świdnicy w nowym podziale administracyjnym PRL. W: Rocznik świdnicki 1977. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1978. s. 5-16.

  BOBERDA-BOCEK Justyna. Rozwój miasta klasztornego Benedyktynek ze Strzegomia w XIV-XIX w. W: Rocznik świdnicki 2006. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2007. s. 132-138. ISSN 0137-3366.

  BOCK-DROZDOWICZ D. Antoni Bradé – malarz świdnicki. W: Rocznik świdnicki 90/91. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1992. s. 154-162.

  BOREK Teresa. Władysław Rafio (1915-1996). W: Rocznik świdnicki 1996. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1997. s. 142-144. ISBN 83-902452-9-9.

  BORSUKIEWICZ Jadwiga, SZYMANIAK Irena. Biblioteka Pedagogiczna w Świdnicy. W: Rocznik świdnicki 2001. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2002. s. 144-155. ISBN 83-88976-01-X.

  BOSAK Arkadiusz, DUDZICZ Kazimierz, KILIMNIK Marian, MACHOWSKI Stanisław MICHALAK Jacek. XX lat Fabryki Wagonów „Świdnica”. W: Fabryka Wagonów „Świdnica”, 1971. 84 s.

  BRYLLA Wolfgang J. (oprac.). Dwie ankiety opisujące życie religijne parafii Kościoła Pokoju (okres międzywojenny). W: Rocznik świdnicki 2021. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2022. s. 118-175. ISSN 0137-3366.

  BRYLLA Wolfgang J. Działalność koncertowa Józefa Brylli. W: Rocznik świdnicki 2006. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2007. s. 91-110. ISSN 0137-3366.

  BRYLLA Wolfgang J. Dzwony świdnickiego Kościoła Pokoju. W: Rocznik Świdnicki 2022. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2023. s. 124-148. ISSN 0137-3366.

  BRYLLA Wolfgang J. Historia fortyfikacji Świdnicy (1741-1966). W: Rocznik świdnicki 1982. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1983. s. 39-59.

  BRYLLA Wolfgang J. Organy w ewangelickich kościołach Strzegomia. W: Rocznik świdnicki 2019. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2020. s. 76-104. ISSN 0137-3366.

  BRYLLA Wolfgang J. Organy z nieistniejących ewangelickich kościołów gminy Świdnica. W: Rocznik świdnicki 2014. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2015. s. 61-85. ISSN 0137-3366.

  BRYLLA Wolfgang J. O świdnickich organach. W: Rocznik świdnicki 1983. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1984. s. 52-72.

  BRYLLA Wolfgang J. Państwo Bartelmusowie – zasłużone, aczkolwiek zapomniane świdnickie małżeństwo. W: Rocznik świdnicki 2017. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2018. s. 103-152. ISSN 0137-3366.

  BRYLLA Wolfgang J. Paul Tesche, Robert Kollibay i Arthur Friedrich – szkice biograficzne trzech organmistrzów firmy „Schlag & Söhne”. Kartki do słownika organmistrzów związanych ze Świdnicą. W: Rocznik świdnicki 2020. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2021. s. 52-70. ISSN 0137-3366.

  BRYLLA Wolfgang J. Śladem inskrypcji. Słów kilka o Johannesie Gigasie – nauczycielu, księdzu, poecie. W: Rocznik świdnicki 2015. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2016. s. 31-40. ISSN 0137-3366.

  BRYLLA Wolfgang J. Świdnicki Epizod Legii Nadwiślańskiej. W: Rocznik świdnicki 88/89. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1990. s. 5-13.

  BRYLLA Wolfgang J. Świdnicki złotousty – Benjamin Schmolck. W: Rocznik świdnicki 1996. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1997. s. 134-141. ISBN 83-902452-9-9.

  BRYLLA Wolfgang J. Świdnickie Towarzystwo Muzyczne. W: Rocznik świdnicki 2006. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2007. s. 74-90. ISSN 0137-3366.

  BRYLLA Wolfgang J. Wyróżnienia, nagrody, tytuły uzyskane przez firmę Schlag & Söhne. W: Rocznik świdnicki 2018. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2019. s. 46-81. ISSN 0137-3366.

  BYLICA Leon. Historia Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Świdnicy. W: Rocznik świdnicki 1983. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1984. s. 73-113.

  BYLICA Leon. Zbiory zbowidowców ziemi świdnickiej. W: Rocznik świdnicki 1981. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1982. s. 104-116.

  CELEJEWSKI Józef. Chór „Hejnał” w moich wspomnieniach. W: Rocznik świdnicki 1982. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1983. s. 162-195.

  CHABROS Ewa. „Śmierć ruskiemu mordercy z Katynia!” Sprawa napisów politycznych w Świdnicy w latach 1973 -1974. W: Rocznik świdnicki 2012. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2013. s. 189-211. ISSN 0137-3366.

  CHMIELEWSKA Mieczysława. Dokument Herbowy miasta Świdnicy. W: Rocznik świdnicki 2007. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2008. s. 77-82. ISSN 0137-3366.

  CHMIELEWSKA Mieczysława. Księżna Agnieszka świdnicka w świetle dokumentów z archiwów dolnośląskich. W: Rocznik świdnicki 1996. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1997. s. 51-68. ISBN 83-902452-9-9.

  CHMIELEWSKA Mieczysława. Notariat publiczny okresu średniowiecza (1352–1507) w Świdnicy. W: Rocznik świdnicki 2020. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2021. s. 25-51. ISSN 0137-3366.

  CHMIELEWSKI F., DERWICH K. Izba pamięci Narodowej przy Zarządzie Miejskim Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Świdnicy. W: Rocznik świdnicki 1984. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1985. s. 174-177.

  CHODYNIECKI Jacek (I-VI), ŻMIJEWSKA Monika (VII-XII). Kronika powiatu świdnickiego. Rok 2003. W: Rocznik świdnicki 2003. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2004. s. 205-237. ISSN 0137-3366.

  CHOJNOWSKI Szymon. Świdnickie obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W: Rocznik świdnicki 2018. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2019. s. 212-222. ISSN 0137-3366.

  CHOŁKO Ryszard, FIGIEL Danuta, FITRZYK Anna, GÓRSKI Jan, HAITNER Ewa, JAWORSKA-PELC Małgorzata, KOŚCIOŁEK Krystyna, LISOWSKA-PLESZCZUK Alina, SOSNOWSKI Adolf, STEFANIAK Marian. 15 lat Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Świdnicy. Świdnica 2001. s. 93.

  CHOROWSKA Małgorzata, LASOTA Czesław. Kamienica mieszczańska w Świdnicy. Karczma i mieszkanie w XIII-XVIII w. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013. 447 s. ISBN 978-83-7493-752-8.

  CIESIELSKI Bartłomiej. Kalendarium Świdnicy i powiatu świdnickiego – 2018 r. W: Rocznik świdnicki 2018. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2019. s. 232-307. ISSN 0137-3366.

  CIESIELSKI Bartłomiej. Kalendarium Świdnicy i powiatu świdnickiego – 2019 r. W: Rocznik świdnicki 2019. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2020. s. 178-232. ISSN 0137-3366.

  CIESIELSKI Bartłomiej. Kalendarium Świdnicy i powiatu świdnickiego – 2020 r. W: Rocznik świdnicki 2019. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2021. s. 216-267. ISSN 0137-3366.

  CIESIELSKI Bartłomiej. Kalendarium Świdnicy i powiatu świdnickiego – 2021 r. W: Rocznik świdnicki 2021. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2022. s. 226-263. ISSN 0137-3366.

  CIESIELSKI Bartłomiej. Kalendarium Świdnicy i powiatu świdnickiego – 2022 r. W: Rocznik Świdnicki 2022. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2023. s. 198-235. ISSN 0137-3366.

  CIESIELSKI Bartłomiej. Świdnica i powiat świdnicki statystycznie. W: Rocznik świdnicki 2017. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2018. s. 234-238. ISSN 0137-3366.

  CIESIELSKI Bartłomiej. Świdnica i powiat świdnicki statystycznie. W: Rocznik świdnicki 2018. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2019. s. 310-314. ISSN 0137-3366.

  CIESIELSKI Bartłomiej. Świdnica i powiat świdnicki statystycznie. W: Rocznik świdnicki 2019.Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2020. s. 236-240. ISSN 0137-3366.

  CIESIELSKI Bartłomiej. Świdnica i powiat świdnicki statystycznie. W: Rocznik świdnicki 2020. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2021. s. 270-274. ISSN 0137-3366.

  CIESIELSKI Bartłomiej. Świdnica i powiat świdnicki statystycznie. W: Rocznik świdnicki 2021. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2022. s. 266-270. ISSN 0137-3366.

  CIESIELSKI Bartłomiej. Świdnica i powiat świdnicki statystycznie. W: Rocznik Świdnicki 2022. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2023. s. 238-242. ISSN 0137-3366.

  CURYL Zbigniew. Nasz Dom. Dzieje młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy – część I (lata 1951-1997). W: Rocznik świdnicki 2008. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2009. s. 99-121. ISSN 0137-3366.

  CYRBES Helena. Charakterystyka działalności Towarzystwa Regionalnego Ziemi Świdnickiej. W: Rocznik świdnicki 1976. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1977. s. 79-104.

  CZARNECKI Krzysztof, MAKOTA Jadwiga, ROŚKOWICZ Wiesław, SKOWRON Radosław, SKÓRSKI Waldemar. Świdnica na dawnych kartach pocztowych. W: Świdnica poprzez wieki, volumen 2. Świdnica: Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy, 1993. ISBN 83-85417-04-4.

  CZARNECKI Krzysztof. Dzieje świdnickiego piwowarstwa. W: Świdnica poprzez wieki, volumen 1. Świdnica: Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy, 1991. s. 53-60. ISBN 83-85417-00-1.

  „Czasami nad ziemią pojawia się mój wiersz” (utwory poetów świdnickich). W: Rocznik świdnicki 1979. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1980. s. 163-180.

  CZECHOWICZ Bogusław. Dawny gotycki nagrobek Konrada von Nimptsch. Przyczynek do dziejów kultury artystycznej Świdnicy. W: Rocznik świdnicki 2000. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2001. s. 25-33. ISBN 83-85689-64-8.

  CZECHOWICZ Bogusław. Piastowska i luksemburska tradycja dynastyczna w pamięci historycznej świdniczan w okresie od XV do XVIII wieku. W: Rocznik świdnicki 2012. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2013. s. 51-72. ISSN 0137-3366.

  CZECHOWICZ Bogusław. Sztuka jako składnik tożsamości Świdnicy i Strzegomia u schyłku średniowiecza. W: Rocznik świdnicki 1996. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1997. s. 113-133. ISBN 83-902452-9-9.

  CZEPKO Christian – z rękopisu odczytał i filologicznie przełożył Sobiesław Nowotny. Podróż szwedzka od 5 maja 1654 do 16 maja 1655. Świdnica: Wydawnictwo „WARTO”, 2008. 91 s.

  DĄBROWSKI Zbigniew. Polski Związek Filatelistów – Koło w Świdnicy. W: Rocznik świdnicki 1987. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1988. s. 128-145.

  Debiuty (Utwory poetów świdnickich). W: Rocznik świdnicki 1993. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1994. s. 184-192.

  Dlaczego gryf? (dzieje herbu Świdnicy) W: Rocznik świdnicki 1973. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1974. s. 7-16.

  DIX Krzysztof. O Świdnickim Ośrodku Kultury w pięćdziesiątą rocznicę powstania. W: Rocznik świdnicki 2020. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2021. s. 152-171. ISSN 0137-3366.

  DIX Krzysztof. Wzruszenia. Zachwyty. Owacje. 50 lat Świdnickiego Ośrodka Kultury. Świdnica: Świdnicki Ośrodek Kultury, 2020. s. 102. ISBN 978-83-927205-7-7

  DŁUGOSZ Alina. Zapomniane lata dwudzieste. O budynku dawnej izby przemysłowo-handlowej w Świdnicy. W: Rocznik świdnicki 2008. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2009. s. 52-65. ISSN 0137-3366.

  DMOCHOWSKA Lila. Zaklęci w kamieniu. Damy i Rycerze doby reformacji na Dolnym Śląsku. Świdnica: Świdnicki Ośrodek Kultury, Galeria Fotografii, 2020. 60 s. ISBN 978-83-956127-1-8.

  DOBKIEWICZ Agnieszka. Szpiedzy ze Świdnicy. W: Rocznik świdnicki 2017. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2018. s. 95-102. ISSN 0137-3366.

  DOBKIEWICZ Agnieszka. Tragiczne dzieje Paradowskich. Przyczynek do losów świdniczan w latach 1945–1946. W: Rocznik świdnicki 2016. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2017. s. 82-97. ISSN 0137-3366.

  DOBKIEWICZ Andrzej, OSOJCA-KOZŁOWSKA Sylwia (wydanie II, poprawione i uzupełnione). Stara Świdnica. Wydanie II, uzupełnione. W: obrazy Historii. Świdnica: GSMA sp. z o. o. Energia-pl sp. k., 2014. 152 s. ISBN 978-83-938022-1-0.

  DOBKIEWICZ Andrzej, PATERAK Paweł. Kronika wydarzeń 1998 r. W: Rocznik świdnicki 1998. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1999. s. 165-209. ISBN 83-85689-23-0.

  DOBKIEWICZ Andrzej. Aleksander Kopeć (1932–2015). W: Rocznik świdnicki 2015. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2016. s. 142-144. ISSN 0137-3366.

  DOBKIEWICZ Andrzej. Beatrycze Brandenburska (około 1270-około 1316). Niemka na świdnickim dworze. W: Rocznik świdnicki 2013. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2014. s. 7-26. ISSN 0137-3366.

  DOBKIEWICZ Andrzej. By czas nie zatarł i niepamięć… Teatr świdnicki w latach 1945-1952. Świdnica: Wydawnictwo ZOOM, 2015. 88 s. ISBN 978-83-940428-1-3.

  DOBKIEWICZ Andrzej. Cztery księżniczki, cztery tajemnice. W: Rocznik świdnicki 2015. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2016. s. 7-30. ISSN 0137-3366.

  DOBKIEWICZ Andrzej. Gmina Świdnica na dawnych pocztówkach. Świdnica: Wydawnictwo Errata, 2015. 143 s. ISBN 978-83-35356-2-0.

  DOBKIEWICZ Andrzej. Kalendarium Świdnicy 2009. W: Rocznik świdnicki 2009. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2010. s. 170-205. ISSN 0137-3366.

  DOBKIEWICZ Andrzej. Kalendarium Świdnicy i powiatu świdnickiego. W: Rocznik świdnicki 2010. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2011. s. 230-286. ISSN 0137-3366.

  DOBKIEWICZ Andrzej. Kalendarium Świdnicy i powiatu świdnickiego w 2012 roku. W: Rocznik świdnicki 2012. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2013. s. 212-298. ISSN 0137-3366.

  DOBKIEWICZ Andrzej. Kalendarium Świdnicy i powiatu świdnickiego w 2013 roku. W: Rocznik świdnicki 2013. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2014. s. 136-213. ISSN 0137-3366.

  DOBKIEWICZ Andrzej. Kalendarium Świdnicy i powiatu świdnickiego – 2014 r. W: Rocznik świdnicki 2014. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2015. s. 154-260. ISSN 0137-3366.

  DOBKIEWICZ Andrzej. Kalendarium Świdnicy i powiatu świdnickiego – 2015 r. W: Rocznik świdnicki 2015. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2016. s. 148-248. ISSN 0137-3366.

  DOBKIEWICZ Andrzej. Kalendarium Świdnicy i powiatu świdnickiego – 2016 r. W: Rocznik świdnicki 2016. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2017. s. 158-254. ISSN 0137-3366.

  DOBKIEWICZ Andrzej. Kim byłaś księżno? Katarzyna (1317/1324 – przed 1355). W: Rocznik świdnicki 2016. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2017. s. 69-76. ISSN 0137-3366.

  DOBKIEWICZ Andrzej. Kronika wydarzeń roku 1994. W: Rocznik świdnicki 1995. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1996. s. 202-236. ISBN 83-902452-2-1.

  DOBKIEWICZ Andrzej. Kronika wydarzeń roku 1995. W: Rocznik świdnicki 1996. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1997. s. 145-182. ISBN 83-902452-9-9.

  DOBKIEWICZ Andrzej. Kronika wydarzeń roku 1996. W: Rocznik świdnicki 1996. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1997. s. 183-219. ISBN 83-902452-9-9.

  DOBKIEWICZ Andrzej. Kronika wydarzeń roku 1997. W: Rocznik świdnicki 1997. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1998. s. 158-198. ISBN 83-907499-2-0.

  DOBKIEWICZ Andrzej. Królewska córka w Świdnicy. Kunegunda Łokietkówna. (1295/1297-1333). W: Rocznik świdnicki 2014. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2015. s. 22-46. ISSN 0137-3366.

  DOBKIEWICZ Andrzej. Odbudowa wieży ratusza w Świdnicy – 2010-2012 rok. W: Rocznik świdnicki 2011. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2012. s. 7-45. ISSN 0137-3366.

  DOBKIEWICZ Andrzej. Powiat Świdnicki na dawnych pocztówkach. Świdnica: Wydawnictwo ZOOM, 2014. 154 s. ISBN 978-83-940428-0-6.

  DOBKIEWICZ Andrzej. Powiat świdnicki na dawnych pocztówkach. Świdnica: Wydawnictwo ZOOM, 2014. 168 s. ISBN 978-83-940428-0-6.

  DOBKIEWICZ Andrzej. Świdnica i powiat świdnicki statystycznie. W: Rocznik świdnicki 2014. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2015. s. 262-265. ISSN 0137-3366.

  DOBKIEWICZ Andrzej. Świdnica i powiat świdnicki statystycznie. W: Rocznik świdnicki 2015. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2016. s. 248-252. ISSN 0137-3366.

  DOBKIEWICZ Andrzej. Świdnica na dawnych pocztówkach. Świdnica: Wydawnictwo Errata, 2015. 150 s. ISBN 978-83-35356-1-3.

  DOBKIEWICZ Andrzej. Świdnica na dawnych pocztówkach. Tom 2. Świdnica: Kubara Lamina S. A., 2016. 168 s. ISBN 978-83-945022-0-1.

  DOBKIEWICZ Andrzej. Stara Świdnica. W: obrazy Historii. Świdnica: Wydawnictwo GSMP.pl, 2014. 138 s. ISBN 978-83-938022-1-0.

  DOBKIEWICZ Andrzej. Statek m/s „Świdnica”. W: Rocznik świdnicki 2012. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2013. s. 177-188. ISSN 0137-3366.

  DOBKIEWICZ Andrzej. Świdnica i powiat świdnicki statystycznie. W: Rocznik świdnicki 2011. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2012. s. 262-265. ISSN 0137-3366.

  DOBKIEWICZ Andrzej. Świdnica i powiat świdnicki statystycznie. W: Rocznik świdnicki 2012. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2013. s. 299-302. ISSN 0137-3366.

  DOBKIEWICZ Andrzej. Świdnica i powiat świdnicki statystycznie. W: Rocznik świdnicki 2013. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2014. s. 214-217. ISSN 0137-3366.

  DOBKIEWICZ Andrzej. Świdnica i powiat świdnicki w 2011 roku. W: Rocznik świdnicki 2011. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2012. s. 180-261. ISSN 0137-3366.

  DOBKIEWICZ Andrzej. Świdnica i powiat świdnicki statystycznie. W: Rocznik świdnicki 2016. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2017. s. 256-260. ISSN 0137-3366.

  DOBKIEWICZ Andrzej. Świdnickie księżniczki. W: Rocznik świdnicki 2012. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2013. s. 21-50. ISSN 0137-3366.

  DOBKIEWICZ Andrzej. Wspomnienie o Marianie Wudniaku (1920-2010). W: Rocznik świdnicki 2009. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2010. s. 160-169. ISSN 0137-3366.

  DOBKIEWICZ Andrzej. Wyklęta księżna Guta – żona Bolka II ziębickiego (ok. 1300–1342). W: Rocznik świdnicki 2017. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2018. s. 9-31. ISSN 0137-3366.

  DOBRZYNIECKI Arkadiusz. Dlaczego nie – pokutne? Problem funkcji kamiennych krzyży na Ziemi Świdnickiej. W: Rocznik świdnicki 2009. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2010. s. 7-21. ISSN 0137-3366.

  Dodatek literacki, Wiersze Bartosza Czarnotty. W: Rocznik świdnicki 2008. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2009. s. 253. ISSN 0137-3366.

  DOMIANS Przemysław. Dzieje kolei doliny Bystrzycy (Weistritzhalbahn) Świdnica – Jedlina Zdrój. Świdnica: Muzeum Dawnego Kupiectwa, 2010. s. 132. ISBN 978-83-927888-1-2.

  DRABINA Jan. Świdnica. W: Miasta śląskie w średniowieczu. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”, 1987. s. 262-297. ISBN 83-216-0711-X.

  DUDEK Henryk. Milicja Obywatelska i Służba Bezpieczeństwa Ziemi Świdnickiej. W: Rocznik świdnicki 1985. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1986. s. 5-20.

  DUDZIŃSKA Agnieszka, KARST Dobiesław, KOTEŁKO Stanisław, MAKOTA Jadwiga, ROŚKOWICZ Wiesław. Dzieje Świdnicy w datach. Świdnica: Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy, 2009. 178 s. ISBN 978-83-927888-4-3.

  DUDZIŃSKA Agnieszka. Świdnicka umowa kompozycyjna z 15 II 1517 roku. W: Rocznik świdnicki 2009. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2010. s. 42-50. ISSN 0137-3366.

  DUMA Paweł. Śmierć samobójcza w rozporządzeniach prawnych i w praktyce na przykładzie Świdnicy w XVI-XVII wieku. W: Rocznik świdnicki 2009. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2010. s. 95-100. ISSN 0137-3366.

  DUNIEWSKI Krzysztof. Problemy i kierunki rozwoju miasta Świdnicy. W: Rocznik świdnicki 1993. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1994. s. 5-10.

  DZIEWULSKI Władysław. Zarys dziejów Strzegomia w czasach feudalizmu i kapitalizmu. W: Rocznik świdnicki 1975. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1976. s. 7-29.

  EYSYMONY Rafał. Dzieje Świdnicy w kartografii. W: Rocznik świdnicki 2007. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2008. s. 5-16. ISSN 0137-3366.

  FERCOWICZ Tadeusz. Tarcze trumienne cechu rzeźników świdnickich z 1787 r. W: Rocznik świdnicki 2000. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2001. s. 48-54. ISBN 83-85689-64-8.

  FILIPOWICZ Michał. Nowożytne, górskie fortyfikacje polowe powiatu świdnickiego. W: Rocznik świdnicki 2019. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2020. s. 29-55. ISSN 0137-3366.

  FILIPOWSKA Teresa. Ksiądz prałat Dionizy baran – kapłan i duszpasterz. W: Rocznik świdnicki 2004. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2005. s. 38-75. ISSN 0137-3366.

  FRĄCKOWIAK Krzysztof. Działalność socjalna świdnickich zakładów pracy: Fabryka Wagonów „Świdnica”. W: Rocznik świdnicki 90/91. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1992. s. 92-98.

  FRĄCKOWIAK Krzysztof. Rozwój Fabryki Wagonów „Świdnica” w latach 1971-1987. W: Rocznik świdnicki 88/89. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1990. s. 90-139.

  FRONIA Rafał, JOŃCZY Daniel, PAPAJ Marcin, SKAŁA Cyprian. Świdnica i okolice – Przewodnik. Jelenia Góra: Wydawnictwo Turystyczne „PLAN”, 2015. 120 s. ISBN 978-83-7868-257-8.

  FURMANKIEWICZ Marek. Dzieje i zagospodarowanie rzeki Bystrzycy. W: Wielka woda. Powódź w Świdnicy 1997. W: Świdnica poprzez wieki, volumen 7. Świdnica: ARABUK, 1998. s. 9-38. ISBN 83-910514-0-4.

  FURMANKIEWICZ Marek. Historia i plany odbudowy wieży ratuszowej w Świdnicy. W: Rocznik świdnicki 1998. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1999. s. 103-127. ISBN 83-85689-23-0.

  GALEWSKI Dariusz. Barokizacja kościoła pw. św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy. W: Rocznik świdnicki 2010. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2011. s. 22-43. ISSN 0137-3366.

  GASZYŃSKI Albert. Tadeusz Ząbek. W: Rocznik świdnicki 2002. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2003. s. 153-154. ISSN 0137-3366.

  GASZYŃSKI Albert, WESOŁOWSKA-GASZYŃSKA Maria. 70 lat MKS Polonia Świdnica. Świdnica: MKS „Polonia Świdnica”, Urząd Miejski w Świdnicy, 2015. 108 s.

  GAWRYŁKIEWICZ-KODELSKA Julia. Z powstania warszawskiego na roboty przymusowe do Rzeszy. W: Z literą „P”. Polacy na robotach przymusowych w hitlerowskiej Rzeszy 1939-1945. Wspomnienia. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1976.

  GERENT Piotr. Świdnica – p. w. Św. Mikołaja. W: Prawosławie na Dolnym Śląsku w latach 1945-1989. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. s. 320-323. ISBN 978-7441-468-5.

  GIERGICZNA-SIWNIK Jolanta, PIDANTY Barbara. 5 lat Literacko-Muzycznych prezentacji Regionu organizowanych przez Gimnazjum nr 3. W: Rocznik świdnicki 2006. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2007. s. 146-152. ISSN 0137-3366.

  GOLIŃSKI Mateusz. Kościół rzymsko-katolicki w Świdnicy w latach 1741–1945. W: Rocznik świdnicki 2020. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2021. s. 9-24. ISSN 0137-3366.

  GÓRNIAK Agnieszka, KOWNACKA Ewa, KRÓL Janina, PIETRZAK Helena. Bibliografia Świdnicy za rok 1999. W: Rocznik świdnicki 2006. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2007. s. 228-277. ISSN 0137-3366.

  GÓRNIAK Agnieszka, KOWNACKA Ewa, KRÓL Janina. Bibliografia Świdnicy za rok 1998. W: Rocznik świdnicki 2004. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2005. s. 242-271. ISSN 0137-3366.

  GÓRNIAK Agnieszka, KRÓL Janina, PIETRZAK Helena. Zarys bibliografii Świdnicy za rok 1999. W: Rocznik świdnicki 2005. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2006. s. 219-266. ISSN 0137-3366.

  GÓRNIAK Agnieszka, KOWNACKA Ewa, KRÓL Janina, PIETRZAK Helena. Zarys bibliografii Świdnicy za rok 2001. W: Rocznik świdnicki 2007. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2008. s. 119-163. ISSN 0137-3366.

  GÓRNIAK Agnieszka, GRAJZER Anna, KOWNACKA Ewa, KRÓL Janina. Zarys bibliografii Świdnicy za rok 2002 (wybór). W: Rocznik świdnicki 2008. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2009. s. 144-181. ISSN 0137-3366.

  GÓRSKI Jan.  Dwadzieścia lat minęło. W: Rocznik świdnicki 2011. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2012. s. 167-171. ISSN 0137-3366.

  GÓRSKI Jan. Mały jubileusz czwórki. W: Rocznik świdnicki 2002. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2003. s. 150-152. ISSN 0137-3366.

  GÓRSKI Jan. Życie muzyczne w Świdnicy po 1945 r. W: Rocznik świdnicki 2006. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2007. s. 111-131. ISSN 0137-3366.

  GRELA Piotr. „Wiadomości Świdnickie” (monografia czasopisma). W: Rocznik świdnicki 1981. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1982. s. 30-64.

  GROBELNY Antoni. Stosunki społeczne i religijne, rozwój oświaty oraz życie kulturalne w Jaworzynie Śląskiej do 1945 roku. W: Rocznik świdnicki 2012. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2013. s. 138-152. ISSN 0137-3366.

  GROBELNY Antoni. Zarys dziejów Jaworzyny Śląskiej i jej gospodarki do zakończenia II wojny światowej. W: Rocznik świdnicki 2011. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2012. s. 71-87. ISSN 0137-3366.

  GRUBIAK Władysław. Wspomnienia z budowy cukrowni w Pakistanie. W: Rocznik świdnicki 1973. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1974. s. 123-130.

  GRUDZIŃSKA Małgorzata, KUJAT Janusz. Pionierskie lata Świebodzic 1945-1955. Wspomnienia. Świebodzice: Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Świebodzicach, 2011. s. 178. ISBN 978-83-918306-5-9.

  GRUDZIŃSKI Tomasz. Między twierdzą a miastem wolnym. Obraz życia miejskiego w latach 1815-1870. Wrocław – Świdnica: Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2014. 640 s. ISBN 978-83-7432-978-1.

  GRUDZIŃSKI Tomasz. Przyczynek do historii zaopatrywania Świdnicy w wodę (XVII w.-’30 XX w.). W: Rocznik świdnicki 2011. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2012. s. 53-70. ISSN 0137-3366.

  GRUZLA Jarosław Mariusz, STADNICKA Violetta. Świdnickie Stowarzyszenie Literackie LOGOS (1994-1997). W: Rocznik świdnicki 1997. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1998. s. 111-121. ISBN 83-907499-2-0.

  GRUZLA Jarosław Mariusz. Bolko II świdnicki w czesko-polskiej rywalizacji o Śląsk. Wojna 1345-1348. W: Rocznik świdnicki 1999. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2000. s. 118-150. ISBN 83-85689-78-8.

  GRUZLA Jarosław Mariusz. Epizod śląski. Konflikt z koalicją luksembursko-krzyżacką w 1331 r. W: Rocznik świdnicki 1998. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1999. s. 88-102. ISBN 83-85689-23-0.

  GRUZLA Jarosław Mariusz. Między Luksemburgami, Wittelsbachami a Polską. Transformacja polityczna Bolka II Świdnickiego w latach 1348-1364. W: Rocznik świdnicki 2001. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2002. s. 43-78. ISBN 83-88976-01-X.

  GRUZLA Jarosław Mariusz. Podłoże polityczne koligacji dynastycznych i kierunki polityki Piastów linii świdnickiej (1278-1368). W: Rocznik świdnicki 1997. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1998. s. 8-32. ISBN 83-907499-2-0.

  GRUZLA Jarosław Mariusz. Udział książąt śląskich w rejzach Krzyżackich na Litwę w XIV wieku. W: Rocznik świdnicki 2002. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2003. s. 14-56. ISSN 0137-3366.

  GRUŻLEWSKA Anna. Społeczność żydowska w Świebodzicach w XIX i pierwszej połowie XX wieku. W: Rocznik świdnicki 2014. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2015. s. 93-104. ISSN 0137-3366.

  GRUŻLEWSKA Anna. Sytuacja Żydów świdnickich w czasach III Rzeszy. W: Rocznik świdnicki 2011. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2012. s. 109-121. ISSN 0137-3366.

  GRUŻLEWSKA Anna. Żydzi ze Strzegomia w XIX i XX wieku. W: Rocznik świdnicki 2012. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2013. s. 116-137. ISSN 0137-3366.

  GRZEŚKOWIAK Zdzisław. Pięciolecie Świdnickich Śród Literackich. W: Rocznik świdnicki 2010. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2011. s. 184-202. ISSN 0137-3366.

  GRYŃ-CHLEBICKA Małgorzata, MALINOWSKA Lucyna, KOWALONEK Krystyna, FASUGA Rafał, GÓRSKI Jan. 70 lat świdnickiej Oświaty 1945-2015. Świdnica, 2015. 76 s.

  GUL Joanna, SACHS Rainer. Świdniccy fortepianmistrzowie. W: Rocznik świdnicki 2006. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2007. s. 26-60. ISSN 0137-3366.

  GURSZTYN Marzena. Kalendarium Świdnicy i powiatu świdnickiego – 2017 r. W: Rocznik świdnicki 2017. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2018. s. 166-231. ISSN 0137-3366.

  HABDAS Jan. Świdnickie Zakłady Przemysłu Wełnianego „Siwela”. W: Rocznik świdnicki 1980. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1981. s. 105-116.

  HAŁDAŚ Edward. Historia wieży-pomnika. W: Rocznik świdnicki 2001. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2002. s. 79-82. ISBN 83-88976-01-X.

  HANULANKA Danuta. Świdnica. W: Śląsk w zabytkach sztuki. Pod red. Tadeusza Broniewskiego i Mieczysława Zlata. Wyd. 2 popr. I uzupełnione. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1973. 216 s.

  HASEK Józef. Wybrane zagadnienia z problemów rolnictwa w powiecie świdnickim. W: Rocznik świdnicki 1973. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1974. s. 17-36.

  HEŚ Robert. Trzy kamienne pomniki dawnego prawa z okolic Świdnicy, czyli rzecz o pułapkach interpretacyjnych czyhających na badaczy. W: Rocznik świdnicki 2009. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2010. s. 32-41. ISSN 0137-3366.

  HEŚ Robert. Uzbrojenie z nagrobków książąt świdnicko-jaworskich w Krzeszowie w świetle źródeł pisanych. W: Rocznik świdnicki 2000. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2001. s. 37-43. ISBN 83-85689-64-8.

  HLIWA Henryk. W 42 rocznicę powołania MO i SB. W: Rocznik świdnicki 1986. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1987. s. 44-63.

  „Idziemy z kolejną oby miłą wizytą” (utwory poetów świdnickich). W: Rocznik świdnicki 1980. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1981. s. 190-206.

  IMIOŁA Zdzisław. Zarys historii Zakładów Elektrotechniki Motoryzacyjnej. W: Rocznik świdnicki 1977. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1978. s. 56-75.

  JANASZAK Zdzisław. Działalność socjalna świdnickich zakładów pracy: Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej „Mera-Pafal”. W: Rocznik świdnicki 90/91. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1992. s. 111-118.

  JARZYNA Franciszek. Był taki teatr w Świdnicy (wybrane fragmenty notatnika z lat 1945-1946). W: Rocznik świdnicki 1995. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1996. s. 41-67. ISBN 83-902452-2-1.

  JARZYNA Franciszek. Był taki teatr w Świdnicy (wybrane fragmenty notatnika z lat 1946-1947). W: Rocznik świdnicki 1996. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1997. s. 80-98. ISBN 83-902452-9-9.

  JARZYNA Franciszek. Był taki teatr w Świdnicy (wybrane fragmenty notatnika z lat 1947-1948). W: Rocznik świdnicki 1997. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1998. s. 45-63. ISBN 83-907499-2-0.

  JARZYNA Franciszek. Materiały do dziejów teatru świdnickiego. Repertuar. W: Rocznik świdnicki 1973. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1974. s. 67-78.

  JARZYNA Franciszek. Mieczysław Kozar-Słobódzki. W: Rocznik świdnicki 1980. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1981. s. 183-189.

  JARZYNA Franciszek. Świdnica, plac Grunwaldzki 11 czyli chlubne dzieje Domu Kultury Powszechnej Spółdzielni Spożywców. W: Rocznik świdnicki 1985. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1986. s. 108-153.

  JARZYNOWA Idalia, JARZYNA Franciszek. Był taki teatr w Świdnicy 1948-1949. W: Rocznik świdnicki 1999. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2000. s. 151-199. ISBN 83-85689-78-8.

  JARZYNOWA Idalia, JARZYNA Franciszek. Był taki teatr w Świdnicy 1950-19529. W: Rocznik świdnicki 2000. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2001. s. 55-88. ISBN 83-85689-64-8.

  JARZYNÓWNA Joanna. Amatorski ruch muzyczny w Świdnicy w latach 1945-1975. W: Rocznik świdnicki 1980. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1981. s. 133-149.

  JASIONOWICZ Jadwiga. Świebodzice (zarys monograficzny). W: Rocznik świdnicki 88/89. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1990. s. 26-49.

  KALOTA Tomasz. Technologie cyfrowe w pracach z dokumentami. W: Rocznik świdnicki 2009. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2010. s. 128-136. ISSN 0137-3366.

  KARASZEWSKA Romana. Świdnica kolebką polskiego aptekarstwa. W: Rocznik świdnicki 1985. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1986. s. 21-42.

  KARNICKA Magdalena. Medale nagrodowe liceum przy kościele Pokoju w Świdnicy w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu. W: Rocznik świdnicki 2000. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2001. s. 34-36. ISBN 83-85689-64-8.

  KARST Dobiesław. Zegar z wieży ratuszowej w Świdnicy. W: Rocznik świdnicki 2012. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2013. s. 73-79. ISSN 0137-3366.

  KAŚKÓW Robert. Zamknięte miasteczko radzieckie w Żarowie. W: Rocznik świdnicki 2012. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2013. s. 153-161. ISSN 0137-3366.

  KAWKA Franciszek. Kronika – 1993. W: Rocznik świdnicki 1994. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1995. s. 151- 183.

  KAWKA Franciszek. Kronika roku 1992. W: Rocznik świdnicki 1993. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1994. s. 192-222.

  KEIL Alfred. Wspomnienia z Mrowin. W: Rocznik świdnicki 2015. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2016. s. 67-79. ISSN 0137-3366.

  KĘDZIERSKA Barbara, SŁUPIANEK Teresa, SOBCZAK Violetta. Historia harcerstwa świdnickiego w latach 1945-2005. Świdnica: Komenda Hufca ZHP im. Szarych Szeregów, 2006. 348 s. ISBN 83-918730-4-8.

  KĘDZIERSKI Stanisław. 55 lat minęło… Powstanie i rozwój pierwszego świdnickiego koła łowieckiego „Knieja”. W: Rocznik świdnicki 2002. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2003. s. 101-149. ISSN 0137-3366.

  KĘDZIERSKI Stanisław. Świdnicka „zawodówka” ma czterdzieści lat (1947-1987). W: Rocznik świdnicki 1986. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1987. s. 64-111.

  KLEMENSKI Marcin A. Bolko II Mały (ok. 1309/12-1368). Książe świdnicko-jaworski i margrabia łużycki. Kraków: Wydawnictwo AVALON, 2023. s. 584. ISBN 978-83-7730-628-4.

  KLEMENSKI Marcin A. Stosunki księcia świdnicko-jaworskiego Bolka II Małego z książętami ziębickimi w latach 1326–1368. W: Rocznik świdnicki 2021. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2022. s. 110-117. ISSN 0137-3366.

  KOBZDEJ Maria. Świat Józefa lurki. W: Rocznik świdnicki 1981. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1982. s. 117-126.

  KOCEMBA Janina. Historia Szkoły Podstawowej nr 2 Szkoły Ćwiczeń (1946-1971). W: Rocznik świdnicki 88/89. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1990. s. 164-182.

  KOCEMBA Janina. Jan Wysoki – zasłużony lekarz świdnicki (1911-1986). W: Rocznik świdnicki 88/89. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1990. s. 199-204.

  KOCEMBA Janina. Z kart szkolnictwa świdnickiego w latach 1947-1975. W: Rocznik świdnicki 1985. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1986. s. 70-76.

  KOCEMBA-KOEHLER Janina. Pamięci Edmunda Stiepanowa zasłużonego pioniera i społecznika świdnickiego. W: Rocznik świdnicki 2000. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2001. s. 116-118. ISBN 83-85689-64-8.

  KOCEMBA-KOEHLER Janina. Warszawianka, która ukochała Świdnicę (wspomnienie o E. Wolframowej). W: Rocznik świdnicki 2006. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2007. s. 143-145. ISSN 0137-3366.

  KOMOROWSKI Jarosław. Teatr w Świdnicy 1629-1952. W: Świdnica poprzez wieki, volumen 1. Świdnica: Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy, 1991. s. 41-46. ISBN 83-85417-00-1.

  KONIECZNY Alfred. Kl GROSS-ROSEN hitlerowski obóz koncentracyjny na Dolnym Śląsku 1940-1945. Wałbrzych: Muzeum Gross-Rosen, 2006. s. 56. ISBN 83-89824-60-4.

  KOPEĆ – SABINIARZ Zofia. Tadeusz Harańczyk (1935-1996). W: Rocznik świdnicki 1997. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1998. s. 122-124. ISBN 83-907499-2-0.

  KOPEĆ Maria. Umacniamy więź ze szkołą. W: Wychowanie w przedszkolu Nr 3. Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1960. s. 145-147.

  KOPEĆ Zofia. Nie tylko uczą… W: Rocznik świdnicki 1979. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1980. s. 39-62.

  KORTA Wacław. Świdnica Zarys monografii miasta. Wrocław – Świdnica: Wydawnictwo DTSK Silesia, 1995. 394 s. ISBN 83-85689-36-2.

  KORYCIŃSKI Wojciech. O pewnym wierszu Noblisty. W: Rocznik świdnicki 2007. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2008. s. 113-116. ISSN 0137-3366.

  KORYCIŃSKI Wojciech, SZACIŁO-MACKIEWICZ Mariola. ŚWIDNICA. Pejzaż kulturalny 1945-2020. Świdnica: Gmina Miasto Świdnica, 2023. s. 327. ISBN 978-83-965639-0-3.

  KORYCIŃSKI Wojciech, SZWEDO Małgorzata. Pod nieobecność. Wywiad z Ludmiłą Grześkowiak o Zdzisławie Grześkowiaku. W: Rocznik świdnicki 2021. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2022. s. 176-200. ISSN 0137-3366.

  KORYCIŃSKI Wojciech, SZWEDO Małgorzata. Portret podwójny. Rozmowa z państwem Danutą i Stanisławem Kotełkami. Część pierwsza. On. W: Rocznik świdnicki 2019. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2020. s. 138-171.

  KORYCIŃSKI Wojciech, SZWEDO Małgorzata. Portret podwójny. Rozmowa z państwem Danutą i Stanisławem Kotełkami. Część druga. Ona. W: Rocznik świdnicki 2020. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2021. s. 172-199. ISSN 0137-3366.

  KORYCIŃSKI Wojciech. Świdnickie pejzaże literackie. W: Rocznik świdnicki 2016. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2017. s. 147-153. ISSN 0137-3366.

  KORYCIŃSKI Wojciech. Świdnickie pejzaże literackie. Esej czwarty. Miasto w poezji. Przestrzeń miejska w utworach Tomasza Hrynacza. W: Rocznik Świdnicki 2022. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2023. s. 101-108. ISSN 0137-3366.

  KORYCIŃSKI Wojciech. Świdnickie pejzaże literackie. Esej drugi. Trylogia husycka Andrzeja Sapkowskiego. Miasto tranzytowe – mitologia fantazy. W: Rocznik świdnicki 2019. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2020. s. 68-75. ISSN 0137-3366.

  KORYCIŃSKI Wojciech. Świdnickie pejzaże literackie. Esej pierwszy. Rapsodia świdnicka Władysława Jana Grabskiego jako kronika początku (Część druga – mitologia historyczna). W: Rocznik świdnicki 2018. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2019. s. 202-211. ISSN 0137-3366.

  KORYCIŃSKI Wojciech. Świdnickie pejzaże literackie. Esej pierwszy. Rapsodia świdnicka Władysława Jana Grabskiego jako kronika początku (część pierwsza – w ogniu krytyki). W: Rocznik świdnicki 2017. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2018. s. 153-159. ISSN 0137-3366.

  KORYCIŃSKI Wojciech. Świdnickie pejzaże literackie. Esej trzeci. Idź, kochaj i Blady Niko Tomka Tryzny. Miasto inicjacji – mitologia dzieciństwa. W: Rocznik świdnicki 2020. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2021. s. 108-117. ISSN 0137-3366.

  KORYCIŃSKI Wojciech. Świdnickie środowisko literackie – antologia tekstów. W: Rocznik świdnicki 2021. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2022. s. 201-225. ISSN 0137-3366.

  KORYCIŃSKI Wojciech. Świdnickie życie literackie – wybrane zjawiska pierwszej dekady XXI wieku. W: Rocznik świdnicki 2009. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2010. s. 151-159. ISSN 0137-3366.

  KOS Stanisław. Migawki z podróży do USA. W: Rocznik świdnicki 1975. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1976. s. 85-93.

  KOŚCIK Elżbieta. Osadnictwo polskie w Świdnicy i pow. Świdnickim w latach 1945-1948. W: Rocznik świdnicki 2005. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2006. s. 7-14. ISSN 0137-3366.

  KOŚCIUKIEWICZ Kazimierz. Szkoła Muzyczna w Świdnicy. W: Rocznik świdnicki 2015. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2016. s. 80-92. ISSN 0137-3366.

  KOTEŁKO Danuta. Liceum Pedagogiczne dla Wychowawczyń Przedszkoli i Studium Wychowania Przedszkolnego w Świdnicy. W: Rocznik świdnicki 1978. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1979. s. 111-134.

  KOTEŁKO Danuta. Nasz powrót. W: Rocznik świdnicki 1980. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1981. s. 9-56.

  KOTEŁKO Danuta. Polacy i Syberia – refleksje i wspomnienia. W: Rocznik Świdnicki 2022. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2023. s. 191-196. ISSN 0137-3366.

  KOTEŁKO Danuta. Roman Łopacki pionier świdnickiej oświaty. W: Rocznik świdnicki 2007. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2008. s. 117-118. ISSN 0137-3366.

  KOTEŁKO Danuta. Świdnica 1945-1946. Czasy, wydarzenia, ludzie. W: Rocznik świdnicki 2005. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2006. s. 15-79. ISSN 0137-3366.

  KOTEŁKO Danuta. Z urodzenia radomyślanin, z wyboru świdniczanin. W: Rocznik świdnicki 2003. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2004. s. 158-159. ISSN 0137-3366.

  KOTEŁKO Stanisław. 50 lat Towarzystwa Regionalnego Ziemi Świdnickiej. W: Rocznik świdnicki 2010. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2011. s. 12-21. ISSN 0137-3366.

  KOTEŁKO Stanisław. Burzliwe dzieje świdnickiego piwa. W: Rocznik świdnicki 1981. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1982. s. 22-29.

  KOTEŁKO Stanisław. Lecznictwo świdnickie w w. XIII-XVI na tle średniowiecznej medycyny śląskiej. W: Rocznik świdnicki 1979. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1980. s. 28-38.

  KOTEŁKO Stanisław. Nazwy nowych ulic świdnickich. W: Rocznik świdnicki 1985. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1986. s 154-165.

  KOTEŁKO Stanisław. (oprac.) Obraz madonny z kościoła św. Józefa. W: Rocznik świdnicki 2006. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2007. s. 139-142. ISSN 0137-3366.

  KOTEŁKO Stanisław. Pionierskie lata I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza. W: Rocznik świdnicki 1973. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1974. s. 57-66.

  KOTEŁKO Stanisław. Pół wieku był z nami… W: Rocznik świdnicki 1998. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1999. s. 162-164. ISBN 83-85689-23-0.

  KOTEŁKO Stanisław. Rzemiosło i handel średniowiecznej Świdnicy. W: Rocznik świdnicki 1978. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1979. s. 54-66.

  KOTEŁKO Stanisław. Szkolnictwo świdnickie do połowy XVIII w. W: Rocznik świdnicki 1977. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1978. s. 41-55.

  KOTEŁKO Stanisław. Śląska Pallas. Rzecz o Marii Kunic W: Rocznik świdnicki 2008. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2009. s. 5-8. ISSN 0137-3366.

  KOTEŁKO Stanisław. Śląskie kościoły Pokoju. W: Rocznik świdnicki 1998. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1999. s. 43-55. ISBN 83-85689-23-0.

  KOTEŁKO Stanisław. Świdnica w średniowieczu (od początków miasta do r. 1526). W: Rocznik świdnicki 1992. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1993. s. 5-43.

  KOTEŁKO Stanisław. Świdnica w średniowieczu. W: Rocznik świdnicki 1993. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1994. s. 11-38.

  KOTEŁKO Stanisław. Walory turystyczno-krajoznawcze Ziemi Świdnickiej. W: Rocznik świdnicki 1975. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1976. s. 57-64.

  KOTEŁKO Stanisław. Z dziejów Lutomi. W: Rocznik świdnicki 2003. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2004. s. 89-105. ISSN 0137-3366.

  KOTEŁKO Stanisław. Życie kulturalne Świdnicy w latach 1945-1947. W: Rocznik świdnicki 2014. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2015. s. 111-130. ISSN 0137-3366.

  KOWNACKA Ewa, KRÓL Janina, GRAJZER Anna. Bibliografia Świdnicy za rok 1995. W: Rocznik świdnicki 2001. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2002. s. 203-241. ISBN 83-88976-01-X.

  KOWNACKA Ewa, KRÓL Janina, PŁOTECKA Barbara. Bibliografia Świdnicy za rok 1996. W: Rocznik świdnicki 2002. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2003. s. 205-248. ISSN 0137-3366.

  KOWNACKA Ewa, KRÓL Janina, PŁOTECKA Barbara. Bibliografia Świdnicy za rok 1997. W: Rocznik świdnicki 2003. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2004. s. 238-279. ISSN 0137-3366.

  KOWNACKA Ewa, KRÓL Janina. Bibliografia publikacji dotyczących Świdnicy za lata 1986-91. W: Rocznik świdnicki 1993. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1994. s. 149-183.

  KOWNACKA Ewa, KRÓL Janina. Materiały do bibliografii Świdnicy za 1993 r. W: Rocznik świdnicki 1998. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1999. s. 210-246. ISBN 83-85689-23-0.

  KOWNACKA Ewa, KRÓL Janina. Materiały do bibliografii Świdnicy za 1994 r. W: Rocznik świdnicki 2000. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2001. s. 150-200. ISBN 83-85689-64-8.

  KOWNACKA Ewa, KRÓL Janina. Zarys bibliografii Świdnicy i okolic za 1992 rok. W: Rocznik świdnicki 1997. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1998. s. 125-157. ISBN 83-907499-2-0.

  KOZŁOWSKA Irena. Historia Koła Polonistów w Świdnicy. W: Rocznik świdnicki 2007. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2008. s. 83-92. ISSN 0137-3366.

  KOZŁOWSKA Irena. Koło Polonistów w Świdnicy. W: Rocznik świdnicki 1980. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1981. s. 167-173.

  KOZŁOWSKA Irena. Wspomnienia Świdniczanki z roku 1944. W: Rocznik świdnicki 1992. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1993. s. 154-215.

  KRÓL Beata, MASTALERZ Maria, PLUCIŃSKA Bożena, SKÓRA Zdzisława, TWERD Krystyna. 30-lecie Szkoły Podstawowej nr 6 im. 1000-lecia Państwa Polskiego. Świdnica: PPHU Polimark Świdnica, 1995. 52 s.

  KRÓL Janina. Zarys bibliografii Świdnicy za lata 1945-1985. W: Rocznik świdnicki 1986. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1987. s. 156-185.

  KUCZYŃSKA Joanna Maria. Krzyżowa i jej odbicie w stosunkach polsko-niemieckich. W: Rocznik świdnicki 1999. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2000. s. 56-117. ISBN 83-85689-78-8.

  KUDELSKI J. Robert. Świdnica składnica skarbów Generalnego Gubernatorstwa. W: Inne Oblicza Historii numer 01/2005 (06). Toruń: PPHU HOSSA, 2005. s. 45-49. ISSN 1734-9060.

  KUJAT Janusz Adam. Zastępcze znaki płatnicze w powiecie świdnickim w latach 1914-1924. W: Rocznik świdnicki 2001. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2002. s. 83-100. ISBN 83-88976-01-X.

  KUJAT Janusz. Problemy symboliczne herbu miasta Świebodzice. W: Rocznik świdnicki 2011. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2012. s. 46-52. ISSN 0137-3366.

  KURASZKIEWICZ Andrzej. Działalność socjalna świdnickich zakładów pracy: Świdnicka Fabryka Urządzeń przemysłowych. W: Rocznik świdnicki 90/91. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1992. s. 99-102.

  KURZAWA Mateusz. Bezrobocie w powicie świdnickim. W: Rocznik świdnicki 2001. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2002. s. 156-165. ISBN 83-88976-01-X.

  KUSAJ Marian. Historia Koła Polskiego Związku Niewidomych w Świdnicy. W: Rocznik świdnicki 1983. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1984. s. 114-134.

  KWADRANS Łukasz. Życie codzienne romskiej społeczności lokalnej w Świebodzicach. Refleksja socjologiczna. W: Rocznik świdnicki 2002. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2003. s. 94-100. ISSN 0137-3366.

  KWAŚNIEWSCY Marta i Artur. „Zabity Młodzieniec” koło Lutomi w Górach Sowich – anatomia zbrodni. W: Rocznik świdnicki 2011. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2012. s. 88-92. ISSN 0137-3366.

  LATKO Ryszard. Dramaturg i poeta. W: Rocznik świdnicki 1993. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1994. s. 131-148.

  LEC Zdzisław, ks. Charakterystyka zewnętrzna biblioteki kolegium oo. Jezuitów w Świdnicy Śląskiej z lat 1629-1776. W: Rocznik świdnicki 1994. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1995. s. 130-142.

  LEC Zdzisław, ks. dr. Historia zakonu jezuitów w Świdnicy (1629-1776). W: Rocznik świdnicki 90/91. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1992. s. 5-32.

  LEC Zdzisław, ks. Książki teologii spekulatywnej w księgozbiorze jezuitów świdnickich. W: Rocznik świdnicki 1996. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1997. s. 69-79. ISBN 83-902452-9-9.

  LEC Zdzisław, ks. Przyczynki do działalności krzyżowców. W: Rocznik świdnicki 1993. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1994. s. 39-44.

  LEC Zdzisław. Książki z okresu od XV do XVIII wieku dotyczące historii i polityki w księgozbiorze jezuitów świdnickich. W: Rocznik świdnicki 1997. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1998. s. 33-44. ISBN 83-907499-2-0.

  LEC Zdzisław. Siostry Elżbietanki w Świdnicy i okolicy. W: Rocznik świdnicki 1992. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1993. s. 54-62.

  LEC Zdzisław. Zarys życia klasztornego w Świdnicy. W: Rocznik świdnicki 1992. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1993. s. 63-75.

  LECH Urszula. Z tradycji kulturalnych Strzegomia. W: Rocznik świdnicki 1976. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1977. s. 47-61.

  LEHMANN Christine, RÖTHKE Ulrich w tłumaczeniu Małgorzaty Bień-Lietz. Dorothea von Philipsborn. Między tradycją a modernizmem. Weißwasser: Ulrike Kremeier, 2023. 116 s. ISBN 978-3-942798-23-5.

  LEN Ryszard. Izba Rajców świdnickiego ratusza. W: Rocznik świdnicki 1983. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1984. s. 37-51.

  LEN Ryszard. Kaplica ratuszowa w Świdnicy. W: Rocznik świdnicki 1993. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1994. s. 59-76.

  LEN Ryszard. Twórcy najstarszego planu Świdnicy. W: Rocznik świdnicki 1992. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1993. s. 44-53.

  LEŚNIARA Franciszek. Nowi gospodarze. W: Rocznik świdnicki 1995. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1996. s. 25-30. ISBN 83-902452-2-1.

  LINK-LENCZOWSKI Michał, ŁACZEK Grzegorz, MISZK Łukasz. Wstępny raport z archeologicznych badań wykopaliskowych na budowie tak zwanej „malej” obwodnicy Świdnicy. W: Rocznik świdnicki 2012. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2013. s. 9-20. ISSN 0137-3366.

  LORENC Marek W. Identyfikacja surowca kamiennego w pracach badawczych i konserwatorskich w odniesieniu do zabytków prawa powiatu świdnickiego. W: Rocznik świdnicki 2009. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2010. s. 120-127. ISSN 0137-3366.

  LUNGMUS Bruno, PALICHLEB Maria, RIECK Gustav, RUBNIKOWICZ Adam, WÜRFFEL Johann Friedrich Ernst. Kronika miasta Świebodzice 1220-2010. Świebodzice: Wydział promocji, informacji i współpracy zagranicznej urzędu miejskiego, 2010. 237 s.

  ŁABĘCKI Wiesław D. Człowiek szlachetnego serca i umysłu – Anatol Jan Omelaniuk (1932–2017). W: Rocznik świdnicki 2016. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2017. s. 154-155. ISSN 0137-3366.

  ŁABĘCKI Wiesław. D. Gruszów – historia miejscowości. W: Rocznik świdnicki 2020. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2021. s. 71-83. ISSN 0137-3366.

  ŁABĘCKI Wiesław D. Jan Hanicz, czyli Jan Lechowski – ksiądz Ormianin z Pszenna. W: Rocznik świdnicki 2015. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2016. s. 109-118. ISSN 0137-3366.

  ŁABĘCKI Wiesław D. Kurka Wodna skutecznym efektem działania drugiego Ogólniaka. W: Rocznik świdnicki 2015. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2016. s. 133-140. ISSN 0137-3366.

  ŁABĘCKI Wiesław D. Stanisław Stolarczyk (1898–1968) – legionista, nauczyciel, artysta. W: Rocznik świdnicki 2018. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2019. s. 82-94. ISSN 0137-3366.

  ŁABĘCKI Wiesław D. Szabrownictwo na ziemi świdnickiej. W: Rocznik świdnicki 2016. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2017. s. 98-118. ISSN 0137-3366.

  ŁABĘCKI Wiesław D. Świdnica seniorami stoi. W: Rocznik Świdnicki 2022. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2023. s. 157-175. ISSN 0137-3366.

  ŁABĘCKI Wiesław D. „Werwolf” w Świdnicy i okolicy – wytwór propagandy. Przyczynek do represji politycznych po 1945 roku. W: Rocznik Świdnicki 2022. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2023. s. 176-190. ISSN 0137-3366.

  ŁABĘCKI Wiesław D. Wojsko Polskie w Świdnicy 1945–2016. W: Rocznik świdnicki 2016. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2017. s. 119-133. ISSN 0137-3366.

  ŁASZEWSKA Beata Emilia. „Rocznik Świdnicki” 1973-1987 (na tle działalności Towarzystwa Regionalnego Ziemi Świdnickiej). W: Rocznik świdnicki 90/91. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1992. s. 119-153.

  ŁOPACKI Roman. Pionierskie lata szkolnictwa w Świdnicy. W: Rocznik świdnicki 1995. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1996. s. 20-24. ISBN 83-902452-2-1.

  ŁUKASIK Ryszard. Drzewa i krzewy Świdnicy. W: Rocznik świdnicki 1973. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1974. s. 79-122.

  ŁYSOŃ Bożena, ONZOL Wojciech. Poeci o Świdnicy. Świdnica: Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy, Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1982. 63 s.

  MACIOSZEK Roman. Zarys dziejów i działalności oficyny wydawniczej Ludwika Heege w Świdnicy. W: Rocznik świdnicki 2008. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2009. s. 66-83. ISSN 0137-3366.

  MADZIARA Renata. Losy parafii ewangelicko-augsburskiej w Świdnicy po II wojnie światowej. W: Rocznik świdnicki 2012. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2013. s. 162-176. ISSN 0137-3366.

  MAKOTA Jadwiga. Mennictwo świdnickie. W: Świdnica poprzez wieki, volumen 1. Świdnica: Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy, 1991. s. 19-22. ISBN 83-85417-00-1.

  MAKOTA Jadwiga. Świdnicki handel. W: Świdnica poprzez wieki, volumen 1. Świdnica: Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy, 1991. s. 47-52. ISBN 83-85417-00-1.

  MALICKI Patrycjusz. Przygotowanie do obrony twierdzy świdnickiej podczas wojny w l. 1806-1807. W: Rocznik świdnicki 2007. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2008. s. 42-61. ISSN 0137-3366.

  MALICKI Zbigniew. Anna Świdnicka. W: Rocznik świdnicki 2018. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2019. s. 9-21. ISSN 0137-3366.

  MALICKI Zbigniew. Historia powstania kościoła katolickiego w Żarowie. W: Rocznik świdnicki 2021. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2022. s. 53-70. ISSN 0137-3366.

  MALICKI Zbigniew. Kulmizowie. Historia jednej rodziny. W: Rocznik świdnicki 2013. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2014. s. 81-95. ISSN 0137-3366.

  MALICKI Zbigniew. Przemysł w Żarowie do zakończenia II wojny światowej. W: Rocznik świdnicki 2010. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2011. s. 84-97. ISSN 0137-3366.

  MALICKI Zbigniew. Spacer po dawnym Żarowie. Żarów: Fundacja Inicjatywa B, 2022. s. 196. ISBN 978-83-964551-0-9

  MALINOWSKA Lucyna. Pożegnanie najstarszej świdniczanki. W: Rocznik świdnicki 2019. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2020. s. 174-175.  ISSN 0137-3366.

  MALINOWSKA Lucyna. Szkoła Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Świdnicy. W: Rocznik świdnicki 1987. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1988. s. 21-42.

  MALINOWSKA Lucyna. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Świdnicy w latach 1949-2015. W: Rocznik świdnicki 2014.Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2015. s. 131-144. ISSN 0137-3366.

  MALINOWSKI Witold. Świdnica. Miasto i powiat w liczbach. W: Rocznik świdnicki 1973. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1974. s. 160-176.

  MAŁACHOWICZ Ewa. Georg Leonhard Weber – świdnicki rzeźbiarz. W: Rocznik świdnicki 2013. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2014. s. 47-53. ISSN 0137-3366.

  MAŁACHOWICZ Maciej. Jan Krzysztof Glaubitz. W: Rocznik świdnicki 2021. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2022. s. 46-52. ISSN 0137-3366.

  MAŁACHOWICZ Maciej. Kamienica Pod złotym gryfem, ul. Łukowa 2 w Świdnicy. W: Rocznik świdnicki 2015. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2016. s. 119-132. ISSN 0137-3366.

  MAŁACHOWICZ Maciej. Historia nowożytnej twierdzy świdnickiej. W: Rocznik świdnicki 2007. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2008. s. 17-29. ISSN 0137-3366.

  MAŁACHOWICZ Maciej. Średniowieczna witryna kamienicy Pułaskiego 55. W: Rocznik świdnicki 1998. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1999. s. 158-161. ISBN 83-85689-23-0.

  MAŁKO Bronisław. Wspomnienia. Goleniów: Oficyna Wydawnicza „BIOS”, 2001. 116 s. ISBN 83-87790-82-6.

  MANIECKI Janusz. Solidarność Ziemi Świdnickiej 1980-1990 – przyczynek do dziejów. Świdnica: Oficyna Wydawnicza Janusz Maniecki, 2015. 221 s. ISBN 978-83-931513-4-9.

  MARCHEWKA Stanisław, ks. prałat. Wspomnienia z pobytu w Świdnicy i w więzieniu w latach 1946-1952. W: Rocznik świdnicki 1992. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1993. s. 85-136.

  MARCINISZYN Bolesław. Rocznica powrotu Świdnicy do Polski 1945-1995. W: Rocznik świdnicki 1994. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1995. s. 5-7.

  MARCINISZYN Bolesław. Sytuacja w dziedzinie ochrony środowiska miasta Świdnicy. W: Rocznik świdnicki 1982. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1983. s. 60-86.

  MARCISZ Beata. Świdnickie tłoki pieczętne w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu. W: Rocznik świdnicki 2000. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2001. s. 44-47. ISBN 83-85689-64-8.

  MARKIEWICZ Adam wraz z Zespołem. Perspektywy rozwoju Świdnicy na najbliższe lata (do 2005 r.) W: Rocznik świdnicki 1998. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1999. s. 5-14. ISBN 83-85689-23-0.

  MARKIEWICZ Adam. Świdnica 1996 roku i jej rozwój do 2000 roku. W: Rocznik świdnicki 1995. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1996. s. 5-9. ISBN 83-902452-2-1.

  MARKIEWICZ Adam. Świdnica w pięcioleciu 1981-1985. W: Rocznik świdnicki 1986. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1987. s. 5-28.

  MARKIWEICZ Adam. Refleksje na temat roli przełomu stuleci w aspekcie miasta Świdnicy, refleksje na temat 750-lecia Świdnicy. W: Rocznik świdnicki 2000. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2001. s. 5-8. ISBN 83-85689-64-8.

  MAROŃ Jerzy. Aparat sądowniczo-policyjny wojska w czasie wojny trzydziestoletniej. W: Rocznik świdnicki 2009. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2010. s. 101-104. ISSN 0137-3366.

  MASŁOWSKA Anna. Wspomnienia z pracy w Oddziale Dziecięcym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy. W: Rocznik świdnicki 1995. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1996. s. 31-40. ISBN 83-902452-2-1.

  MATUSIAK Kamil, BEDNARZ Rafał, SZUKAŁA Michał. Pierwszy rok powiatu po reformie. W: Rocznik świdnicki 1999. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2000. s. 5-11. ISBN 83-85689-78-8.

  MATUSZKIEWICZ Antoni. Bezmiary w zbiorach Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy. W: Rocznik świdnicki 1978. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1979. s. 135-154.

  MATUSZKIEWICZ Antoni. Z perspektywy nowego wieku. Zarys życia literackiego w Świdnicy po roku 1945. W: Rocznik świdnicki 2003. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2004. s. 75-88. ISSN 0137-3366.

  MATUSZKIEWICZ Krystyna. Muzeum Dawnego kupiectwa w Świdnicy jako ośrodek Informacji o regionie. W: Rocznik świdnicki 1983. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1984. s. 5-36.

  MATWIJOWSKI Krystyn. Świebodzice. Zarys monografii miasta. Wrocław – Świebodzice: Wydawnictwo DTSK Silesia, 2001. s. 331. ISBN 83-85689-04-4.

  MAZURSKI Krzysztof R. Sozologiczne problemy okolic Świdnicy. W: Rocznik świdnicki 1987. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1988. s. 57-73.

  MAZURSKI Krzysztof R. Środowisko geograficzne rejonu Świdnicy. W: Rocznik świdnicki 1986. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1987. s. 29-43.

  MIKOŁAJEWICZ Bolesław Jan. 50 lat chóru im. św. Cecylii przy bazylice św. Stanisława i św. Wacława (1946-1996). W: Rocznik świdnicki 1999. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2000. s. 200-204. ISBN 83-85689-78-8.

  MODZELEWSKI Wiesław. Rys historyczny NSZZ „Solidarność” Solidarność Świdnicy w latach 1980-1989. W: Rocznik świdnicki 1995. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1996. s. 88-103. ISBN 83-902452-2-1.

  MOMOT Lucjan. Dolnośląskie Herody. Pastorałka wigilijno-noworoczna & Świdnickie Herody. XX lat Świdnickich Przeglądów Zespołów Kolędniczych. Świdnica: Wydawnictwo „Maria”, 2011. s. 128. ISBN 978-83-62337-47-7.

  MOMOT Lucjan. Fraszkopisarz świdnicki Stanisław Dunin-Wąsowicz herbu Łabędź (1937-2007). W: Rocznik świdnicki 2010. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2011. s. 203-208. ISSN 0137-3366.

  MOMOT Lucjan. Love Cię Kaśka. Po drugiej stronie muru. Wrocław: Wydawnictwo NORTOM, 1999.166 s. ISBN 83-85829-62-8.

  MOMOT Lucjan. Od kary chłosty do kary nagany. Szkic do dziejów Zakładu poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy 1802-1999. W: Rocznik świdnicki 2000. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2001. s. 104-115. ISBN 83-85689-64-8.

  MOMOT Lucjan. O fraszkach Stanisława Dunina-Wąsowicza. W: Rocznik świdnicki 2010. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2011. s. 209-214. ISSN 0137-3366.

  MOMOT Lucjan. Ryszard Łatko – Janko Muzykant PRL-u. W roku 70-lecia urodzin autora Taty. W: Rocznik świdnicki 2010. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2011. s. 215-221. ISSN 0137-3366.

  MOŃKA Henryk. Politechnika Wrocławska. Punkty konsultacyjne i filia w regionie świdnicko-dzierżoniowskim. W: Rocznik świdnicki 1974. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1975. s. 49-96.

  MOSKAL-SŁANIEWSKA Beata, PATERAK Paweł. Z pomocą. W: Wielka woda. Powódź w Świdnicy 1997. W: Świdnica poprzez wieki, volumen 7. Świdnica: ARABUK, 1998. s. 137-162. ISBN 83-910514-0-4.

  MOSKAL-SŁANIEWSKA Beata, BEDNARZ Rafał. Kronika miasta – 2006 r. W: Rocznik świdnicki 2006. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2007. s. 153-195. ISSN 0137-3366.

  MOSKAL-SŁANIEWSKA Beata, BEDNARZ Rafał. Kronika miasta. Rok 2005. W: Rocznik świdnicki 2005. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2006. s. 131-178. ISSN 0137-3366.

  MOSKAL-SŁANIEWSKA Beata, BEDNARZ Rafał. Kronika Świdnicy. Rok 2003. W: Rocznik świdnicki 2003. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2004. s. 164-204. ISSN 0137-3366.

  MOSKAL-SŁANIEWSKA Beata, BEDNARZ Rafał. Kronika Świdnicy. Rok 2004. W: Rocznik świdnicki 2004. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2005. s. 156-204. ISSN 0137-3366.

  MOSKAL-SŁANIEWSKA Beata. Dwadzieścia lat samorządności. Samorząd świdnicki w latach 1990-2010. W: Rocznik świdnicki 2010. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2011. s. 115-169. ISSN 0137-3366.

  MOSKAL-SŁANIEWSKA Beata. Dwie dekady wolności. 20-lecie Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich. W: Rocznik świdnicki 2010. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2011. s. 170-183. ISSN 0137-3366.

  MOSKAL-SŁANIEWSKA Beata. Kronika miasta – 2007 r. W: Rocznik świdnicki 2007. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2008. s. 164-205. ISSN 0137-3366.

  MOSKAL-SŁANIEWSKA Beata. Kronika Świdnicy – 2008 r. W: Rocznik świdnicki 2008. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2009. s. 182-220. ISSN 0137-3366.

  MOSKAL-SŁANIEWSKA Beata. Zenon Szymonowicz (1941-2010). W: Rocznik świdnicki 2010. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2011. s. 226-229. ISSN 0137-3366.

  MOSZUMAŃSKI Krzysztof, ks dr. Historia rzymskokatolickiej parafii pw. św. Mikołaja w Świebodzicach do roku 1980. W: Rocznik świdnicki 2004. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2005. s. 118-140. ISSN 0137-3366.

  MOSKAL-SŁANIEWSKA Beata. Powódź w Świdnicy. W: Wielka woda. Powódź w Świdnicy 1997. W: Świdnica poprzez wieki, volumen 7. Świdnica: ARABUK, 1998. s. 115-136. ISBN 83-910514-0-4.

  MOSKAL-SŁANIEWSKA Beata. Stworzymy miasto przyjazne. W: Rocznik świdnicki 2014. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2015. s. 7-11. ISSN 0137-3366.

  MROCZKO Regina, SMAGIEŁ Danuta, DAWIDOWICZ Elżbieta, PIELACH Małgorzata. Jestem Dolnoślązakiem, Polakiem, Europejczykiem. 1 Powiatowa Konferencja. Świdnica: Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. 2000. 83 s. ISBN 83-87772-47-X.

  MROZOWICZ Wojciech. Dawne roczniki świdnickie. W: Rocznik świdnicki 2003. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2004. s. 57-74. ISSN 0137-3366.

  MRÓZ Anna. Dzieje świdnickiego Klubu Inteligencji Katolickiej. W: Rocznik świdnicki 1997. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1998. s. 75-91. ISBN 83-907499-2-0.

  MRÓZ Wisław, ks. Ustanowienie diecezji świdnickiej: Relacja z uroczystości ingresu. W: Rocznik świdnicki 2004. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2005. s. 7-10. ISSN 0137-3366.

  MURDZEK Wojciech. Aby byli jedno. W: Rocznik świdnicki 2004. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2005. s. 147-155. ISSN 0137-3366.

  MURDZEK Wojciech. Dajemy impuls do zmian. W: Rocznik świdnicki 2010. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2011. s. 7-11. ISSN 0137-3366.

  MURDZEK Wojciech. Jaka będzie ta kadencja? W: Rocznik świdnicki 2002. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2003. s. 7-9. ISSN 0137-3366.

  MURDZEK Wojciech. Refleksje nad minionym stuleciem. W: Rocznik świdnicki 2000. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2001. s. 9-11. ISBN 83-85689-64-8.

  MURDZEK Wojciech. Wypowiedź dla „Rocznika”. W: Rocznik świdnicki 2006. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2007. s. 6-8. ISSN 0137-3366.

  NAWALICKI Witold, ROŚKOWICZ Wiesław. Bitwa pod Burkatowem i Lutomią. W: Rocznik świdnicki 88/89. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1990. s. 14-25.

  NAWROCKI Edmund. Dzieje Świdnicy 1243-1526. Świdnica: ARABUK, 1996. 99 s. ISBN 83-904112-2-9.

  NAWROCKI Edmund. Kościół parafialny św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy. Przewodnik. W: Seria „Svidniciana” Zeszyt 1. Świdnica: Komisja Opieki nad Zabytkami PTTK, 1990. 44 s.

  NAWROCKI Edmund. Świdnica pod koniec drugie wojny światowej. W: Rocznik świdnicki 1982. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1983. s. 9-38.

  NAWROCKI Edmund, ROŚKOWICZ Wiesław. Zmarł Andrzej Scheer. W: Rocznik świdnicki 2010. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2011. s. 222-225. ISSN 0137-3366.

  NAWROCKI Edmund. Wybitni świdniczanie. W: Rocznik świdnicki 90/91. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1992. s. 58-71.

  NAWROCKI Edmund. Zarys dziejów Liceum Pedagogicznego w Świdnicy. W: Rocznik świdnicki 1978. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1979. s. 83-110.

  „Nie łamcie wioseł, zanim nie ujrzycie brzegu” (wiersze poetów świdnickich). W: Rocznik świdnicki 1987. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1988. s. 188-204.

  NIKOLSKI Piotr. Diaspora prawosławna w Świdnicy. W: Rocznik świdnicki 2013. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2014. s. 117-130. ISSN 0137-3366.

  NIŻYŃSKI Zefiryn. Prawdziwy koniec wojny. W: Rocznik świdnicki 1996. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1997. s. 99-112. ISBN 83-902452-9-9.

  NOWOTNY Sobiesław. Klucz do Śląska. Oblężenia twierdzy świdnickiej w latach 1757, 1758, 1761 i 1762. Świdnica: Miejska Bibliotek Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy, 2016. 164 s. ISBN 978-83-938243-9-7.

  NOWOTNY Sobiesław. Kościoły średniowiecznej Świdnicy. W: Rocznik świdnicki 1999. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2000. s. 12-55. ISBN 83-85689-78-8.

  NOWOTNY Sobiesław. Początki i przebieg reformacji w Świdnicy do edyktu majestatycznego cesarza Rudolfa II w 1609 r. Kościół farny. W: Rocznik świdnicki 2016. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2017. s. 9-41. ISSN 0137-3366.

  NOWOTNY Sobiesław. Powodzie ziemi świdnickiej. W: Wielka woda. Powódź w Świdnicy 1997. W: Świdnica poprzez wieki, volumen 7. Świdnica: ARABUK, 1998. s. 39-64. ISBN 83-910514-0-4.

  NOWOTNY Sobiesław. Próba erygowania drugiej parafii ewangelickiej w mieście. Klasztor pw. NMP w lesie (do roku 1609). W: Rocznik świdnicki 2016. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2017. s. 42-68. ISSN 0137-3366.

  NOWOTNY Sobiesław. Świdnicki Rynek cz. 1. Kamienice mieszczańskie. Świdnica: Kubara Lamina S. A., 2016. 277 s. ISBN 978-83945022-3-2.

  NOWOTNY Sobiesław. Wojna trzydziestoletnia na ziemi świdnickiej. W: Rocznik świdnicki 1998. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1999. s. 29-42. ISBN 83-85689-23-0.

  NOWOTNY Sobiesław, DOBKIEWICZ Andrzej. Leksykon historii wsi powiatu świdnickiego do 1945 r. Świdnica: Wydawnictwo Errata – Kubara Lamina, 2018. 318 s. ISBN 978-83-948918-4-8.

  ODACHOWSKA-MAZUREK Anita, MOSKAL-SŁANIEWSKA Beata. Tysiąc numerów „Wiadomości Świdnickich” – rys historyczny. W: Rocznik świdnicki 2008. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2009. s. 84-98. ISSN 0137-3366.

  ODACHOWSKA-MAZUREK Anita. Przedsiębiorczość z ludzką twarzą Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich wczoraj i dziś. W: Rocznik świdnicki 2009. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2010. s. 137-150. ISSN 0137-3366.

  OGRODNIK Kazimierz. Rozwój Zakładów Wytwórczych Aparatury precyzyjnej „Mera-Pafal” w Świdnicy. W: Rocznik świdnicki 1975. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1976. s. 65-84.

  ONZOL Wojciech. Spójrzmy i idźmy dalej. W: Rocznik świdnicki 1980. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1981. s. 150-167.

  OSOJCA-KOZŁOWSKA Sylwia. Bolko II świdnicki i jego ponadnarodowościowa polityka. W: Rocznik świdnicki 2017. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2018. s. 32-41. ISSN 0137-3366.

  OSTROWSKA Zofia. Historia budowy kościoła NMP Królowej Polski na osiedlu Młodych w Świdnicy. W: Rocznik świdnicki 2004. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2005. s. 83-117. ISSN 0137-3366.

  PAŁAC Ireneusz. Działalność NSZZ „Solidarność” w Świdnicy (część II). W: Rocznik świdnicki 1992. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1993. s. 137-153.

  PAPROTNY Zygmunt. 25 lat Świdnickiej Fabryki Urządzeń Przemysłowych 1945-1970. Świdnica: Drukarnia Świdnica, 1971.

  PASŁAWSKA Janina. Dokumenty i akta miasta Świdnicy jako źródło do badań nad dziejami miasta i ziemi świdnickiej. W: Rocznik świdnicki 1980. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1981. s. 174-182.

  PATER Józef, ks. dr., ŻUREK Jacek. Duchowni katoliccy z regionu świdnickiego prześladowani przez władze PRL w okresie stalinowskim. W: Rocznik świdnicki 2004. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2005. s. 141-146. ISSN 0137-3366.

  PATERNOGA Marcin, RUTKA Honorata. Badania archeologiczne przy kamiennych krzyżach na przykładzie obiektów w Pszennie i Modliszowie w gminie Świdnica. W: Rocznik świdnicki 2009. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2010. s. 22-31. ISSN 0137-3366.

  PATERAK Paweł. Powódź w Gminie. W: Wielka woda. Powódź w Świdnicy 1997. W: Świdnica poprzez wieki, volumen 7. Świdnica: ARABUK, 1998. s. 65-84. ISBN 83-910514-0-4.

  PATKOWSKI Maciej. Sobótki. Warszawa: ISKRY, 1963. 265 s..

  PATRALSKI Zbigniew. Historia Koła PZF w Świdnicy. W: Rocznik Świdnicki 2022. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2023. s. 149-156. ISSN 0137-3366.

  PAWŁOWSKA Urszula. Działalność Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdnicy. W: Rocznik świdnicki 1985. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1986. s. 166-179.

  PAWŁOWSKA Urszula. Sprawozdanie z działań zmierzających do realizacji pomnika Księcia Bolka II Małego. W: Rocznik świdnicki 2021. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2022. s. 8-12. ISSN 0137-3366.

  PAWŁOWSKA Urszula. Sprawozdanie z pracy Towarzystwa Regionalnego Ziemi Świdnickiej za okres pomiędzy walnymi zebraniami w 2010 r. i 2015 r. W: Rocznik świdnicki 2014. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2015. s. 12-21. ISSN 0137-3366.

  PERLAK Bartosz. Świdniccy internowani w ośrodkach odosobnienia w okresie stanu wojennego. W: Rocznik świdnicki 2011. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2012. s. 146-159. ISSN 0137-3366.

  PERLAK Bartłomiej. Z kart historii świdnickiego więziennictwa. W: Rocznik świdnicki 2010. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2011. s. 74-83. ISSN 0137-3366.

  PIETRZYKOWSKI Ryszard. Bolko Świdnicki. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1970. 95 s.

  PIOTROWSKA Krystyna. Jubileusz X-lecia ZETO w Świdnicy. W: Rocznik świdnicki 1984. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1985. s. 162-173.

  PISARSKI Grzegorz. Oblężenie Świdnicy w roku 1807. W: Rocznik świdnicki 1984. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1985. s. 16-37.

  PISARSKI Grzegorz. Unikalna francuska broszura o bombardowaniu Świdnicy w 1807 roku. W: Rocznik świdnicki 1987. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1988. s. 43-56.

  PISULA Krystyna. Zespół Szkół medycznych w Świdnicy w latach 1957-1982. W: Rocznik świdnicki 1982. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1983. s. 122-161.

  PODRUCZNY Grzegorz. Budowle zaplecza Twierdzy Świdnica w XVIII i na początku XIX wieku. W: Rocznik świdnicki 2007. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2008. s. 30-41. ISSN 0137-3366.

  POLAK Edward, MOMOT Lucjan. Sprawozdanie komisji historycznej z działalności Związku Sybiraków Koła Ziemi Świdnickiej. W: Rocznik świdnicki 1994. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1995. s. 143-150.

  POLAK Edward. Koło Gminne ZBoWiD w Świdnicy i jego członkowie. W: Rocznik świdnicki 1987. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1988. s. 5-20.

  PORADZISZ-CINCIO Magdalena. Chór Mieszczan w katedrze świdnickiej – późnogotycka kaplica Bractwa Maryjnego. W: Rocznik świdnicki 2008. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2009. s. 26-51. ISSN 0137-3366.

  PRZENZAK Mieczysław. Rozwój Fabryki Wagonów „Świdnica”. W: Rocznik świdnicki 1974. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1975. s. 97-128.

  PRZERWA Tomasz. Strzegom jako ośrodek sportów zimowych do 1945 roku. W: Rocznik świdnicki 2013. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2014. s. 96-106. ISSN 0137-3366.

  PYTEL Bożena. Dekada pod znakiem UNESCO. W: Rocznik świdnicki 2011. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2012. s. 160-166. ISSN 0137-3366.

  PYTEL Waldemar. Krzyżowa wczoraj i dziś. W: Rocznik świdnicki 1994. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1995. s. 99-122.

  RASZKIEWICZ Wiesław, SKÓRSKI January. Świdnicka kadra techniczna i jej organizacje. W: Rocznik świdnicki 1978. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1979. s. 27-53.

  Redakcja „Rocznika Świdnickiego”. Horst Adler (1928-2014). W: Rocznik świdnicki 2014. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2015. s. 147-148. ISSN 0137-3366.

  REPLONGE Jan Pic. Obrazy pamiętnych lat (wspomnienia). W: Rocznik świdnicki 1994. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1995. s. 8-27.

  ROLSKI Witold. Świdnicka drukarnia. W: Rocznik świdnicki 1978. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1979. s. 67-82.

  ROŚKOWICZ Wiesław. Fortyfikacje miejskie. W: Świdnica poprzez wieki, volumen 1. Świdnica: Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy, 1991. s. 35-40. ISBN 83-85417-00-1.

  ROŚKOWICZ Wiesław. Herb miasta. W: Świdnica poprzez wieki, volumen 1. Świdnica: Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy, 1991. s. 17-18. ISBN 83-85417-00-1.

  ROŚKOWICZ Wiesław. Muzeum Dawnego Kupiectwa. Półwiecze działalności (1967-2017). Świdnica: Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy, 2017. 215 s. ISBN 978-83-927888-6-7.

  ROŚKOWICZ Wiesław. Przemysł świdnicki do 1945 roku. W: Świdnica poprzez wieki, volumen 1. Świdnica: Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy, 1991. s. 73-77. ISBN 83-85417-00-1.

  ROŚKOWICZ Wiesław. Świdnica w okresie wojny trzydziestoletniej (1618-1648). W: Rocznik świdnicki 1998. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1999. s. 15-28. ISBN 83-85689-23-0.

  ROŚKOWICZ Wiesław. Zarys dziejów Świdnicy. W: Świdnica poprzez wieki, volumen 1. Świdnica: Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy, 1991. s. 9-16. ISBN 83-85417-00-1.

  RUSIN Michał. Policja w księstwie świdnicko-jaworskim w ostatnim stuleciu panowania Habsburgów na Śląsku. W: Rocznik świdnicki 2009. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2010. s. 105-119. ISSN 0137-3366.

  RYNIEC Mirosław. Organizacja i problemy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy. W: Rocznik świdnicki 1980. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1981. s. 117-132.

  SACHS Rainer, WOJTURSKI Grzegorz, Heigel Franz – malarz świdnicki doby baroku. W: Rocznik świdnicki 2000. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2001. s. 12-24. ISBN 83-85689-64-8.

  SACHS Rainer. Pozycja społeczna budowniczych instrumentów Świdnicy. W: Rocznik świdnicki 2006. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2007. s. 61-73. ISSN 0137-3366.

  SAJDAK Danuta. Kronika lat 1989 i 1990. W: Rocznik świdnicki 90/91. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1992. s. 163-232.

  SAJDAK Danuta. Kronika roku 1972. W: Rocznik świdnicki 1973. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1974. s. 131-159.

  SAJDAK Danuta. Kronika roku 1973. W: Rocznik świdnicki 1974. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1975. s. 178-214.

  SAJDAK Danuta. Kronika roku 1974. W: Rocznik świdnicki 1975. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1976. s. 94-119.

  SAJDAK Danuta. Kronika roku 1975. W: Rocznik świdnicki 1976. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1977. s. 105-149.

  SAJDAK Danuta. Kronika roku 1976. W: Rocznik świdnicki 1977. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1977. s. 85-127.

  SAJDAK Danuta. Kronika roku 1978. W: Rocznik świdnicki 1979. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1980. s. 181- 212.

  SAJDAK Danuta. Kronika roku 1979. W: Rocznik świdnicki 1980. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1981. s. 207-232.

  SAJDAK Danuta. Kronika roku 1980. W: Rocznik świdnicki 1981. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1982. s. 170-199.

  SAJDAK Danuta. Kronika roku 1981. W: Rocznik świdnicki 1982. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1983. s. 196-218.

  SAJDAK Danuta. Kronika roku 1982. W: Rocznik świdnicki 1983. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1984. s. 141-167.

  SAJDAK Danuta. Kronika roku 1983. W: Rocznik świdnicki 1984. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1985. s. 178-208.

  SAJDAK Danuta. Kronika roku 1984. W: Rocznik świdnicki 1985. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1986. s. 180-208.

  SAJDAK Danuta. Kronika roku 1985. W: Rocznik świdnicki 1986. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1987. s. 186-215.

  SAJDAK Danuta. Kronika roku 1986. W: Rocznik świdnicki 1987. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1988. s. 151-187.

  SAJDAK Danuta. Kronika roku 1987/88. W: Rocznik świdnicki 88/89. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1990. s. 205-278.

  SAJDAK Danuta. Kronika wydarzeń. W: Rocznik świdnicki 1978. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1979. s. 155-188.

  SAJDAK Danuta. Kronika. Rok 1991. W: Rocznik świdnicki 1992. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1993. s. 216-256.

  SAJDAK Danuta. Statek „Świdnica”. W: Rocznik świdnicki 1979. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1980. s. 151-162.

  SARNICKA Stefania. Ksiądz prałat Dionizy Baran (1913-1995). W: Rocznik świdnicki 1995. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1996. s. 104-114. ISBN 83-902452-2-1.

  SAWICKA Barbara. Rewaloryzacja zespołu staromiejskiego Świdnicy w latach 1989-2001. W: Rocznik świdnicki 2001. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2002. s. 27-42. ISBN 83-88976-01-X.

  SCHAAF Ulrich, PYTEL Waldemar, ks. Prace restauratorskie przy Kościele Pokoju w Świdnicy. W: Rocznik świdnicki 2001. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2002. s. 11-26. ISBN 83-88976-01-X.

  SCHEER Andrzej. Charakterystyka rzeki Bystrzycy na tle lipcowej powodzi w 1997 r. W: Rocznik świdnicki 1998. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1999. s. 128-157. ISBN 83-85689-23-0.

  SCHEER Andrzej. Kalendarz Świdnicki 1985. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1984, 34 s.

  SCHEER Andrzej. Krzyże pokutne ziemi świdnickiej. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1987. 64 s.

  SCHEER Andrzej. Nieproszona woda w Świdnicy. W: Rocznik świdnicki 1997. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1998. s. 5-7. ISBN 83-907499-2-0.

  SCHEER Andrzej. Pomniki i tablice pamiątkowe w Świdnicy. W: Rocznik świdnicki 1987. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1988. s. 100-127.

  SCHEER Andrzej. Sto Pięćdziesiąt lat kolei w Świdnicy na tle kolei śląskich. W: Rocznik świdnicki 1994. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1995. s. 28-98.

  SCHEER Andrzej. Sto pięćdziesiąt lat kolei w Świdnicy na tle kolei śląskich (część II: lata 1895-1995). W: Rocznik świdnicki 1995. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1996. s. 115-201. ISBN 83-902452-2-1.

  SCHEER Andrzej. Szkic krajoznawczo-turystyczny Gminy Świdnica. W: Rocznik świdnicki 88/89. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1990. s. 50-89.

  SCHEER Andrzej. Zapomniane linie kolejowe w województwie wałbrzyskim. W: Rocznik świdnicki 1984. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1985. s. 38-98.

  SCHEER Andrzej, SCHEER Sebastian. Sto dziesięć lat kina w Świdnicy (1908–2018). W: Rocznik świdnicki 2017. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2018. s. 73-94. ISSN 0137-3366.

  SCHEER Iwona. Święty Jan Nepomucen. W: Rocznik świdnicki 1993. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1994. s. 77-98.

  SCHIRRMANN Wilhelm w tłumaczeniu Sobiesława Nowotnego. Kronika miasta Świdnicy. Świdnica: Wydawnictwo Errata – Kubara Lamina, 2019. 223 s. ISBN 978-83-951528-5-6.

  SCHUBERT Heinrich w przekładzie Sobiesława Nowotnego. Szkice z historii miasta Świdnicy, cześć I. Świdnica: DrukarniaCyfrowa.NET, 2006. 215 s. ISBN 83-60338-73-6.

  SCHUBERT Heinrich w przekładzie Sobiesława Nowotnego. Szkice z historii miasta Świdnicy, cześć III. Świdnica: DrukarniaCyfrowa.NET, 2007. 215 s. ISBN 978-83-60867-17-4.

  Schweidnitz im Wandel der Zeiten. Görlitz: Bergstadtverlag Wilhelm Gottlieb Korn, 1990. s. 380. ISBN 3-87057-160-8.

  SEIDEL-GRZESIŃSKA Agnieszka. Siedemnastowieczny wystrój i wyposażenie kościoła Pokoju w Świdnicy. Wybrane zagadnienia ikonograficzne. W: Rocznik świdnicki 1998. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1999. s. 56-87. ISBN 83-85689-23-0.

  „Sezamie, otwórz się” (utwory poetów świdnickich). W: Rocznik świdnicki 1982. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1983. s. 219-234.

  SIMON Hugo w przekładzie Sobiesław Nowotnego. Historia świdnickiej katedry pod wezwaniem św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy, tom I w okresie średniowiecza. Świdnica: ARABUK, 2004. 147 s. ISBN 83-910514-4-7.

  SKAŁA Jan. Statystyczne ujęcie problemu mieszkaniowego w Świdnicy. W: Rocznik świdnicki 1985. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1986. s. 77-107.

  SKARBEK Zdzisław. O „Jubilacie” ciepło i serdecznie. W: Rocznik świdnicki 1981. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1982. s. 127-146.

  SKOCZYLAS-STADNIK Barbara, GRZYWACZ Franciszek. Katedra Świdnicka. Perła Dolnego Śląska. Legnica: Wydawnictwo Edytor, 2017. 120 s. ISBN 978-83-64553-09-7.

  SKOWRON Radosław, ROŚKOWICZ Wiesław. Dawna Świdnica. W: Świdnica poprzez wieki, volumen 3. Wyd. 2 popr. I uzupełnione. Świdnica: Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy, 1997. 54 s. ISBN 83-904112-8-8.

  SKOWRON Radosław. Apteki. W: Świdnica poprzez wieki, volumen 1. Świdnica: Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy, 1991. s. 61-68. ISBN 83-85417-00-1.

  SKOWRON Radosław. Maria Kunic (Cunitia) i jej dzieło Urania propitia. W: Rocznik świdnicki 2019. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2020. s. 56-67. ISSN 0137-3366.

  SKOWRON Radosław. Struktura zawodowa ludności. W: Rocznik świdnicki 1993. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1994. s. 99-130.

  SKOWRON Radosław. Szpitale. W: Świdnica poprzez wieki, volumen 1. Świdnica: Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy, 1991. s. 69-72. ISBN 83-85417-00-1.

  SKÓRSKI January. Dom Technika. W: Rocznik świdnicki 1983. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1984. s. 135-140.

  SKÓRSKI Waldemar. Historia rozwoju przestrzennego Świdnicy. W: Świdnica poprzez wieki, volumen 1. Świdnica: Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy, 1991. s. 23-34. ISBN 83-85417-00-1.

  „Skrzydłem wiatru rusza karuzela barw” (utwory poetów świdnickich). W: Rocznik świdnicki 1981. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1982. s. 156-169.

  SŁUPIANEK Teresa. Pelagia Szmid (1931-2015). W: Rocznik świdnicki 2014. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2015. s. 149-151. ISSN 0137-3366.

  SŁUPIANEK Teresa. Świdnica – stolicą Dziecięcych Marzeń. W: Rocznik świdnicki 2003. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2004. s. 160-163. ISSN 0137-3366.

  SŁUPIANEK Teresa. Życie w służbie Harcerstwu. W: Rocznik świdnicki 2008. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2009. s. 141-143. ISSN 0137-3366.

  SOBOCZYŃSKI Łukasz. Najdawniejsze dzieje wsi Pasieczna. W: Rocznik świdnicki 2016. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2017. s. 77-81. ISSN 0137-3366.

  SOBOCZYŃSKI Łukasz. Szkoła w Pasiecznej po II wojnie światowej. W: Rocznik świdnicki 2018. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2019. s. 164-174. ISSN 0137-3366.

  SOSNOWSKI Adolf. Administracja polska i sytuacja ludnościowa Świdnicy w latach 1945-1950. W: Rocznik świdnicki 1974. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1975. s. 21-48.

  SOSNOWSKI Adolf. Gospodarka komunalna, aprowizacja i handel w Świdnicy w latach 1945-1949. W: Rocznik świdnicki 1975. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1976. s. 41-56.

  STACHURSKA Iwona, DOBKIEWICZ Andrzej, KARST Witold, PATERAK Paweł, Kalendarium powodzi – powódź w prasie. W: Wielka woda. Powódź w Świdnicy 1997. W: Świdnica poprzez wieki, volumen 7. Świdnica: ARABUK, 1998. s. 85-114. ISBN 83-910514-0-4.

  STADNICKA Danuta. Rozwój DÓBR „Renifer” (Zakład w Świdnicy). W: Rocznik świdnicki 1982. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1983. s. 87-121.

  STADNICKI Marek. Kościół pw. Świętego Krzyża w Świdnicy. W: Rocznik świdnicki 2010. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2011. s. 44-73. ISSN 0137-3366.

  STAFFA Marek. SŁOWNIK geografii turystycznej Sudetów. GÓRY SOWIE. Wrocław: WYDAWNICTWO I-BIS, 1995. 459 s. ISBN 83-85733-12-6.

  STAFFA Marek. SŁOWNIK geografii turystycznej Sudetów. GÓRY WAŁBRZYSKIE, POGÓRZE WAŁBRZYSKIE, POGÓRZE BOLKOWSKIE. Wrocław: WYDAWNICTWO I-BIS, 2005. 543 s. ISBN 83-85773-85-1.

  STAFFA Marek. SŁOWNIK geografii turystycznej Sudetów. MASYW ŚLĘŻY, RÓWNINA ŚWIDNICKA, KOTLINA DZIERŻONIOWSKA. Wrocław: WYDAWNICTWO I-BIS, 2005. 4653 s. ISBN 83-85773-78-9.

  STAFFA Marek. SŁOWNIK geografii turystycznej Sudetów. WZGÓRZA STRZEGOMSKIE. Wrocław: WYDAWNICTWO I-BIS, 2004. 277 s. ISBN 83-85773-70-3.

  STANKIEWICZ Małgorzata. Dziecięce płyty nagrobne na Śląsku od XVI do XVIII w. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2015. 168 s. ISBN 978-83-7977-140-0.

  STEC Aleksander. Zespół Szkół Ekonomicznych CZS w Świdnicy w latach 1946-1986. W: Rocznik świdnicki 1986. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1987. s. 112-155.

  STELMACH Roman. Komenda joannitów w Strzegomiu w świetle zachowanych dokumentów. W: Rocznik świdnicki 2002. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2003. s. 57-79. ISSN 0137-3366.

  STĘPNIEWSKI Andrzej. Moneta świdnicka w XVI w. (I). W: Rocznik świdnicki 1976. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1977. s. 27-46.

  STĘPNIEWSKI Andrzej. Moneta świdnicka w XVI w. (II). W: Rocznik świdnicki 1977. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1978. s. 17-40.

  STIEPANOW Edmund. Działalność Koła Pionierów przy Towarzystwie Regionalnym Ziemi Świdnickiej. W: Rocznik świdnicki 1980. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1981. s. 69-78.

  STOWARZYSZENIE REWALORYZACJI I KONSERWACJI ARCHITEKTURY MIASTA ŚWIDNICY. Na ratunek Katedrze. Historia ocalenia od ruiny. Świdnica: Stowarzyszenie Rewaloryzacji i Konserwacji Architektury Miasta Świdnicy., 2017. 143 s. ISBN 978-83-949826-0-7.

  STROKA Anna. Wybrani pisarze niemieccy związani ze Świdnicą na przestrzeni wieków. W: Rocznik świdnicki 2003. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2004. s. 23-44. ISSN 0137-3366.

  STRZOK Igor Zbigniew. Oblężenie Świdnicy w 1807 roku, jego efekty i wnioski wyciągnięte przez napoleońskich fortyfikatorów. W: Rocznik świdnicki 2007. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2008. s. 62-76. ISSN 0137-3366.

  SUCHARZEWSKA Regina. 20 lat działalności Towarzystwa Regionalnego Ziemi Świdnickiej. W: Rocznik świdnicki 1981. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1982. s. 93-103.

  SUCHODOLSKI Jacek. Architektura schronisk górskich w Sudetach. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2005. 277 s. ISBN 83-7085-846-5

  SULIGA Zenon. Działalność socjalna świdnickich zakładów pracy: Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej. W: Rocznik świdnicki 90/91. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1992. s. 103-110.

  SULIMA Grzegorz, ŻUBRYD Marek. STRZEGOM na dawnych widokówkach. W: Wydawnictwo Sova, 2016. 152 s. ISBN 978-83-945163-0-7.

  SZADKOWSKA Zofia. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Świdnicy w latach 1945-1975. W: Rocznik świdnicki 1980. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1981. s. 79-104.

  SZARECKI Aleksander. Ballada o Johannesie Beerze ze Świdnicy. W: Rocznik świdnicki 2008. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2009. s. 135-140. ISSN 0137-3366.

  SZCZEPAŃSKI Edmund S. Gmina Strzegom wczoraj i dziś. W: Rocznik świdnicki 2000. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2001. s. 89-103. ISBN 83-85689-64-8.

  SZCZEPAŃSKI Edmund S. Kataklizm w Strzegomiu – 1945. W: Rocznik świdnicki 2008. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2009. s. 122-134. ISSN 0137-3366.

  SZCZEPAŃSKI Edmund S. Lager 122 i 220 w Strzegomiu – historia nieznana. W: Rocznik świdnicki 2018. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2019. s. 134-145. ISSN 0137-3366.

  SZCZEPAŃSKI Edmund S. Pierwszy burmistrz powojennego Strzegomia – historia nieznana. W: Rocznik świdnicki 2015. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2016. s. 93-109. ISSN 0137-3366.

  SZCZEPAŃSKI Henryk. Od narodzin do zagłady. W: Rocznik świdnicki 2012. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2013. s. 80-115. ISSN 0137-3366.

  SZCZEPAŃSKI Henryk. Pierwszy most Johna Baildona. W: Rocznik świdnicki 2010. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2011. s. 98-114. ISSN 0137-3366.

  SZCZEPAŃSKI Henryk. Sekrety „królewskiego tympanonu” – trzy Żydówki z bazyliki. W: Rocznik świdnicki 2013. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2014. s. 27-46. ISSN 0137-3366.

  SZCZEPAŃSKI Henryk. We mgłach i mrokach średniowiecza. Czerwony stoliczek ojca Kapistrana. W: Rocznik świdnicki 2014. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2015. s. 47-60. ISSN 0137-3366.

  SZCZEPAŃSKI Henryk. Z pinakoteki Endlera. W: Rocznik świdnicki 2015. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2016. s. 41-66. ISSN 0137-3366.

  SZCZYGIEŁ Zbigniew, ŚWIST Roman. Przyczynek do dziejów walki z ogniem w Świdnicy. W: Rocznik świdnicki 90/91. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1992. s. 33-57.

  SZPILAKOWSKA Lucyna. Śmiałowickie opowieści. Śmiałowice: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śmiałowice, 2022. s. 535. ISBN 978-83-963774-0-1.

  SZUBA Irena. II Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Al. Zawadzkiego Świdnicy w latach 1950-1980. W: Rocznik świdnicki 1981. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1982. s. 65-92.

  SZUBA Irena. Jeszcze o Krzyżowej. W: Rocznik świdnicki 1994. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1995. s. 123-129.

  SZUBA Józef. Informatyka w przemyśle świdnickim. W: Rocznik świdnicki 1979. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1980. s. 63-92.

  SZUPIEŃKO Stanisław. Dawny Kościół klasztorny Konwentu Urszulanek w Świdnicy. Historia Konwentu i Kościoła klasztornego. W: Rocznik świdnicki 2008. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2009. s. 9-25. ISSN 0137-3366.

  SZWAK Leon. Świdnica za panowania Bolka II i Agnieszki. W: Rocznik świdnicki 1974. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1975. s. 7-20.

  SZWEDO Małgorzata. 70 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana K. Norwida w Świdnicy. Świdnica: Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana K. Norwida w Świdnicy, 2017. s.127. ISBN 978-83-938243-7-3.

  SZWEDO Małgorzata. Miejska Biblioteka Publiczna im. Cyprian K. Norwida w Świdnicy w latach 1990‒2000. W: Rocznik świdnicki 2016. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2017. s. 134-146. ISSN 0137-3366.

  SZYMANIAK Irena. Kształtowanie się ośrodka wydawniczo-prasowego w Świdnicy. W: Rocznik świdnicki 2001. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2002. s. 101-117. ISBN 83-88976-01-X.

  SZYMANOWICZ Zenon. Dorobek trzydziestolecia. W: Rocznik świdnicki 1975. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1976. s. 30-40.

  SZYMANOWICZ Zenon. Stan i perspektywy rozwoju kultury w Świdnicy. W: Rocznik świdnicki 1979. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1980. s. 5-27.

  SZYMANOWICZ Zenon. Świdnica w roku 1977. W: Rocznik świdnicki 1978. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1979. s. 7-26.

  SZYMANOWICZ Zenon. Świdnica w roku 1980. W: Rocznik świdnicki 1981. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1982. s. 7-21.

  SZYMANOWICZ Zenon. Uwagi na temat doświadczeń z realizacji programu sojuszu świata pracy z kulturą. W: Rocznik świdnicki 1977. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1978. s. 76-84.

  SZYMAŃSKI Jarosław. Wybrane aspekty działalności inkwizycji w czternastowiecznej Świdnicy. W: Rocznik świdnicki 2009. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2010. s. 51-68. ISSN 0137-3366.

  SZYMCZAK Magdalena. Kronika Świdnicy. Rok 2001. W: Rocznik świdnicki 2001. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2002. s. 166-188. ISBN 83-88976-01-X.

  SZYMCZAK Magdalena. Kronika Świdnicy. Rok 2002. W: Rocznik świdnicki 2002. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2003. s. 155-182. ISSN 0137-3366.

  SZYMCZAK Małgorzata. Kronika Świdnicy. Rok 2000. W: Rocznik świdnicki 2000. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2001. s. 119-138. ISBN 83-85689-64-8.

  SZYMKIEWICZ Agnieszka. 10 lat Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Chorych SERCE. W: Rocznik świdnicki 1997. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1998. s. 92-110. ISBN 83-907499-2-0.

  SZYWAŁOWIE Anna i Edward. Poza znane horyzonty. O rodowodzie i unikatowości świdnickiego Święta słowa. W: Rocznik świdnicki 2017. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2018. s. 160-163. ISSN 0137-3366.

  ŚMIECHOWICZ Katarzyna. 25 lat Krzyżowa 1989-2014. Rok w Krzyżowej. Krzyżowa: Fundacja „Krzyżowa”, 2014. 38 s.

  Świdnica. Bydgoszcz: Agencja Promocyjno-Wydawnicza UNIGRAF. 44 s. ISBN 83-88474-01-04.

  Świebodzice. Ilustrowany Przewodnik z Mapami (wydanie II). Świebodzice: Urząd Miejski w Świebodzicach, 2015. s. 96. ISBN 978-83-935626-6-4.

  ŚWIRSKI Ryszard. Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych. W: Rocznik świdnicki 1976. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1977. s. 62-78.

  TOMASZCZUK Roman. Pamięć zatrzymana – sylwetka Lucjana Momota (1933-2013). W: Rocznik świdnicki 2013. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2014. s. 131-135. ISSN 0137-3366.

  TRZYBIŃSKI Adam. Dzieje Dolnośląskich Zakładów Chemicznych w Żarowie w latach 1854-1962. W: Rocznik świdnicki 1973. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1974. s. 37-56.

  TURKOWID Bronisław. XXX lat działalności Wojewódzkiego Biura Projektów w Wałbrzychu – Wielobranżowego Oddziału terenowego w Świdnicy. W: Rocznik świdnicki 1984. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1985. s. 121-161.

  URBANIAK Anna Róża, S. Dzieje parafii pod wezwanie św Stanisława i św. Wacława w Świdnicy w latach 1945-1995. W: Rocznik świdnicki 2004. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2005. s. 20-37. ISSN 0137-3366.

  URBAŃSKA Anna. Świdnica jako obiekt fotograficzny. W: Rocznik świdnicki 2003. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2004. s. 106-127. ISSN 0137-3366.

  URBAŃSKI Zdzisław. Z wizytą w słonecznej Italii. W: Rocznik świdnicki 1974. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1975. s. 151-160.

  Ustanowienie diecezji świdnickiej: Słowo końcowe ks. Kard. Henryka Gulbinowicza, arcybiskupa metropolity wrocławskiego. W: Rocznik świdnicki 2004. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2005. s. 11-12. ISSN 0137-3366.

  Ustanowienie diecezji świdnickiej: Słowo pasterskie ks. Biskupa Ignacego Deca biskupa świdnickiego. W: Rocznik świdnicki 2004. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2005. s. 13-19. ISSN 0137-3366.

  Ustanowienie diecezji świdnickiej: Tekst polski bulli papieskiej ustanawiającej diecezję świdnicką. W: Rocznik świdnicki 2004. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2005. s. 5-6. ISSN 0137-3366.

  Utwory poetów świdnickich – „Motto … świat cały jest we mnie, dlatego proszę o Wielkie Serce”. W: Rocznik świdnicki 90/91. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1992. s. 233-255.

  Utwory poetów świdnickich – „W trosce o pogodne jutro”. W: Rocznik świdnicki 88/89. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1990. s. 279-289.

  Utwory poetów świdnickich „Wszystkie barwy tęczy”. W: Rocznik świdnicki 1985. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1986. s. 209-231.

  Utwory poetów świdnickich „Za wiele chcę, jak na jedno życie”. W: Rocznik świdnicki 1984. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1985. s. 209-227.

  Utwory poetów świdnickich. W: Rocznik świdnicki 1983. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1984. s. 168- 189.

  Utwory poetów świdnickich. W: Rocznik świdnicki 1986. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1987. s. 216-255.

  WAJS Jacek. Przed nowymi zadaniami. W: Rocznik świdnicki 2002. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2003. s. 10-13. ISSN 0137-3366.

  WASILEWSKI Czesław. Doktor Edmund Zaporoski (wspomnienie). W: Rocznik świdnicki 1987. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1988. s. 146-150.

  WAWRYNIEWICZ Ryszard. Strategia rozwoju miasta Świdnicy do roku 2015. W: Rocznik świdnicki 2003. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2004. s. 5-22. ISSN 0137-3366.

  WĘGRZYN-KLISOWSKA Walentyna. Życie muzyczne Świdnicy od czasów najdawniejszych do 1938 r. W: Rocznik świdnicki 2006. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2007. s. 9-25. ISSN 0137-3366.

  WIELGUS Krzysztof, ŚRODULSKA-WIELGUS Jadwiga. Opinia o wartości zespołu schronowego telekomunikacji, zlokalizowanego w Świdnicy, przy ul. Tołstoja. W: Opinię opracowano dla Fundacji Otwartego Muzeum Techniki we Wrocławiu, 2009, www.nadbor.pwr.wroc.pl.

  WIESZEWSKI Przemysław. W poszukiwaniu zagubionych światów, czyli rzecz o „Kronice Thommendorfów”. W: Rocznik świdnicki 2003. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2004. s. 45-56. ISSN 0137-3366.

  WIETRZYŃSKI Rafał. Największe tajemnice Świebodzic. Świebodzice: CMM Tomasz Wyrwa, 2005. 119 s. ISBN 83-909265-4-7.

  WILK Andrzej. Cukrownictwo w powiecie świdnickim. W: Rocznik świdnicki 2011. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2012. s. 93-108. ISSN 0137-3366.

  WILK Andrzej. Dwór cystersów krzeszowskich w Świdnicy. W: Rocznik świdnicki 1993. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1994. s. 45-58.

  WINTER Tomasz. Jadwiga Bałtakis. W: Rocznik świdnicki 2018. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2019. s. 226-228. ISSN 0137-3366.

  WITKOWSKI Jacek. Beatissima Virgo in Sole. Obraz Madonny Świdnickiej. W: Rocznik świdnicki 2004. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2005. s. 76-82. ISSN 0137-3366.

  WODZIŃSKI Marcin. Średniowieczne macowy w Świdnicy. W: Rocznik świdnicki 1992. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1993. s. 76-84.

  WOJCIECHOWSKI Józef, BOSAK Mieczysław. Restrukturyzacja w dziedzinie zarządzania jakością w FAP „PAFAL” S.A. W: Rocznik świdnicki 1996. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1997. s. 5-25. ISBN 83-902452-9-9.

  WOJECKI Mieczysław. Środowisko uchodźców greckich w Świdnicy. W: Rocznik świdnicki 1987. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1988. s. 74-99.

  WOJEWODA Jerzy. Historia Międzyzakładowego Klubu Sportowego „Polonia”. W: Rocznik świdnicki 1974. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1975. s. 129-150.

  WOJTUCKI Daniel. Rola kata i urządzenia penitencjarne w nowożytnej Świdnicy. W: Rocznik świdnicki 2009. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2010. s. 69-94. ISSN 0137-3366.

  WOLFRAM Edward. Świdniczanin w krainie kangurów. W: Rocznik świdnicki 1981. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1982. s. 147-155.

  WOLFRAM Eugeniusz. Organizacja pracy i zagospodarowania Świdnicy w latach 1945-1946. W: Rocznik świdnicki 1995. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1996. s. 10-19. ISBN 83-902452-2-1.

  WOLNY Marcin. Ludność niemiecka w Świdnicy po II wojnie światowej. Cz. I: lata 1945-1950. W: Rocznik świdnicki 2001. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2002. s. 118-143. ISBN 83-88976-01-X.

  WOLNY Marcin. Ludność niemiecka w Świdnicy po II wojnie światowej. Cz. II: lata 1950-1959. W: Rocznik świdnicki 2002. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2003. s. 80-93. ISSN 0137-3366.

  WOLNY Marcin. Ludność żydowska w Świdnicy w latach 1945-1970. W: Rocznik świdnicki 2003. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2004. s. 128-157. ISSN 0137-3366.

  WOLNY Marcin. Stosunki polsko-niemieckie w Świdnicy po zakończeniu II wojny światowej. W: Rocznik świdnicki 2005. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2006. s. 115-130. ISSN 0137-3366.

  WORSA Zygmunt. Wypowiedź dla „Rocznika”. W: Rocznik świdnicki 2006. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2007. s. 5. ISSN 0137-3366.

  Wykaz prac drukowanych w poprzednich „Rocznikach Świdnickich”. W: Rocznik świdnicki 1984. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1985. s. 4-6.

  „Wzorzysta jak arras Świdnico” (wybór wierszy świdnickich poetów). W: Rocznik świdnicki 1978. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1979. s. 189-218.

  ZAPOROWSKI Edmund. Służba zdrowia i organizacje społeczne. W: Rocznik świdnicki 1984. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1985. s. 99-120.

  ZDZIECHOWSKI Jerzy. Rozwój przemysłu, handlu i budownictwa w Świdnicy w latach 1945-1979. W: Rocznik świdnicki 1980. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1981. s. 57-68.

  ZDZIECHOWSKI Jerzy. Spojrzenie w przyszłość (Świdnica w roku 2000). W: Rocznik świdnicki 1974. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1975. s. 161-177.

  ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. C. K. NORWIDA W ŚWIDNICY. Patroni świdnickich ulic. Świdnica: ATENA nakładem Urzędu Miejskiego, 2000. s. 129. ISBN 83-909844-1-5.

  ZESPÓŁ REDAKCYJNY.50. jubileuszowy numer Rocznika Świdnickiego. W: Rocznik Świdnicki 2022. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2023. s. 11-44. ISSN 0137-3366.

  ZESPÓŁ REDAKCYJNY. Czterdzieści tomów za nami. W: Rocznik świdnicki 2012. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2013. s. 7-8. ISSN 0137-3366.

  ZIARKIEWICZ Maria. Dorobek gospodarczo-społeczny Świdnicy w okresie pomiędzy VI a VII Zjazdem PZPR. W: Rocznik świdnicki 1976. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1977. s. 5-26.

  ZIMMER Volker. Rozwój śląskiego przemysłu granitowego na przykładzie Strzegomia i okolic. W: Rocznik świdnicki 2013. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2014. s. 54-73. ISSN 0137-3366.

  ZYWER Marek. Łażański most. Drugi na świecie całkowicie żelazny. W: Rocznik świdnicki 2018. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2019. s. 146-163. ISSN 0137-3366.

  ZYWER Marek. W 150. rocznicę urodzin malarza. Eugen Burkert – malarz śląskiej wsi. W: Rocznik świdnicki 2014. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2015. s. 105-110. ISSN 0137-3366.

  ŻMIJEWSKA Monika. Kronika powiatu świdnickiego. Rok 2004. W: Rocznik świdnicki 2004. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2005. s. 205-241. ISSN 0137-3366.

  ŻMIJEWSKA Monika. Kronika powiatu. Rok 2005. W: Rocznik świdnicki 2005. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2006. s. 179-218. ISSN 0137-3366.

  ŻMIJEWSKA Monika. Kronika powiatu. Rok 2006. W: Rocznik świdnicki 2006. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2007. s. 196-227. ISSN 0137-3366.

  ŻMIJEWSKA Monika. Kronika powiatu. Rok 2007. W: Rocznik świdnicki 2007. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2008. s. 206-249. ISSN 0137-3366.

  ŻMIJEWSKA Monika. Kronika powiatu świdnickiego 2008 r. W: Rocznik świdnicki 2008. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2009. s. 221-252. ISSN 0137-3366.

  ŻMIJEWSKA Monika. Kronika powiatu świdnickiego 2009. W: Rocznik świdnicki 2009. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2010. s. 206-242. ISSN 0137-3366.

  ŻUBRYD Marek. Budowa cmentarza dla żołnierzy z powiatu strzegomskiego poległych w Wielkiej Wojnie. W: Rocznik Świdnicki 2022. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2023. s. 45-59. ISSN 0137-3366.

  ŻUBRYD Marek. Budowa pomnika ku czci żołnierzy saskich i austriackich poległych na polach Guhle w bitwie pod Strzegomiem-Dobromierzem. W: Rocznik świdnicki 2020. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2021. s. 71-83. ISSN 0137-3366.

  ŻUBRYD Marek. Budowa ratusza w Strzegomiu w XIX wieku w świetle kroniki Juliusa Filli. W: Rocznik świdnicki 2013. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2014. s. 74-80. ISSN 0137-3366.

  ŻUBRYD Marek. Deutsches Haus i Brauner Hirsch – strzegomskie gospody z historycznymi tradycjami. W: Rocznik świdnicki 2019. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2020. s. 9-28. ISSN 0137-3366.

  ŻUBRYD Marek. Kościoły ewangelickie w Strzegomiu w latach 1742–1876 (część pierwsza). W: Rocznik świdnicki 2017. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2018. s. 42-72. ISSN 0137-3366.

  ŻUBRYD Marek. Kościoły ewangelickie w Strzegomiu w latach 1742–1876 (część druga). W: Rocznik świdnicki 2018. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2019. s. 22-45. ISSN 0137-3366.

  ŻUBRYD Marek. Turka Massana Raynili Witera kręta droga do chrześcijaństwa. W: Rocznik świdnicki 2014. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2015. s. 86-92. ISSN 0137-3366.

  ŻUBRYD Marek. Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika ku czci żołnierzy saskich i austriackich poległych w bitwie pod Strzegomiem-Dobromierzem na polach Guhle. W: Rocznik świdnicki 2021. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2022. s. 26-45. ISSN 0137-3366.

 •