Nowości

  • Elektrizitätszählerfabrik Hermanna Arona

   Opublikowano: 15 sierpnia 2021, Odsłon: 1 285

   Publikujemy zdjęcia dawnego Zakładu Elektrizitätszählerfabrik Hermanna Arona, dzisiaj Fabryka Aparatury Pomiarowej PAFAL S.A. – Grupa APATOR z lat 30. i 40. XX wieku.


   Komentarze: 4

   • „Życia Świdnickie” – prasa z 1954 roku

    Opublikowano: 1 sierpnia 2021, Odsłon: 815

    Polecamy lekturę archiwalnych numerów „Życia Świdnickiego” z 1954 roku. Gazeta była organem komitetu Frontu Narodowego w Świdnicy.


    Dodaj komentarz

    • Niemiecki garnizon

     Opublikowano: 25 lipca 2021, Odsłon: 1 108

     Publikujemy zestaw pocztówek związanych z niemieckim garnizonem.


     Komentarze: 2

     • Korespondencja z rejsu na M/S „Świdnica” ▪ Danuta Sajdak

      Opublikowano: 8 lipca 2021, Odsłon: 583

      Słowo od Redakcji
      Pod koniec lat 50. w Stoczni im. Adolfa Warskiego w Szczecinie rozpoczęto budowę cyklu statków, których nazwy z końcówką „ICA” miały oznaczać jednolity typ i wyporność jednostki pływającej. Miasto Świdnica znalazło się wśród wytypowanych „szczęśliwców”, co zaowocowało ceremonią chrztu i zwodowaniem jednostki M/S „Świdnica” 20 lutego 1960 roku. Matką chrzestną wybrano świdnicką pionierkę Danutę Sajdak (1925-2004), ówczesną przewodniczącą Miejskiej Komisji Planowania Gospodarczego. M/S „Świdnica” pod polską banderą służyła w latach 1960-1981, a następnie jako grecki „Kotsis” do 1985 roku. Zwyczajem było zaproszenie w rejs matki chrzestnej. Pani Danuta odbyła dwie takie podróże, pierwszą w 1967 roku, drugą pod koniec lat 70. – obie do portów Afryki Zachodniej. Dzięki korespondencji matki chrzestnej z redaktorem Gazety Robotniczej, Władysławem Orłowskim (1913-1996) świdniczanie mieli okazję chociaż w niewielkim stopniu poznać życie i pracę na statku.


      Dodaj komentarz

      • Świdnica z góry

       Opublikowano: 19 czerwca 2021, Odsłon: 1 319

       Publikujemy kilkadziesiąt archiwalnych pocztówek ukazujących ogólne widoki Świdnicy. Miasto dość często pokazywane było z góry czy to w ujęciach lotniczych, czy z kilku wież, ale ulubionym kadrem był ten z wieży ciśnień przy ulicy Nauczycielskiej w kierunku północno-wschodnim – czyli na kościół pw. św. Stanisława i św. Wacława. Przy opisach poszczególnych pocztówek staraliśmy się zwracać uwagę na obiekty najbardziej widoczne, względnie najciekawsze. Nie sposób jednak wymienić adresów wszystkich budynków czy ulic. Chodziło o to, żeby jak najbardziej przybliżyć lokalizację i kierunek oglądającego. Posługiwaliśmy się aktualnymi polskimi nazwami ulic, chociaż wiadomo, że wówczas funkcjonowało nazewnictwo niemieckie.


       Komentarze: 2

       • Świdnica na przełomie lat 60. i 70.

        Opublikowano: 29 maja 2021, Odsłon: 1 506

        Prezentujemy zestaw zdjęć nadesłany przez czytelnika „Cranky”. Zdjęcia pochodzą z lat 1960-1975 i pokazują w większości ścisłe centrum miasta. Wszelkie uwagi na temat dokładniejszego datowania poszczególnych fotografii mile widziane. Równocześnie zachęcamy do przeszukiwania swoich rodzinnych pamiątek w poszukiwaniu podobnych fotograficznych „perełek” jak te poniższe, a Panu „Cranky” dziękujemy za przesyłkę.


        Komentarze: 2

       •