Nagrobki pracowników kolei na ewangelickim cmentarzu przy Kościele Pokoju w Świdnicy ▪ Marian Twardowski

Opublikowano: 9 lipca 2020, Odsłon: 2 335
 • Początek epoki kolei żelaznych przypadł na pierwszą połowę XIX wieku. 27 września 1825 roku pierwszy na świecie pociąg pokonał trasę Stockton-Darlington, w północno-wschodniej Anglii. Dziesięć lat później, 7 grudnia 1835 roku w Królestwie Bawarii pierwsza linia kolejowa dla ruchu pasażerskiego połączyła Norymbergę z Fürth. Trasa liczyła 6 kilometrów. W drugiej połowie XIX wieku zjednoczone Niemcy stały się największą potęgą kolejową w Europie. W 1878 roku łączna długość torów na terenie Cesarstwa wynosiła 31636 kilometrów, a w 1912 roku ponad 52 tysiące kilometrów. Również największym europejskim przedsiębiorstwem kolejowym były Niemieckie Koleje Rzeszy (Deutsche Reichsbahn – DR). Utworzone w 1920 roku (istniały do 1949 roku) z połączenia sieci kolei państwowych pruskich, saksońskich, bawarskich, badeńskich, wirtemberskich, oldenburskich i Meklemburgii-Schwerina.

  Swoistą pamiątką nawiązującą do historii kolejnictwa są nagrobki pracowników kolei na zabytkowym, ewangelickim cmentarzu przy Kościele Pokoju w Świdnicy. Na odszukanych i sfotografowanych przeze mnie kamiennych płytach widnieją następujące nazwy stanowisk związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem pojazdów kolejowych:

  Eisenbahn-Inspektor – inspektor kolei
  Reichsbahn-Zugführer – kierownik pociągu kolei Rzeszy
  Eisenbahn-Unter-Assistent – młodszy asystent kolejowy
  Königliche Eisenbahnzugführer – kierownik pociągu kolei królewskich
  Eisenbahnsupernumerar – dawna przestarzała nazwa urzędnika kolejowego
  Lokomotivführer – maszynista
  Eisenbahnoberschaffner – starszy konduktor pociągu
  Bahnhofs-Inspektor – inspektor stacji (dworca)

  Inskrypcje na poszczególnych nagrobkach w języku niemieckim oraz w wolnym tłumaczeniu na język polski:

  1

  Ruhestätte
  des Eisenbahn–Inspektors
  Gustav Gossow
  geb. 8.10.1865.
  gest. 11.12.1924.

  Miejsce spoczynku
  inspektora kolei
  Gustava Gossowa
  ur. 8.10.1865.
  zm. 11.12.1924.

  2

  Hier ruht in Gott
  der Reichsbahn – Zugführer i.R.
  Karl Hoffmann
  * 17.5.1853
  † 25.1.1937

  Tu spoczywa w Bogu
  kierownik pociągu kolei Rzeszy w stanie spoczynku
  Karl Hoffmann
  ur. 17.5.1853
  zm. 25.1.1937

  3

  Hier ruht in Gott
  der Eisenb. Unt. Ass. a.D.
  Carl Kudell.
  geb. 3.3.1854
  gest. 28.12.1920.

  Tu spoczywa w Bogu
  młodszy asystent kolejowy na emeryturze
  Carl Kudell.
  ur. 3.3.1854
  zm. 28.12.1920.

  4

  Hier ruht in Gott
  mein inniggeliebter Mann
  der Kgl. Eisenbahnzugführer a.D.
  Heinrich Linke.
  * d. 22. Februar 1848,
  † d. 10. August 1912.

  Tu spoczywa w Bogu
  mój ukochany mąż
  kierownik pociągu kolei królewskich na emeryturze
  Heinrich Linke.
  ur. 22. lutego 1848,
  zm. 10. sierpnia 1912.

  5

  Hier ruht
  unser
  lieber Sohn und Bruder
  der
  Eisenbahnsupernumerar
  Emil Hanisch.
  geb. d. 5. Juli 1864
  gest. d. 3. April 1886.

  Tu spoczywa
  nasz
  ukochany syn i brat
  urzędnik kolejowy
  Emil Hanisch.
  ur. 5. lipca 1864
  zm. 3. kwietnia 1886.

  6

  Hier ruht in Gott
  unser lieber Vater
  u. Bruder
  Lokomotivführer i.R.
  Oskar König
  * 26.7.1860.
  † 27.9.1932.
  ———
  Ruhe sanft!

  Tu spoczywa w Bogu
  nasz ukochany ojciec
  i brat
  maszynista w stanie spoczynku
  Oskar König
  ur. 26.7.1860
  zm. 27.9.1932
  ———
  Spoczywaj w pokoju!

  7

  Gustav Schulz
  Eisenbahnoberschaffner a.D.
  * 13.8.1867.
  † 8.11.1926.
  Ruhe sanft!

  Gustav Schulz
  starszy konduktor pociągu na emeryturze
  ur. 13.8.1867
  zm. 8.11.1926
  Spoczywaj w pokoju!

  8

  Frau
  Bahnhofs Inspectors
  Pauline Peters
  geb. Scholz,
  geb. zu Croischwitz
  d. 14. Novbr. 1845.
  gest. zu Breslau
  d. 1. Juni 1878.

  Żona
  inspektora stacji kolejowej
  Pauline Peters
  z domu Scholz,
  ur. w Kraszowicach
  14 listopada 1845
  zm. we Wrocławiu
  1. czerwca 1878

  Na cmentarzu natrafiłem na jeszcze inny interesujący nagrobek – Carla Friedricha Bartscha (1798-1864) oraz jego małżonki Johanny Heleny Bartsch (1804-1868) z domu Scholz. W 1846 roku C.F. Bartsch zbudował na terenie swojego folwarku we wsi Zawiszów (Säbischdorf) cukrownię wraz z bocznicą kolejową o długości1,2 km. Bocznica była połączona z linią kolejową Jaworzyna Śląska–Świdnica, którą oddano do użytku 21 lipca 1844 roku. Obok rozjazdu znajdował się budynek przystanku Zawiszów i posterunek ruchu (Blockstation-Zugfolgestelle) uprawniony do przepuszczania pociągów. Bezmanewrowy wjazd do fabryki był możliwy tylko od strony Świdnicy. Po 1908 roku niewielka stacja i bocznica zostały zlikwidowane. Natomiast cukrownia pracowała do 1913 roku. Jak przebiegała trasa bocznicy kolejowej przedstawia niemiecka mapa topograficzna w skali 1:25000 opublikowana przez Królewski Pruski Urząd Geodezyjny w 1883 roku.

  Dworzec kolejowy Świdnica Przedmieście (Schweidnitz Niederstadt) powstał na przełomie 1897 i 1898 roku wraz z uruchomieniem (15 sierpnia 1898 roku) bezpośredniej linii kolejowej ze Świdnicy do Wrocławia przez Sobótkę. Obecny budynek dworca został zbudowany w 1903 roku. Na terenie stacji kolejowej zachował się wizerunek symbolu Królewskich Pruskich Kolei Państwowych (Königlich Preußische Staatseisenbahnen) – uskrzydlone koło parowozu z koroną. Uwieczniony jest na metalowych tabliczkach, które wskazują kierunek ułożenia kabla pod ziemią.


  Kategoria: Historia Świdnicy 1742-1945, Nowości

  Tagi:

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz