Konferencja naukowa „Dawne prawo i jego zabytki na Ziemi Świdnickiej”

Opublikowano: 8 maja 2009, Odsłon: 3 574
 • Piątek, 8 maja 2009 r. – konferencja naukowa „Dawne prawo i jego zabytki na Ziemi Świdnickiej” w Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy. Organizatorami tego wydarzenia oprócz swidnickiej placówki muzealnej było Stowarzyszenie Ochrony i Badań Zabytków Prawa (SOiBZP) oraz Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej (TRZŚ). Zarówno miejsce konferencji jak i jej tytuł zostały wybrane nieprzypadkowo. Okolice Świdnicy są bowiem terenem szczególnie nasyconym w różnego rodzaju zabytki dawnego prawa. Obfita jest również baza źródłowa dotycząca szeroko pojętej jurysdykcji na Ziemi Świdnickiej co pozwala na prowadzenie dogłębnych badań w tym temacie.

  Kwadrans po godzinie jedenastej, a więc z małym opóźnieniem, konferencję otworzyli przedstawiciele organizatorów: Wiesław Rośkowicz – Dyrektor MDK, Mariusz Janikowski – Zastępca Prezesa Zarządu SOiBZP i Stanisław Kotełko – Prezes TRZŚ.

  Zebrana w muzeum publiczność w liczbie ponad 60 osób miała przyjemność wysłuchania dwunastu następujących, niezwykle ciekawych oraz interesujących referatów:

  Identyfikacja surowca kamiennego w pracach badawczych i konserwatorskich – na przykładzie zabytków prawa powiatu świdnickiego – prof. dr hab. Marek Lorenc (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – Instytut Architektury Krajobrazu).

  Wybrane aspekty działalności inkwizycyjnej w czternastowiecznej Świdnicy – dr Jarosław Szymański (Uniwersytet Wrocławski – Instytut Historyczny).

  Badania archeologiczne przy kamiennych krzyżach na przykładzie obiektów w Pszennie i Modliszowie w gminie Świdnica – dr Honorata Rutka, Marcin Paternoga (Stowarzyszenie Ochrony i Badań Zabytków Prawa/Uniwersytet Wrocławski – Instytut Archeologii).

  Kilka pomników pojednania z okolic Świdnicy i związane z nimi dokumenty – dr Robert Heś (Muzeum Narodowe we Wrocławiu).

  Świdnicka umowa kompozycyjna z 1517 r. – Agnieszka Dudzińska (Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy).

  Aparat sądowniczo-policyjny wojska w czasie wojny trzydziestoletniej w Księstwie Świdnicko-Jaworskim – prof. dr hab. Jerzy Maroń (Uniwersytet Wrocławski – Instytut Historyczny).

  Policja w Księstwie Świdnicko-Jaworskim po wojnie trzydziestoletniej – Michał Rusin (Uniwersytet Wrocławski – Instytut Historyczny).

  Śmierć samobójcza w rozporządzeniach prawnych i w praktyce na przykładzie Świdnicy – Paweł Duma (Uniwersytet Wrocławski – Instytut Archeologii).

  Rola kata i urządzenia penitencjarne w nowożytnej Świdnicy – Daniel Wojtucki (Uniwersytet Wrocławski – Instytut Historyczny).

  Prowadzenie badań archeologicznych oraz prac konserwatorskich zabytków dawnego prawa w świetle obowiązujących przepisów prawnych – Marek Kowalski (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu – Delegatura w Wałbrzychu).

  Technologie cyfrowe w pracach z dokumentami na przykładzie świdnickich archiwaliów – Tomasz Kalota (Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu).

  Zabytki dawnego prawa jako produkt turystyczny gminy Świdnica – Dorota Kempa (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – Instytut Architektury Krajobrazu.

  Konferencja zakończyła się około godziny dziewiętnastej. Materiały z niej organizatorzy planują opublikować w „Roczniku Świdnickim 2009″, który ukaże się na wiosnę 2010 r.


  Kategoria: Fotokronika

  Tagi: , ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz