Historia Świdnicy 1945-1989

 • „Dzikie” wypędzenie Niemców w 1945 roku ▪ Edmund Nawrocki

  Był taki pomnik w Świdnicy ▪ Lucjan Momot

  Czy Świdnica miała kiedyś port? ▪ Andrzej Dobkiewicz

  Historia Liceum Pedagogicznego w Świdnicy – lata 1946-48 ▪ Edmund Nawrocki

  Katastrofa kolejowa na Śląskiej ▪ Andrzej Dobkiewicz

  Katastrofa na Jagiellońskiej ▪ Andrzej Dobkiewicz

  Katastrofy lotnicze w powojennej Świdnicy ▪ pilot Dariusz Pasternak i mechanik lotniczy Mateusz Nawrocki

  Most-fuszerka na ulicy Śląskiej ▪ Andrzej Dobkiewicz

  Niemiecki zespół artystyczny (1950-1958) ▪ Edmund Nawrocki

  Pierwszy spis abonentów telefonicznych okręgu dolnośląskiego 1946 – Świdnica ▪ opracował: Przemysław Tarłowski

  Piłkarska afera w „Polonii” ▪ Andrzej Dobkiewicz

  Początek planowego wysiedlania Niemców ze Świdnicy ▪ na podstawie niemieckojęzycznego tekstu opracował: Edmund Nawrocki

  Polskie sprawozdanie z wysiedlania Niemców ze Świdnicy w październiku 1946 roku ▪ na podstawie materiałów archiwalnych opracował: Edmund Nawrocki

  Polskie Stronnictwo Ludowe w Świdnicy w latach 1945-1947 ▪ Piotr Zagała

  Rzemieślnicy około 1948 roku w Świdnicy ▪ Wiesław J. Raszkiewicz

  Spis abonentów telefonicznych na rok 1947 – Świdnica ▪ opracował: Przemysław Tarłowski

  Spis rzemieślników Świdnicy i powiatu ▪ Stefan M. Kuczyński (opracował: Przemysław Tarłowski)

  Spis telefonów województwa wałbrzyskiego, 1977/1978 – Świdnica Śląska ▪ opracował: Przemysław Tarłowski

  Spis telefonów województwa wrocławskiego, rok 1955 – Świdnica Śląska ▪ opracował: Przemysław Tarłowski

  Spis telefonów wrocławskiego okręgu poczt i telegrafów na rok 1949 – Świdnica ▪ opracował: Przemysław Tarłowski

  Szkoły dla Niemców w powojennej Świdnicy ▪ Edmund Nawrocki

  Ulotna pieśń polityczna stanu wojennego ▪ Lucjan Momot

  Z dziejów ludności greckiej i macedońskiej w Świdnicy po II wojnie światowej ▪ Marcin Wolny

  Zapomniana szkoła ▪ Edmund Nawrocki