Nowa parafia w Świdnicy ▪ Lucjan Momot

Opublikowano: 22 maja 2012, Odsłon: 2 660
 • Niedziela 25 czerwca 1995 roku była niedzielą zmian w świdnickim kościele rzymskokatolickim. Nowym proboszczem parafii pod wezwaniem św. Stanisława i św. Wacława, a zarazem dziekanem dekanatu Świdnica-Wschód został ksiądz kanonik Jan Bagiński, dotychczasowy proboszcz i dziekan w Wiązowie koło Strzelina.

  Duszpasterzujący w świdnickiej bazylice przez 12 lat ksiądz dziekan i kanonik Ludwik Sosnowski objął parafię w Miękini w pobliżu Wrocławia.

  Ksiądz kanonik Stanisław Pasyk, od roku 1972 proboszcz parafii pw. św. Józefa, przeszedł po raz pierwszy na emeryturę, zostając przy parafii jako tak zwany ksiądz rezydent. Jego miejsce z woli biskupa wrocławskiego zajął dotychczasowy wikary – ksiądz Józef Lubczyński.

  O godz. 11.30 mszą świętą rozpoczęła oficjalne życie nowa parafia pw. św. Andrzeja Boboli przy ul. Wałbrzyskiej 43, erygowana dekretem księdza kardynała Henryka Gulbinowicza, biskupa wrocławskiego z dnia 12 czerwca 1995 roku. Parafia mieści się w obiekcie, który za sowieckich czasów był między innymi „stołowoj” (stołówką), a wzniesiony został w latach 1905-1907 dla potrzeb tzw. Fundacji Kessla i mieścił niemiecki dom dziecka.

  Nowa parafia – to, podobnie jak na osiedlu Młodych i na Zawiszowie, wydzielona część parafii pw. św. Józefa. Jej organizatorem, podobnie jak na w/w osiedlach, był ks. kan. Stanisław Pasyk - to trzecie dzieło jego kapłańskiego życia.

  Pierwszym proboszczem nowej parafii został ksiądz Andrzej Szyc, który po święceniach kapłańskich przez 5 lat był wikarym w parafii pw. NMP Królowej Polski w Świdnicy, a następnie we Wrocławiu i w Kłodzku. On odprawił inauguracyjną mszę św. – w warunkach nieustającego jeszcze remontu kościoła.

  Wprowadzającym ks. A. Szyca w jego obowiązki proboszczowskie był ksiądz prałat Kazimierz Jandziszak, dziekan dekanatu Świdnica-Zachód, w skład którego wchodzi parafia św. Andrzeja Boboli. Ks. prałat odczytał stosowne na tę okoliczność dekrety biskupie, przedstawił parafianom nowego ks. proboszcza, złożył życzenia ks. Andrzejowi Szycowi: „błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Najświętszej na proboszczowskiej drodze życia”, powitał parafian i zaproszonych gości – wśród nich między innymi Michała Ossowskiego - przewodniczącego Rady Miejskiej i Bolesława Marciniszyna - prezydenta Świdnicy; podziękował ks. kan. Stanisławowi Pasykowi za trud zorganizowaniu trzech parafii podkreślając:”Nie wiem, czy jest w Archidiecezji drugi proboszcz, który mógłby jemu dorównać!”.

  W imieniu laikatu powitała ks. A. Szyca delegacja Rady Parafialnej z os. Młodych w składzie: Anna Sigel, Janusz Duda Stanisław Jucha życząc ks. proboszczowi: „obfitości łask Bożych w pracy duszpasterskiej i remoncie kościoła”.

  Ewangelię odczytał ks. prałat K. Jandziszak, kazanie wygłosił ks. A. Szyc. Tematem kazania był „Krzyż – znak zwycięstwa i wywyższenia Boga i człowieka”. „W krzyżu Chrystusa nasze zwycięstwo” – podkreślił ks. proboszcz – „w nim i z nim będziemy budować ten kościół, ale i kościół w naszych sercach i domach. Zadbajmy o chwałę Bożą w tej świątyni, w naszych sercach i domach”.

  W pierwszych proboszczowskich ogłoszeniach parafialnych ks. A. Szyc przede wszystkim dziękował: wszystkim za przybycie na tę inaugurującą mszę i ks. kan. S. Pasykowi za trud w zorganizowaniu parafii, parafii św. Józefa za wyposażenie liturgiczne, świdniczanom i parafianom za trud budowy, prosił zebranych o modlitwę, pracę i ofiarę na rzecz nowego kościoła i nowej wspólnoty parafialnej.

  Mszę św. inauguracyjną zakończyło odśpiewanie hymnu „My chcemy Boga”.


  Kategoria: Kościoły i religie

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz