Historia Świdnicy 1742-1945

 • Cudzoziemscy robotnicy przymusowi, jeńcy i więźniowie w ewakuowanej Świdnicy ▪ Edmund Nawrocki

  Domy urzędnicze przy ulicy Pionierów Ziemi Świdnickiej ▪ Edmund Nawrocki

  Ewakuacja Dolnego Śląska w 1945 roku ▪ Edmund Nawrocki

  Ewakuacja mieszkańców Świdnicy w 1945 roku ▪ Edmund Nawrocki

  Ewakuacja Świdnicy w 1945 roku ▪ Edmund Nawrocki

  Fabryka Rękawiczek „Gebrüder Herbich” ▪ Piotr Zagała

  Firma „Oscar Goldmann” ▪ Edmund Nawrocki

  Front w pobliżu Świdnicy ▪ Edmund Nawrocki

  Fundacja Kessla ▪ Horst Adler (z języka niemieckiego przełożył i uzupełnił: Edmund Nawrocki)

  Kina w przedwojennej Świdnicy ▪ Edmund Nawrocki

  Klub Sportowy „Prusy” 1922 Świdnica ▪ Piotr Zagała

  Komunistyczni malarze ▪ Piotr Zagała

  Koniec wojny w Świdnicy ▪ Edmund Nawrocki

  Lotnisko wojskowe w Świdnicy ▪ Edmund Nawrocki

  Męskie Towarzystwo Gimnastyczne 1860 Świdnica ▪ Piotr Zagała

  Nagrobki pracowników kolei na ewangelickim cmentarzu przy Kościele Pokoju w Świdnicy ▪ Marian Twardowski

  Naloty lotnicze na Świdnicę ▪ Edmund Nawrocki

  Niemieccy świdniczanie polegli w kampanii wrześniowej ▪ Edmund Nawrocki

  Oblężenie Świdnicy w 1758 roku ▪ Wiesław Rośkowicz

  Odlewnia żeliwa i fabryka maszyn „Heinrichshütte” ▪ Piotr Zagała

  Pamiątka Reichsarbeitsdienst w Świdnicy ▪ Marian Twardowski

  Powstanie miejsca pamięci Richthofena w Świdnicy ▪ Horst Adler (z języka niemieckiego przełożył: Edmund Nawrocki)

  Przedwojenne dzieje Fabryki Wagonów „Świdnica” ▪ Horst Adler (z języka niemieckiego przełożył i uzupełnił: Edmund Nawrocki)

  Świdnica pod koniec istnienia Republiki Weimarskiej ▪ na podstawie niemieckojęzycznego tekstu Horsta Adlera z Ratyzbony opracował: Edmund Nawrocki

  Świdnica w okresie nazistowskim ▪ Wiesław Rośkowicz

  Świdnica za czasów Hitlera aż do wybuchu drugiej wojny światowej ▪ na podstawie niemieckojęzycznego tekstu Horsta Adlera z Ratyzbony opracował: Edmund Nawrocki

  Świdnickie Towarzystwo Górskie (1883-1945) ▪ Piotr Zagała

  Uciekinierzy w Świdnicy w 1945 roku ▪ Edmund Nawrocki

  Wojskowy Klub Sportowy „Manfred von Richthofen” Świdnica ▪ Piotr Zagała

  Wygnanie ladacznic ze Świdnicy ▪ Wiesław Rośkowicz

  Zarys dziejów przemysłu świdnickiego do zakończenia II wojny światowej ▪ Wiesław Rośkowicz

  Zdobycie Świdnicy w 1761 roku przez wojska austriackie ▪ Wiesław Rośkowicz