Znani i nieznani Świdniczanie oraz związki wybitnych ze Świdnicą

 • Andrzej Lichomski ▪ Edmund Nawrocki

  Anna Świdnicka (1339-1362) – Królowa czeska, cesarzowa niemiecka, cesarzowa rzymska. Pakiet edukacyjny ▪ opracowała: Katarzyna Giedrys-Woźny

  August (Augustyn) Gottfried Hoffmann – rzeźbiarz świdnicki ▪ Edmund Nawrocki

  Baron Walther von Lüttwitz (1859-1942) ▪ Piotr Zagała

  Bodo Zimmermann – artysta ze Świdnicy ▪ Edmund Nawrocki

  Bodo Zimmermann – mistrz drzeworytu ▪ Krzysztof Królik

  Carl Gotthard Langhans (1732-1808) – architekt związany ze Świdnicą ▪ Piotr Zagała

  Carl Gottlieb Suarez – kodyfikator pruskiego prawa urodzony w Świdnicy ▪ Edmund Nawrocki

  Cesarz i kanclerz w Świdnicy ▪ Edmund Nawrocki

  Dostojnik Polski w Świdnicy w 1682 roku ▪ Edmund Nawrocki

  Edyta Stein w Świdnicy ▪ Edmund Nawrocki

  Eugeniusz Kur (1910-1975) ▪ Wiesław J. Raszkiewicz

  Ferdinand Friedensburg – polityk urodzony w Świdnicy ▪ Edmund Nawrocki

  Franciszek Jarzyna (1911-1999) ▪ na podstawie życiorysu z archiwum rodzinnego opracowała: Anna Bielawska

  Friedrich Julius Schmidt – historyk świdnicki ▪ Horst Adler (z języka niemieckiego przełożył i uzupełnił: Edmund Nawrocki)

  Generał Wiktor Dubynin (1943-1992) ▪ Piotr Zagała

  Generał ze Świdnicy ▪ Edmund Nawrocki

  Göring w Świdnicy ▪ Piotr Zagała

  Gottfried Balthaser Scharff – bibliofil, publicysta i wydawca świdnicki ▪ Edmund Nawrocki

  Hans Pfeiffer – pisarz urodzony w Świdnicy ▪ Edmund Nawrocki

  Heinrich Schubert – autor historii Świdnicy ▪ Edmund Nawrocki

  Hitler w Świdnicy ▪ Horst Adler (z języka niemieckiego przełożył i uzupełnił: Edmund Nawrocki)

  Hrabia Moritz Karl Wilhelm Anton von Strachwitz ▪ Edmund Nawrocki

  Hydroterapeuci ze Świdnicy ▪ Edmund Nawrocki

  Inżynier Antoni Baran ▪ Edmund Nawrocki

  Jerzy Rosołowicz, malarz i rzeźbiarz ze Świdnicy ▪ Edmund Nawrocki

  Johann Gottlieb Milich – bibliofil świdnicki ▪ Edmund Nawrocki

  Józef Alojzy Gawrych ps. „Hawrych”, „Laudański” (1891-1955) ▪ Piotr Zagała

  Józef Rzekiecki ▪ Edmund Nawrocki

  Konstanty Zając ▪ Edmund Nawrocki

  Ksiądz Helowicz, proboszcz świdnicki ▪ Edmund Nawrocki

  Ksiądz prałat Baran, proboszcz świdnicki ▪ Edmund Nawrocki

  Ksiądz prałat Stanisław Marchewka, proboszcz świdnicki ▪ Edmund Nawrocki

  Ksiądz Roman Reisse (1893-1945) ▪ Krzysztof Królik

  Lebrecht – malarz urodzony w Świdnicy ▪ Edmund Nawrocki

  Lichey – pacyfista ze Świdnicy ▪ Horst Adler, Edmund Nawrocki

  Maria Kunic – astronom ze Świdnicy ▪ Edmund Nawrocki

  Maria Kunic (1604?-1664) – Astronom ze Świdnicy. Pakiet edukacyjny ▪ opracowała: Ewa Markuszewska

  Max Heinzel (1833-1898) – poeta dolnośląskiego dialektu ▪ Piotr Zagała

  Minister finansów urodzony w Świdnicy ▪ Edmund Nawrocki

  Muzyk świdnicki Fritz Drohla ▪ Wolfgang J. Brylla

  Muzyk świdnicki Józef Brylla ▪ Edmund Nawrocki

  Odszedł Andrzej Scheer ▪ Edmund Nawrocki

  Oskar Woite – artysta malarz związany ze Świdnicą ▪ Edmund Nawrocki

  Pankratius Geier Vulturinus ▪ Andrzej Dobkiewicz

  Piotr Studnicki ▪ Elżbieta Sasnal-Studnicka

  Polak a świdnickie więzienie ▪ Edmund Nawrocki

  Prace artysty rzeźbiarza Hermanna Duboisa w architekturze Świdnicy ▪ Marian Twardowski

  Przyjaciel Karola Marksa świdniczaninem ▪ Edmund Nawrocki

  Richard Wolf – powieściopisarz związany ze Świdnicą ▪ Edmund Nawrocki

  Richthofen – mity i legendy ▪ Edmund Nawrocki

  Roman Łysakowski (1899-1992) – artysta malarz świdnicki ▪ Edmund Nawrocki

  Rudolph Schirmer – świdnicki rzeźbiarz ▪ Marian Twardowski

  Siegismund Asch – lekarz ze Świdnicy ▪ Edmund Nawrocki

  Stanisław Kownacki ▪ Edmund Nawrocki

  Świdnicki złotousty – Benjamin Schmolck ▪ Wolfgang J. Brylla

  Świdniczanin w 29. maratonie Hasco-Lek we Wrocławiu ▪ Kazimierz Nosal

  Thiessen – naukowiec urodzony w Świdnicy ▪ Edmund Nawrocki

  Walenty Trotzendorf – pedagog związany ze Świdnicą ▪ Edmund Nawrocki

  Wawrzyniec Korwin – humanista ▪ Edmund Nawrocki

  Wilhelm Schirrmann – nauczyciel gimnastyki i autor historii Świdnicy ▪ Edmund Nawrocki

  Wojciech Cybulski – więzień twierdzy świdnickiej ▪ Edmund Nawrocki

  Wspomnienie o Cecylii Chlebickiej (1928-2008) ▪ J.K.

  Wspomnienie o Mieczysławie Wiktorze ▪ Lucjan Momot

  Wspomnienie o Tadeuszu Harańczyku ▪ Lucjan Momot

  Wybitni świdniczanie ▪ Edmund Nawrocki