1963.06. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 4 lutego 2016, Odsłon: 2 153
 • 6 VI. Walne zgromadzenie Spółdzielni Inwalidów dokonało podziału zysku za 1962 rok w wysokości 1.750.797 zł. M.in. na Fundusz Budowy Szkół przeznaczono kwotę 10.106 zł, a na Fundusz Rozwoju Spółdzielni Uczniowskich 2.527 zł.

  8 VI. Premiera sztuki „Świerszcz za kominem” Dickensa w wykonaniu zespołu teatralnego PSS. Obsadę stanowili: Antonina Spring (pani Fielding), Krystyna Biczel (Kropeczka), Maria Grabas (Berta), Wichrowska (May), Zofia Szlachta (Tilly), Stanisław Badzioch (John), Stanisław Wołczko (Kaleb), Franciszek Jarzyna (Thackelton) i Jan Pietrzykowski (Nieznajomy). Reżyserował Franciszek Jarzyna. Stałym inspicjentem zespołu był w tym czasie Lesław Wolański, a specjalistą od świateł – Henryk Butmankiewicz. Sztuka Dickensa grana była w Klubie PSS 9 razy.

  8 VI. Staraniem Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej odbył się koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej.

  9-16 VI. Obchody „Tygodnia PCK”. 9 czerwca odbyły się eliminacje powiatowe drużyn sanitarnych, które przyniosły zwycięstwo drużyny ŚFUP, a dwa III miejsca zajęły drużyny Fabryki Wagonów i ZWAP. 14 czerwca w sali teatru odbyła się akademia okolicznościowa.

  15 VI. Walne zgromadzenie członków Spółdzielni „Nowe Życie” w Klubie PSS. Obradom przewodniczył Stanisław Kaniewski. Zatwierdzono bilans za rok 1962 i dokonano podziału czystej nadwyżki, z której 27.386 zł przeznaczono na KS Start, 68.466 zł na Fundusz Budowy Szkół i 6.847 zł na rozwój spółdzielni uczniowskich. Wybrano też nową 12-osobową radę spółdzielni, której prezydium ukonstytuowało się następująco: przewodniczący – Tadeusz Włodkowski, zastępca. przewodniczącego – Jan Chromy i sekretarz – Eugenia Szychter.

  16 VI. Uroczysta przysięga wojskowa żołnierzy świdnickiej jednostki LWP. Urozmaiciły ją gry i zabawy żołnierskie.

  20 VI. Według danych Wydziału Spraw Wewnętrznych PMRN na terenie Świdnicy mieszkało w tym dniu 350 osób narodowości greckiej. Dzieci greckie uczęszczające do klas I-III uczyły się we własnej szkole z greckim językiem wykładowym (w budynku Szkoły Podstawowej nr 5), starsze w klasach wyższych – wspólnie z dziećmi polskimi. Związek Uchodźców Politycznych z Grecji posiadał swoją świetlicę przy ulicy Spółdzielczej 16, działał przy niej dziecięcy zespół instrumentalny.

  20 VI. W dniach 30 maja-20 czerwca odbył się doroczny pobór wojskowy. Komisja urzędowała w Domu Kultury Dzieci i Młodzieży przy ulicy [Joachima] Lelewela 17, a stanowili ją: Aleksander Olejnik (przewodniczący), Longin Pater, major Jan Smyk (komendant WKR) oraz lekarze: Marian Juszkiewicz i Henryk Osiński.

  22 VI. Występ wrocławskiego Teatru „Rozmaitości” w sali teatralnej: „Fizycy” Dürrenmatta. Wśród wykonawców: Józef Pieracki, Henryk Hunko, Igar, Chronicki i Zbyszewska-Benoit.

  23 VI. Walny zjazd powiatowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w sali Klubu PSS przy placu Grunwaldzkim 11. Obradom przewodniczył Henryk Kała, a sprawozdania złożyli: prezes zarządu oddziału Janusz Pękała i prezes Komisji Rewizyjnej Waldemar Krzymowski. Wybrano nowy zarząd oddziału. Świdnicki oddział ZBoWiD posiadał koła w Świebodzicach, Strzegomiu, Milikowicaeh, Śmiałowicach i Bystrzycy Górnej.

  30 VI. Występ chóru „Hejnał” w Zagórzu Śląskim dla kolejarzy, przebywających w tamtejszym ośrodku wypoczynkowym PKP. Był to ostatni występ chóru jako zespołu ZWAP. W lipcu działalność jego została zawieszona decyzją Rady Zakładowej, rozwiązano też zespół taneczny. „Hejnał” miał za sobą 95 występów i 3 audycje nagrane dla Polskiego Radia. Został reaktywowany we wrześniu 1964 roku jako zespół DZBR „Renifer”, pod dotychczasowym kierownictwem Józefa Kierasińskiego.

  ● Towarzystwo Kulturalne Ziemi Świdnickiej i świdnicki oddział Zrzeszenia Prawników Polskich wydały w czerwcu jednodniówkę pt. „Zeszyt. Świdnicki” o objętości 16 stron, w nakładzie 500 egzemplarzy.

  ● W roku szkolnym 1962/1963 w świdnickich szkołach podstawowych uczyło się 6.625 dzieci, w szkołach średnich 1.465 uczniów, w 2 szkołach przyzakładowych (Fabryki Wagonów i ZEM) 252 uczniów, w szkole dla pracujących 386. Do przedszkoli uczęszczało 1.086 dzieci. Kadra nauczycielska liczyła: w szkołach podstawowych 206 osób, w średnich – 54, przyzakładowych – 14, dla pracujących – 6. Ilość pracowników pedagogicznych w przedszkolach wynosiła 49 osób.

  ● W pierwszym półroczu na terenie miasta miało miejsce 19 włamań do instytucji, 4 włamania do mieszkań prywatnych, 2 napady bez broni, 139 kradzieży, 30 wypadków chuligaństwa oraz 7 oszustw i fałszerstw. Stopień wykrywalności przestępców zwiększył się w porównaniu z poprzednim rokiem. Organa MO ukarały mandatami 1000 osób, w tym 712 za wykroczenia drogowe i sporządziły 213 wniosków do kolegium orzekającego, w tym 95 za wykroczenia pod wpływem alkoholu.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz