Bodo Zimmermann – artysta ze Świdnicy ▪ Edmund Nawrocki

Opublikowano: 24 maja 2012, Odsłon: 3 724
 • Znany grafik i malarz Bodo Zimmermann związany z wrocławskim środowiskiem artystycznym urodził się 29 maja 1902 roku w rodzinie nauczyciela w Wieleniu nad Notecią (dziś województwo wielkopolskie). Wkrótce potem jego ojciec został powiatowym inspektorem szkolnym w Świdnicy. Tutaj przyszły artysta w okresie 1907-1918 spędził dzieciństwo i część młodości.

  Uczył się w szkole kadetów w Legnickim Polu i w Berlinie-Lichterfelde, walczył ochotniczo w jednostkach zwanych freikorpsami tłumiących rozruchy rewolucyjne w Berlinie i trzecie powstanie śląskie na Górnym Śląsku w 1921 roku. Zrezygnował jednak z żołnierki i poświęcił się działalności artystycznej, do której miał szczególne predyspozycje. Początkowo kształcił się we wrocławskiej Szkole Sztuki i Rzemiosła Artystycznego gdzie szczególny wpływ na niego wywarł profesor Paul Hampel.

  Od roku 1922 jako niezależny twórca rozpoczął współpracę z różnymi firmami edytorskimi. Został ilustratorem w znanym wydawnictwie L. Heege w Świdnicy, gdzie był autorem rysunków w czasopiśmie „Wir Schlesier”. Był też zatrudniony w założonym jeszcze w roku 1732 wydawnictwie Bergstadtverlag Wilhelm Gottlieb Korn we Wrocławiu. Następnie uczył się rysunku i malarstwa w szkołach i akademiach sztuki w Berlinie, Monachium i Norymberdze. Szczególny wpływ wywarł na niego uczony z uczelni w tym ostatnim mieście profesor Rudolf Schiestl (1878-1931).

  Bodo Zimmermann rozwijał wszechstronną działalność artystyczną jako malarz, grafik, rysownik i ilustrator. Szczególne sukcesy odnosił jako wybitny mistrz drzeworytu. Tematem jego prac był najczęściej pejzaż miejski, znane są liczne widoki Wrocławia, a także krajobrazy śląskie i okolic Frankonii. Jego dzieła wystawiane były na wystawach w przedwojennej Warszawie, Berlinie, Helsinkach, Lyonie, Paryżu, Pekinie, Chicago – na Międzynarodowej Wystawie Drzeworytniczej – oraz w innych miastach. Wiele podróżował po Europie, odwiedził również Turcję, i nawet północną Afrykę.

  W 1937 roku otrzymał nagrodę artystyczną miasta Wrocławia, a w roku 1938 – nagrodę artystyczną Śląska. Lata 1939-1945 spędził na frontach drugiej wojny światowej, gdzie był między innymi rysownikiem. W szeregach armii niemieckiej brał udział w agresjach na Polskę, Francję, Grecję i Związek Sowiecki. Sporządził liczne rysunki i akwarele o tematyce batalistycznej opublikowane w prasie niemieckiej i sygnowane „Bozivel BOZI”. Pod koniec działań wojennych zgłosił się na ochotnika do obrony Festung Breslau. W maju 1945 roku po kapitulacji Wrocławia dostał się do niewoli sowieckiej. Wywieziono go do Stalingradu (obecnie Wołgograd), skąd jednak wkrótce został zwolniony z powodu bardzo złego stanu zdrowia. Chory na czerwonkę, zmarł 26 lub 27, a może nawet i 28 sierpnia 1945 roku we Frankfurcie nad Odrą albo w transporcie do tego miasta i pochowany został w masowym grobie.

  Twórczość tego wybitnego świdniczanina jest doceniana w Niemczech. W roku 1995 w dniach od 29 lipca do 27 sierpnia w istniejącym od 1978 roku Muzeum Krajoznawstwa Śląskiego przy Haus Schlesien w Königswinter-Heisterbacherrott w pobliżu Bonn prezentowana była wystawa jego prac.

  Jedną z akwarel Zimmermanna, ukazującą widok ze Świdnicy, udało się nabyć Muzeum Dawnego Kupiectwa w naszym mieście w latach 90. XX wieku.


  Kategoria: Znani i nieznani Świdniczanie oraz związki wybitnych ze Świdnicą

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz