1964.12. Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 20 lutego 2016, Odsłon: 2 022
 • 13 XII. II Walny Zjazd Towarzystwa Kulturalnego Ziemi Świdnickiej w Klubie PSS. Obradom przewodniczył Franciszek Jarzyna, sprawozdanie zarządu złożył przewodniczący J. Michalski, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – S. Marciniak. Komisji wnioskowej przewodniczył dr Franciszek Zalewski. Wybrane nowe władze ukonstytuowały się jak następuje: zarząd – przewodniczący. Jerzy Michalski, zastępca przewodniczącego Janina Kocemba, sekretarz Franciszek Jarzyna, skarbnik Adolf Tołłoczko oraz członkowie: Józef Michajłowicz, Tadeusz Sajan, Leopold Kubica, Mieczysław Przenzak, Jan Wróbel, Stanisław Kotełko i Maciej Wojciechowski. Komisja Rewizyjna – przewodniczący Jan Porębski, członkowie: Stanisław Marciniak i Stefan Słomski.

  13 XII. W siedzibie Stronnictwa Demokratycznego (Rynek 38) odbyło się spotkanie aktywu politycznego SD. Obecni byli: przedstawiciel CK SD z Warszawy i przewodniczący Komitetu Powiatowego TPPR Karol Dyczko.

  14 XII. Zespół muzyczny „Czerwono-Czarni” wystąpił w sali teatru.

  19 XII. Premiera „Niemców” Kruczkowskiego w wykonaniu zespołu teatralnego Klubu PSS. Reżyseria Fr. Jarzyna, dekoracje Z. Zubkowski. Obsadę tworzyli: F. Jarzyna (Sonnenbruch), A. Springowa (Berta), K. Wolańska (Ruth), M. Wojciechowski (Willi), Janczur (Liesel), Cz. Jawiński (Hoppe), Baranowski (Schulz), Polaczenko (Juryś), R. Urban (Marika), S. Sagańska (Soerensen), S. Wołczko (Tourterelle), M. Grabas (Fanchette), S. Badzioch (Oficer), T. Pajdała (Peters) i L. Markiewicz (Antoni). Premierę połączono z obchodem 10-lecia istnienia zespołu. Przedstawiciel WSS z Wrocławia wręczył nagrody reżyserowi oraz najstarszym aktorom: Springowej, Sagańskiej, Jawińskiemu i Wołczce. „Niemców” grano 8 razy w Świdnicy oraz w Żarowie, Bielawie i w Pieszycach.

  19 XII. Chór „Hejnał” i Chór Chłopięcy z Wrocławia wystąpiły w teatrze świdnickim z okazji obchodu XX-lecia PRL.

  19 XII. Przy Liceum Pedagogicznym otwarto Klub Książki i Prasy „Ruch”. Miał on charakter zamknięty, był przeznaczony jedynie dla nauczycieli i uczniów tej szkoły.

  20 XII. Plenarne zebranie członków oddziału powiatowego ZBoWiD w sali obrad Prezydium MRN z udziałem 74 osób. Obradom przewodniczył i wygłosił referat sprawozdawczy prezes zarządu mjr Pietrzak. Uchwalono rezolucję protestującą przeciw przedawnieniu zbrodni hitlerowskich i uzbrajaniu zachodnioniemieckiej Bundeswehry w broń atomową. Zatwierdzono też plan działania organizacji na rok 1965.

  31 XII. Na koniec roku Świdnica liczyła 44.143 mieszkańców. We wszystkich działach gospodarki narodowej zatrudnionych było 21.171 osób.

  31 XII. W mieście działało 5 klubów i 12 świetlic przyzakładowych oraz 2 świetlice w hotelach robotniczych. Placówki te posiadały łącznie 17 telewizorów, 25 radioodbiorników, 1 magnetofon, 4 bilardy, 14 adapterów, 5 kompletów instrumentów muzycznych, 7 pianin i fortepianów, 4 ping pongi i 7 aparatów fotograficznych.

  W grudniu powstała pierwsza Społeczna Komisja Pojednawcza przy Komitecie Blokowym nr 35 w dzielnicy Kraszowice. Jej przewodniczącym został Mikołaj Jaworski. Drugą powołano w miesiąc później przy Komitecie Blokowym nr 2 (przew. Florian Spychalski). Stopniowo ilość takich komisji w mieście wzrosła do 6. Główną tematyką spraw zgłaszanych do rozstrzygnięcia przez SKP były nieporozumienia sąsiedzkie.

  ● Został oddany do użytku kolejny blok Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Saperów 4-8 (32 mieszkania, 104 iżby).

  ● Koło Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej uzyskało dyplom uznania I stopnia w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

  ● W roku 1964 Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej wyprodukowały: 365.900 liczników 1-fazowych (w tym 2.500 dwutaryfowych), 125.500 liczników 3-fazowych (w tym 2.500 dwutaryfowych), 570.000 czujników samochodowych, 97.200 wskaźników samochodowych (nowa produkcja) i 42.400 zestawów wskaźników oraz 8.900 mikrosilników MSS-2W (nowa produkcja) i 2.300 zegarów kontrolnych. Zatrudnienie wynosiło 2.056 osób, w tym 1.637 robotników, 257 pracowników inżynieryjno-technicznych i 106 administracyjnych.

  ● Świdnickie Fabryki Mebli wyprodukowały 206.300 skrzynek do radioodbiorników wartości 126 mln zł. Ponadto podległy im zakład w Jaworze wykonał 6.046 szaf.

  Spółdzielnia „Nowe Życie” wykonała 72.910 płaszczy damskich, z tego 3.000 na eksport do Związku Radzieckiego. Wprowadzono do produkcji nowy asortyment – wyroby z tkanin laminowanych. Z funduszu dyspozycyjnego zarządu i rady spółdzielni udzielono szereg dotacji m.in. dla. Ligi Kobiet 1.654 zł, dla Liceum Pielęgniarskiego 1.468 zł, dla PCK 3.000 zł, dla ZMS 200, dla ORMO 300, dla Ligi Obrony Kraju 200, dla Domu Dziecka w Bystrzycy Górnej 300 zł.

  ● W mieście zanotowano 28 pożarów. Ponadto świdnicka Straż Pożarna wzywana była do 58 pożarów na terenie powiatu.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz