1968.11 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 5 marca 2016, Odsłon: 1 533
 • 7 XI. Spotkanie egzekutywy KP PZPR z nowoprzyjętymi członkami Partii w Klubie „Handlowiec”. Obecny był I sekretarz KW PZPR Władysław Piłatowski. W części artystycznej wystąpił chór i zespół recytatorski Liceum Pedagogicznego.

  8 XI. Prezydium MRN udzieliło MPGK nr 2 prawa wyłączności na wywóz nieczystości z terenu miasta, które podzielone zostało na trzy strefy wywozu. Odtąd MPGK nr 2 zawierało umowy na wywóz nieczystości z administratorami i użytkownikami nieruchomości, zobowiązane też było do instalowania pojemników na śmieci.

  13 XI. Spotkanie bibliotekarzy miasta i powiatu z szefem Powiatowego Sztabu Wojskowego płk. Czesławem Bartkiewiczem, prezesem Powiatowego Zarządu ZBoWiD Stefanem Słomskim i delegacją Armii Radzieckiej z okazji 25-lecia Wojska Polskiego.

  19-22 XI. Występy zespołu muzyczno-wokalnego „Filipinki” w sali teatru.

  20 XI. Obchód Dnia Nauczyciela. Z tej okazji zasłużeni działacze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci: Halina Król (sędzia Sądu dla Nieletnich), Władysław Refcio (kierownik Oddziału PCK) i Piotr Waluk (dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1) otrzymali odznaki „Przyjaciel Dziecka”. Świdnickie TPD liczyło wówczas 1.942 członków zrzeszonych w 30 kołach w zakładach pracy. Biuro organizacji mieściło się na II piętrze Ratusza, a prowadziła je nauczycielka Anna Niewiadomska.

  21 XI. Występ Teatru Współczesnego z Wrocławia („Każdy kocha Opalę”). Powtórzenie 14 grudnia.

  24 XI. Zjazd Powiatowy Stronnictwa Demokratycznego w sali posiedzeń MRN przy placu Grunwaldzkim z udziałem 56 delegatów. WK SD reprezentował profesor Antoni Knot. Wybrano nowy Powiatowy Komitet, którego przewodniczącym został Mieczysław Sikociński (jego poprzednik, Stanisław Lasiewicz objął przewodnictwo Powiatowej Komisji Rewizyjnej). Sekretarzem PK SD pozostał nadal Franciszek Jarzyna.

  25 XI. Świdnicę odwiedził przewodniczący Rady Państwa Marian Spychalski. Spotkał się z miejscowym aktywem rad narodowych i ich komisji, działaczami Frontu Jedności Narodu oraz stronnictw politycznych. Przewodniczący PMRN i PPRN przedstawili mu dorobek miasta i powiatu.

  30 XI. W ciągu 11 miesięcy młodzież szkolna przekazała na Społeczny Fundusz Budowy Szkół i Internatów następujące kwoty uzyskane ze sprzedaży makulatury i surowców wtórnych: I LO – 1.548 zł, II LO – 838 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 – 287 zł, nr 6 – 1.962 zł, nr 7 – 295 zł, nr 8 – 493 zł, nr 10 – 1.100 zł, nr 12 – 480 zł i nr 13 – 170 zł. Ogółem w tymże okresie świat pracy wpłacił na SFBSil 2.160.700 zł, wolne zawody – 3.500 zł, spółdzielczość – 86.700 zł, rzemiosło – 50.000 zł, handel prywatny – 18.100 zł i przemysł prywatny – 1.300 zł.

  ● W ZEM oddano do użytku załogi salę do spożywania śniadań, gotowalnię mleka i kawy, bufet, sklep spożywczy i kiosk księgarski w adaptowanych na te cele pomieszczeniach w dawnej hali magazynowej wyrobów gotowych.

  ● W Klubie ZWAP otwarto wystawę książek pod hasłem „Człowiek – Świat – Polityka”, zorganizowaną przez Miejską Bibliotekę Publiczną.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz