1969.01 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 5 marca 2016, Odsłon: 2 321
 • 1 I. Przejęcie przez MPGK nr 1 Miejskiej Służby Drogowej (poprzednio była to samodzielna jednostka budżetowa) z siedzibą przy ulicy Kolejowej 8 i zakładem produkcyjnym przy ulicy Westerplatte.

  1 I. Przyłączenie spółdzielń „Technodrzew” i „Cis” do świdnickiej Fabryki Mebli.

  1 I. Okręgowa Dyrekcja Inwestycji Miejskich rozszerzyła działalność na teren powiatów: jaworskiego i złotoryjskiego. W tymże miesiącu stanowisko naczelnego inżyniera w ODIM objął Stanisław Mróz (jago poprzednikiem był Andrzej Tatomir).

  1 I. Zastępcą dyrektora ZWAP do spraw produkcji zastał inż. Henryk Mieszkiewicz (zajmował to stanowisko do dnia 16 grudnia 1969 roku).

  5 I. Konferencja Samorządu Robotniczego w ZWAP. Obecny był dyrektor Zjednoczenia Automatyki i Aparatury Pomiarowej w Warszawie Zbigniew Twardoń oraz dyrektor Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Metronex” Władysław Grenik. M.in. ustanowiono odznakę „Zasłużonego Pracownika Pafalu”, złotą, srebrną i brązową dla tych, którzy przepracowali nienagannie w zakładach 20, 15 względnie 10 lat. Regulamin ustala, że w ciągu roku można przyznać najwyżej 3 odznaki złote, 5 srebrnych i 7 brązowych.

  8 I. Rada Spółdzielni im. Marcelego Nowotki powołała Borysa Stefanienko na drugiego członka Zarządu spółdzielni, na miejsce Bogusławy Zięteckiej. Skład 7-osobowej Rady Spółdzielni przedstawiał się wówczas następująco: Romana Kruk (przewodniczący), Władysław Mieżał (zastępca przewodniczącego), Aniela Kata (sekretarz), Janina Sadlej, Irena Paduch, Zofia Turska i Jadwiga Osiak.

  8 I. W wieku 74 lat zmarła Weronika Kulkowska, skrzypaczka, członek orkiestry Państwowego Teatru w Świdnicy, a następnie nauczycielka Szkoły Muzycznej. Od roku 1966 była na emeryturze.

  11-12 I. Występy zespołu muzyczno-wokalnego „Trubadurzy” w sali teatru.

  16 I. Sesja popularnonaukowa poświęcona rocznicom powstania PPR i PZPR zorganizowana przez ZMS w Liceum Pedagogicznym. Obecny był m.in. I sekretarz KP PZPR Gidziński.

  16 I. W ŚFUP utworzono stanowisko zastępcy dyrektora do spraw produkcji. Został na nie powołany inż. Wiktor Szumin.

  17 I. Ukonstytuowanie się 10 komitetów osiedlowych FJN, wybranych w listopadzie i grudniu 1968 roku. Ich przewodniczącymi, zastępcami. przew. i sekretarzami w poszczególnych komitetach zostali: nr 1 – Władysław Gaweł, Jan Wojciechowski i Bronisław Laszczyk, nr 2 – Eugeniusz Mierzwiński, Władysław Wolak i Jan Mielniczyn, nr 3 – Ryszard Deniszczuk, Marian Kuta i Eugeniusz Gwozdecki, nr 4 – Władysław Orłowski, Maksymilian Trojanowski i Władysława Rudzińska, nr 5 – Jan Kubak, Aldona Lis i Eugeniusz Chlabicz, nr 7 – Romuald Korzeniowski, Jan Orzech i Maria Sobolewska, nr 8 – Jan Porębski, Tadeusz Białęcki i Władysław Hałas, nr. 9 – Jan Czekanowski, Mieczysław Łoś i Jan Kałuża, nr 10 – Antoni Jankowiak, Aleksander Szczurowski i Urszula Baka.

  17-18 I. Występy Państwowego Teatru z Jeleniej Góry w sali teatru: „Wkrótce nadejdą bracia” Janusza Krasińskiego.

  24 I. Walne zebranie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z udziałem 38 delegatów. Obradom przewodniczył inspektor szkolny Józef Galica. Sprawozdania złożyli: prezes Zarządu TPD Romuald Bałtakis i przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Olga Cariuk. Dokonano wyboru nowego Zarządu, który w dniu 5 lutego ukonstytuował się następująco: prezes – Halina Król (Sędzia Sądu dla Nieletnich), wiceprezesi: Zofia Nastaziak (później, w toku kadencji zastąpiła ją Anna Daszkiewicz) i Romuald Bałtakis, sekretarz – Jan Wróbel (kierownik szkoły w Świebodzicach), skarbnik – Olga Cariuk, członkowie: Róża Kowalska, Mieczysław Przenzak, Stefan Kołodziejski, Janina Lewińska, Ryszard Skórkowski, Jan Laska, Marian Drożdż i Zenon Michalczyk. Prezesem Komisji Rewizyjnej został wybrany Zbigniew Danielski.

  24 I. Występ Państwowego Teatru z Wałbrzycha („Brytannik” Racine’a).

  25 I. W VI Powiatowym Konkursie Piosenki Polskiej w Świebodzicach II miejsce zajął kwintet Technikum Ekonomicznego, a w kategorii solistów III miejsce Ewa Strowska z II LO.

  26 I. Występ Państwowego Teatru z Jeleniej Góry („Opera za trzy grosze” Bertolta Brechta). Sztukę wystawiano kilkakrotnie.

  28 I. Oddanie do użytku nowego pawilonu gastronomicznego przy ulicy Okrężnej przez ŚZG.

  30 I. Walne zebranie członków KS „Polonia”. Wybrano zarząd w składzie: Władysław Refcio (prezes), Karol Elsner, Michał Firosz, Stanisław Surmacz i Roman Kosmala (wiceprezesi), Jerzy Wojewoda (sekretarz) i Urszula Wilman (skarbnik). Prezesem Komisji Rewizyjnej został Leon Plamowski, W związku z porozumieniem zawartym między czołowymi zakładami przemysłowymi: ZEM, ZWAP, Fabryką Wagonów i DZM w sprawie opieki nad Klubem postanowiono zmienić jego nazwę na „Międzyzakładowy Klub Sportowy Polonia”. Klub liczył 852 zawodników i zawodniczek, ponad 200 młodzieży trenującej w szkółkach sportowych i około 400 członków wspierających.

  Decyzją władz miejskich budynek przy ulicy Jagiellońskiej 5 przeznaczono na kino szerokoekranowe typu „Cinerame”. W lipcu tegoż roku zlecono Okręgowemu Zarządowi Kin opracowanie dokumentacji ekonomiczno-technicznej. Do realizacji tej decyzji jednak nie doszło.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz