1972.02 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 2 kwietnia 2016, Odsłon: 2 347
 • 1 II. Stanowisko kierownika Świdnickiego Ośrodka Sportu, Turystyki i Wypoczynku objął Stanisław Gajowski.

  1 II. Uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej dali koncert dla dzieci w Przedszkolu nr 1.

  5 II. Uroczyste spotkanie członków Egzekutywy KP PZPR z dawnymi działaczami Polskiej Partii Robotniczej w siedzibie KP.

  10 II. Przy ulicy [Kazimierza] Pułaskiego otwarto nowocześnie wyposażony ośrodek „Praktyczna Pani”, drugą placówkę tego rodzaju w Świdnicy.

  11 II. Wspólna sesja MRN i PRN dokonała połączenia organów wykonawczych zgodnie z centralnymi wskazaniami w jedno wspólne prezydium oraz wybrała jego członków. Przewodniczącym Prezydium MRN i PRN został Zbigniew Fedorowicz, jego zastępcami – Józef Hasek i Zenon Burski, sekretarzem – Franciszek Łukasiewicz, a niestałymi członkami – Paulin Spyra, Bronisław Małko, Halina Rosiak i Zbigniew Kuc. Tegoż dnia odbyło się pożegnanie dotychczasowego wiceprzewodniczącego PMRN Mieczysława Przenzaka, przechodzącego na stanowisko przewodniczącego PPRN w Złotoryi.

  12 II. Dwa koncerty – recitale fortepianowe Edwina Kowalika w ŚOK zorganizowała Państwowa Szkoła Muzyczna.

  15 II. Występ zespołu „Tropicale Tahiti Granda Banda”.

  19 II. W Fabryce Wagonów przebywała na obozie naukowym w dniach 10-19 lutego grupa studentów Instytutu Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej, specjalizujących się w produkcji, konstrukcji i eksploatacji taboru kolejowego.

  19 II. Zjazd Powiatowy delegatów Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej wybrał nowy zarząd, którego przewodniczącym został dyrektor ŚFUP Stanisław Kosarzewski.

  21 II. Wspólna plenarna sesja Powiatowego i Miejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu, poświęcona wytyczeniu zadań kampanii wyborczej do Sejmu.

  21 II. Oddanie do użytku bloku Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Ofiar Oświęcimskich 32-36 (45 mieszkań, 135 izb).

  22 II. Zmarł Stanisław Wołczko, emerytowany pracownik PKP, działacz kulturalny, zasłużony w amatorskim ruchu teatralnym jako aktor i reżyser.

  23 II. Delegacje stronnictw politycznych, organizacji i zakładów pracy złożyły wieńce na cmentarzu wojskowym w związku z 54 rocznicą powstania Armii Radzieckiej.

  26 II. Naczelnik poczty świdnickiej Zbigniew Hroboni uzyskał na wystawie filatelistycznej „XXX lat PRL” w Świdniku srebrny medal i nagrodę za kolekcję „Dyscypliny sportu” oraz dyplomy uznania za zbiory tematyczne: „Dzień znaczka” i „Wyścig Pokoju”.

  26 II. Z okazji 10 rocznicy śmierci Władysława Broniewskiego w II LO otwarto wystawę poświęconą historii jego życia, zaś w Czytelni Naukowej – wystawę książek poety.

  28 II. Stanowisko dyrektora MPGK nr 2 objął Janusz Mirowski, poprzednio kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej PMRN.

  28 II. Powołanie przez Prezydium MRN i PRN 9-osobowego zespołu do spraw budownictwa indywidualnego pod przewodnictwem Zenona Burskiego. Poprzednio działały dwa odrębne zespoły przy PPRN i PMRN.

  28 II. Prezydium MRN i PRN powołało również zespół opiniujący wnioski o nadanie odznaczeń państwowych, wspólny dla miasta i powiatu. Jego przewodniczącym został sekretarz prezydium Franciszek Łukasiewicz, a członkami: Jerzy Ptak (sekretarz KP PZPR), Józef Urczyński (sekretarz PK ZSL), Mieczysław Sikociński (prezes PK SD), Stefan Słomski (prezes Oddziału ZBoWiD), Tadeusz Harańczyk (prezes Zarządu Oddziału ZNP i sekr. PKZZ) oraz Tadeusz Lalicki (wiceprzewodniczący PZZMS).

  28 II. Wspólne plenarne posiedzenie Zarządów Powiatowych ZMS, ZMW i Rady Hufca ZHP, poświęcone udziałowi organizacji młodzieżowych w kampanii wyborczej do Sejmu.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz