1972.08 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 2 kwietnia 2016, Odsłon: 1 855
 • 1 VIII. Kary za przejazd autobusem miejskim bez ważnego biletu podwyższono z 50 zł do 100 zł. Zostało to spowodowane wzrostem liczby przejazdów „na gapę”.

  7 VIII. Wizytacja obozu harcerskiego świdnickiego hufca ZHP w Niesulicach w zielonogórskiem przez przedstawiciela Głównej Komendy, komendanta Chorągwi Adama Kiewicza i władze miasta Świdnicy. Obóz oceniono bardzo wysoko, przyznając mu maksymalną ilość punktów.

  8 VIII. Zmiana nazwy przedsiębiorstwa ZWAP „Pafal” na ZWAP „Mera-Pafal”.

  9 VIII. Rozpoczęcie przez ŚFUP dostaw urządzeń do nowo wybudowanej cukrowni w Łapach.

  20 VIII. Siatkarki „Polonii” wygrały międzynarodowy mecz w Sokolcu (CSRS).

  23-26 VIII. W Świdnicy przebywała z wizytą delegacja załogi m/s „Świdnica” z kapitanem Antonim Januszem na czele. Gości podejmowały władze miasta, zakłady patronackie i matka chrzestna statku Danuta Sajdak.

  28 VIII. Prezydium MRN i PRN powołało 6-osobowy zespół do badania przyczyn niewykonywania miesięcznych planów przez niektóre zakłady. Na czele zespołu stanął Jerzy Zdziechowski, a w jego składzie znaleźli się: dyrektor NBP Marian Ziarkiewicz, kierownik Powiatowego Inspektoratu Statystycznego Witold Malinowski i kierownik Wydziału Finansowego Stefan Mizik.

  31 VIII. W przeddzień 33 rocznicy napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę na cmentarzu wojennym odbyła się uroczystość składania wieńców.

  Na koloniach letnich przebywało 7.150 dzieci z miasta i powiatu, na obozach stałych 986 dzieci, na obozach wędrownych – 660, na półkoloniach – 794. Organizatorami obozów dla młodzieży szkół średnich były: ZBM, ZWAP, MZBM i Fabryka Wagonów. Wydział Oświaty zorganizował dwie kolonie po dwa turnusy w Bystrzycy Górnej i w województwie zielonogórskim. 52 dzieci wyjechało na wycieczkę do NRD. Natomiast w rejonie świdnickim przebywało na koloniach 2.950 dzieci i młodzieży z innych stron kraju.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz