1972.12 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 2 kwietnia 2016, Odsłon: 2 068
 • 1 XII. Oddanie do użytku bloku Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Teatralnej 6-12 (60 mieszkań, 180 izb).

  3 XII. Na krytej pływalni odbyła się spartakiada młodzieży szkół podstawowych. Startowało 225 uczniów, a w punktacji zespołowej zwyciężyły szkoły: nr 6, nr 11 i nr 13. Zwycięzcom wręczono medale pamiątkowe ufundowane przez PKKFiT.

  4 XII. Prezydium MRN i PRN powzięło decyzję budowy ośrodka wypoczynkowego w Złotym Lesie koło Lubachowa, przy współudziale zakładów pracy miasta i powiatu. Realizację zatwierdzonego programu budowy powierzono Świdnickiemu Ośrodkowi Sportu, Turystyki i Wypoczynku, zaś czynnikiem kontrolującym i nadzorującym przebieg prac uczyniono Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki.

  4 XII. Zmarł Henryk Orliński, były długoletni kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

  4 XII. Występ piosenkarki Maryli Rodowicz.

  5 XII. Występ Państwowego Teatru z Wałbrzycha („Wilki w nocy” T. Rittnera).

  7 XII. Konferencja sprawozdawczo-wyborcza PZPR przy ZWAP, z udziałem 80 delegatów. Wprowadzenia do dyskusji dokonał p.o. I sekretarza Komitetu Zakładowego Kazimierz Ogrodnik. Wybrano nowy, 30-osobowy KZ, którego I sekretarzem został Stanisław Gleba. Do organizacji partyjnej w ZWAP należało wówczas 460 osób, zrzeszonych w 14 organizacjach oddziałowych.

  7 XII. Świdnicka Straż Pożarna brała udział w gaszeniu groźnego pożaru pod Lutomią. Spłonęło 0,3 ha lasu iglastego, a straty obliczono na 40.000 zł.

  9 XII. Występ Teatru Współczesnego z Wrocławia („Portret doktora Mikołaja”).

  11-12 XII. Występy zespołu muzyczno-wokalnego „Czerwone gitary”.

  15 XII. Plenarne posiedzenie KP PZPR. Nowym I sekretarzem KP został wybrany Zygmunt Kosmala (na miejsce Zbigniewa Gidzińskiego, który złożył rezygnację).

  15-17 XII. Występy Państwowego Teatru z Jeleniej Góry („Dom otwarty” Bałuckiego).

  16 XII. Kierownikiem Wydziału Kultury PMRN został Marian Cichoń, poprzednio dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1. Jego poprzednik na tym stanowisku, Stanisław Marciniak, objął dyrekcję Świdnickiej Biblioteki Publicznej.

  20 XII. Naczelny Zarząd Wydawnictw w Warszawie wyraził zgodę na wydanie w roku 1973 pierwszego „Rocznika Świdnickiego” w nakładzie 1000 egzemplarzy, o objętości 12 arkuszy wydawniczych.

  27 XII. Zmarł Józef Pudło, wieloletni radny MRN, przewodniczący Komisji Budżetu i Planu.

  28 XII. Sesja MRN i PRN. Uchwalono na niej plan gospodarczy i budżet miasta i powiatu na rok 1973.

  28 XII. Oddanie do użytku nowego budynku szkolnego i hali warsztatowej Zakładowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej ZEM, w 10 rocznicę jej powstania.

  29 XII. Ministerstwo Przemysłu Maszynowego zatwierdziło założenia techniczno-ekonomiczne budowy nowego zakładu ZEM przy Mlecznej Drodze [Stanisława Wokulskiego]. W 4 miesiące później (28 kwietnia 1973 roku) Zjednoczenie Budownictwa Przemysłowego „Zachód” we Wrocławiu wyznaczyło generalnym wykonawcą tej inwestycji Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 1. Budowa została zakończona w czerwcu 1976 roku, a 12 lipca 1976 roku rozpoczęto w nowym zakładzie produkcję pierwszych wyrobów.

  29 XII. Uroczyste pożegnanie odchodzącej na emeryturę kierowniczki filii Świdnickiej Biblioteki Publicznej w Szpitalu Miejskim, Ireny Salmanowicz.

  30 XII. Siatkarki „Polonii” zajęły I miejsce w międzynarodowym turnieju w Apeldorn w Holandii, wyprzedzając drużyny z Holandii, RFN, Węgier i Czechosłowacji.

  31 XII. Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej zatrudniały 2.845 pracowników, w tym 2.369 fizycznych i 476 umysłowych.

  31 XII. W Spółdzielni Pracy im. Marcelego Nowotki pracowało 274 osoby (11 mężczyzn i 263 kobiety), w tym 254 pracowników fizycznych i 20 umysłowych. Park maszynowy składał się z 93 maszyn. Spółdzielnia produkowała ubiory męskie, damskie i młodzieżowe.

  Skład Prezydium Zarządu Powiatowego TPPR w roku 1972 przedstawiał się następująco: przewodniczący – Stanisław Kosarzewski, wiceprzewodniczący – Karol Dyczko i Waldemar Gałczyński, sekretarz – Wiesław Pruciak, skarbnik – Roman Kapała. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej był Józef Trzciński, a przewodniczącymi komisji środowiskowych i problemowych: wiejskiej – St. Rymarz, młodzieżowo-pedagogicznej – Ryszard Skórkowski, języka rosyjskiego – Maria Leśniak, kultury – Olimpia Toczyłowska, robotniczej – Paweł Drapacz.

  Spółdzielnia „Nowe Życie” wyprodukowała 72.102 okrycia damskie.

  W Turnieju Młodych Mistrzów Techniki w 16 zakładach przemysłowych i spółdzielniach uczestniczyło 114 osób. Zrealizowano 16 wniosków łącznej wartości 1.731.536 zł. Natomiast w Turnieju Młodych Mistrzów Gospodarności wartość czynów wyniosła 13.180.000 zł (przepracowano 10.250 godzin).

  Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski otrzymali: Franciszek Łukasiewicz (sekretarz PMRN i PRN), Ferdynand Fiszer (racjonalizator w ZWAP), Alfons Kozak (rencista, działacz robotniczy), Jan Gogacz (lekarz) i Jan Sztuka (długoletni pracownik ŚFUP). Medale za długoletnie pożycie małżeńskie otrzymali: Stefania i Tadeusz Pomorscy, Cecylia i Mieczysław Grzegdalowie oraz Agnieszka i Franciszek Podolscy.

  W ramach czynów społecznych na rzecz miasta zakłady pracy i szkoły wykonały następujące prace: sporządzono dekoracje z okazji obchodów Dni Ziemi Świdnickiej, wykonano 10 plansz z okazji 50-lecia ZSRR, element dekoracyjny przy wlocie do miasta od strony Legnicy z napisami: „Witamy w Świdnicy” i „Do zobaczenia w Świdnicy”, element dekoracyjny na placu Drzymały z napisami: „Dolny Śląsk” i „XXV lat”, oczyszczono basen i uruchomiono fontannę na plac [Włodzimierza] Lenina [świętej Małgorzaty], wykonano boisko w parku przy ulicy Pionierów [Pionierów Ziemi Świdnickiej], położono nawierzchnię asfaltową w parkach przy ulicy [gen. Władysława] Sikorskiego i ulicy Pionierów [Pionierów Ziemi Świdnickiej], oczyszczono park przy ulicy Kanonierskiej.

  Społeczne Komisje Pojednawcze działające przy komitetach osiedlowych rozpatrzyły 72 sprawy wniesione przez obywateli. 63 z nich zakończyły się ugodowo.

  MKS „Polonia” zorganizował 105 różnego rodzaju imprez sportowych, w tym 7 międzynarodowych, które obejrzało ogółem 50.400 widzów. Klub liczył 720 członków, 478 zawodników i 122 działaczy. Pracowało 6 sekcji, którym patronowały: Fabryka Mebli (boks), ZWAP (akrobatyka), Fabryka Wagonów (piłka nożna), Magnezyty (siatkówka), ŚFUP (koszykówka) i ZEM (lekka atletyka). W roku 1972 klub otrzymał dotację Związek Zawodowy Metalowców – 645.000 zł oraz różne subwencje w wysokości 530.803 zł. Wydatki klubu wyniosły 1.415.709 zł.

  W mieście zanotowano 21 pożarów, z których 12 zostało spowodowanych nieostrożnością osób dorosłych. Ponadto świdnicka Straż Pożarna uczestniczyła w gaszeniu 64 pożarów na terenie powiatu.

  W Świdnicy zarejestrowano 506 małżeństw, 812 urodzin i 265 zgonów. Ludność miasta zwiększyła się do 48.980 mieszkańców.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz