1975.06 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 2 kwietnia 2016, Odsłon: 3 331
 • 1 VI. Reforma administracyjna kraju. Zgodnie z nowym podziałem Świdnica weszła do nowoutworzonego województwa wałbrzyskiego.

  2 VI. Walne Zgromadzenie Spółdzielni Rzemieślniczej Wielobranżowej z udziałem 85 członków. Obradom przewodniczyła Krystyna Żarczyńska. Zatwierdzono sprawozdania i bilans za 1974 rok.

  7 VI. Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Pracy im. Marcelego Nowotki. Uchwalono zmiany w statucie. Zarząd spółdzielni stanowili w tym czasie: Leszek Bieniowski (prezes), Tadeusz Łopacki i Anna Kołodziej.

  7 VI. Internat Zespołu Szkół Zawodowych CRS „Samopomoc Chłopska” zdobył I miejsce w rejonowym współzawodnictwie. Jego kierowniczką była wówczas Zofia Mroczkowska (poprzednio, w latach 1959-1974 – Jadwiga Karakulska).

  8 VI. Fabryka Wagonów, w ramach dodatkowych zobowiązań, wykonała dwa zbiorniki wyposażone w urządzenia do roztapiania smoły dla Rejonowego Ośrodka Eksploatacji Dróg Publicznych w Świdnicy, wartości 1 min zł.

  8 VI. W I LO odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów. Medale Prymusa otrzymały absolwentki: Halina Tylicka, Irini Aga i Ewa Mazurkiewicz.

  10 VI. W związku z reorganizacją administracji terenowej prezes Rady Ministrów mianował prezydentem miasta Świdnicy Franciszka Łukasiewicza, dotychczasowego zastępcę naczelnika miasta i powiatu.

  10 VI. Utworzenie Komitetu Miejskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (dotychczas działający Komitet Powiatowy został rozwiązany w związku ze zmianą podziału administracyjnego). I sekretarzem KM PZPR został Waldemar Humeniuk, II – Jan Rostek. W skład egzekutywy KM weszli: W. Humeniuk, J. Rostek, H. Kowalik, R. Gramburg, Cz. Bednarska, Fr. Łukasiewicz i Józef Kowalczyk. W Świdnicy działały 84 podstawowe organizacje partyjne, zrzeszające 4.350 członków i kandydatów.

  12 VI. Sesja Rady Narodowej Miasta i Powiatu, ostatnia w dawnym układzie administracji terenowej. Zatwierdzono kandydatury: Franciszka Łukasiewicza na stanowisko prezydenta i Władysława Bieniasza na stanowisko wiceprezydenta miasta Świdnicy. Ustalono też listy radnych, przechodzących do pracy w radach narodowych stopnia podstawowego i tak: 49 osób pozostanie w Miejskiej Radzie Narodowej w Świdnicy, 13 wejdzie w skład MRN w Świebodzicach, 11 w skład Rady Narodowej Miasta i Gminy w Żarowie, 10 osób w skład MRN w Strzegomiu, 8 w skład RMiG w Jaworzynie Śląskiej. Ponadto do gminnych rad narodowych przejdą: w Świdnicy 6 osób, w Strzegomiu – 6, w Lutomi – 5, w Marcinowicach – 3. Wreszcie 9 osób wejdzie do Wojewódzkiej Rady Narodowej w Wałbrzychu.

  12 VI. Na stadionie sportowym zakończyła się trwająca dwa dni centralna spartakiada uczniów szkół przyzakładowych Związku Zawodowego Metalowców. Brali w niej udział zawodnicy z całego kraju.

  12 VI. Oddanie do użytku bloku Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy [Walerego] Wróblewskiego 47-51 o 40 mieszkaniach.

  13 VI. Prezydent miasta Franciszek Łukasiewicz wręczył Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski 15 kombatantom – inwalidom wojennym.

  14 VI. W dorocznym konkursie „Młodzież poznaje teatr” organizowanym przez Kuratorium i Teatr Polski we Wrocławiu II LO otrzymało II nagrodę (3.500 zł), zaś uczennica tegoż liceum Elżbieta Lipińska – nagrodę indywidualną.

  14-15 VI. Zjazd absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Aleksandra Zawadzkiego zorganizowany łącznie z obchodami 25-lecia szkoły. Sprawozdanie z działalności II LO w tym okresie złożył dyrektor Zenon Michalczyk. Uczczono pamięć zmarłych profesorów: Leona Szwaka, Franciszka Harhali, Dymitra Łauszkina, Anny Nowak i Olgi Czerniak. Z II LO wyszło w ciągu 25 lat 1.643 absolwentów, wśród nich m.in. późniejsi pracownicy naukowi wyższych uczelni: Maria Wichrowska-Marczenko (Instytut Geologiczny w Warszawie), Marian Krzyształowicz (Politechnika Wrocławska), Teresa Gwara-Chołocińska (Akademia Rolnicza we Wrocławiu), Mirosław Arczyński (Akademia Ekonomiczna w Zielonej Górze), Skrzypiec-Legędziewicz (Uniwersytet Wrocławski), Krzysztof Abramski (Politechnika Wrocławska), Marian Ursel (Uniwersytet Wrocławski) i Maciej Galant (Wyższa Szkoła Inżynieryjna w Zielonej Górze), a także: Zbigniew Tołłoczko – pracownik Filmu Polskiego, Lidia Śladowska – konstruktor w hucie im. Bolesława Bieruta, Tadeusz Jauer, Halina Aszkiełowicz – medalistka olimpijska z Meksyku, wielu inżynierów, lekarzy i nauczycieli.

  15 VI. Na skutek braku odpowiednich pomieszczeń w stolicy województwa w Wałbrzychu, zapadła decyzja o zlokalizowaniu w Świdnicy 10 instytucji wojewódzkich. Były to: Sąd Wojewódzki, Prokuratura Wojewódzka, Oddział Wojewódzki Banku Gospodarki Żywnościowej, Wojewódzki Zarząd Weterynarii, Wojewódzki Zarząd Inwestycji Rolnych i Melioracji, Wojewódzkie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej, Okręgowy Zarząd Kontroli Dochodów Państwa, Wojewódzki Związek Kółek Rolniczych, Wojewódzki Związek Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych i Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni.

  15 VI. W Trzebierzy [Trzebieży] nad Zalewem Szczecińskim w ośrodku kolonijno-wypoczynkowym świdnickiej Fabryki Wagonów oddano do użytku dwa nowe pawilony mieszkalne na 60 miejsc.

  15 VI. Studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego PWSM we Wrocławiu zaprezentowali w ŚOK „Domek trzech dziewcząt” według Schuberta w inscenizacji i reżyserii Igora Przegrodzkiego.

  16 VI. Świdnickie Zakłady Artykułów Technicznych „Iglotech” uruchomiły antyimportową produkcję rozpinek i liczników do krosien.

  16 VI. Ostatnie Plenum Zarządu Powiatowego ZMS, na którym instancja powiatowa została rozwiązana w konsekwencji reformy administracji terenowej. W miesiąc później powołano Zarząd Miejski. Ostatnim przewodniczącym Zarządu Powiatowego był Bronisław Sobolak, a jego zastępcami: Jerzy Szymak, Grażyna Wojtysiak i Stefan Róg.

  20-21 VI. Sympozjum naukowe poświęcone aparaturze cukrowniczej obradowało w Klubie ŚFUP. Wzięło w nim udział 60 przedstawicieli wyższych uczelni, zjednoczeń, central handlowych, projektantów i producentów urządzeń, także z NRD, Czechosłowacji i Jugosławii. Obrady otworzył dyrektor techniczny Zjednoczenia „Chemak” Jerzy Rudol.

  23 VI. Zjazd organizacyjny WZGS „Samopomoc Chłopska” z siedzibą w Świdnicy. Prezesem 35-osobowej Rady Nadzorczej został Wojciech Słaby, a prezesem zarządu Julian Permus.

  25 VI. Wizyta przedstawicieli władz miejskich: I sekretarza KM PZPR Waldemara Humeniuka i prezydenta miasta Franciszka Łukasiewicza w Loebau (NRD).

  25 VI. Studenci III i IV roku filii Politechniki Wrocławskiej rozpoczęli praktyki wakacyjne w Fabryce Wagonów i ZEM, a także w świebodzickiej „Refie”.

  26 VI. Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni „Jedność”. Zatwierdzono zmiany w statucie. Zarząd spółdzielni w tym czasie tworzyli: Jan Danielski (prezes), Zofia Kościelniak i Andrzej Kulenty.

  27 VI. Pierwsze posiedzenie organizacyjne powołanej przez KM PZPR Rady Dyrektorów. Jej przewodniczącym został dyrektor Fabryki Wagonów Alfred Galant, a zastępcą przewodniczącego – dyrektor ŚFUP Stanisław Kosarzewski. Rada została pomyślana jako organ doradczo-wnioskowy.

  30 VI. Pierwsza po reformie administracji sesja Miejskiej Rady Narodowej. Jej przewodniczącym został wybrany Waldemar Humeniuk, a wiceprzewodniczącymi: Mieczysław Sikociński i Kazimierz Ogrodnik. Powołano 5 komisji, na czele których stanęli: Józef Wojciechowski (komisja rozwoju gospodarczego i gospodarki miejskiej), Tadeusz Łopacki (komisja zaopatrzenia, produkcji rolnej i usług), Józef Michajłowicz (komisja wychowania, oświaty i kultury), Jerzy Rękas (komisja porządku publicznego) i Zbigniew Kuc (komisja zdrowia, spraw socjalnych i ochrony środowiska).

  W DZBR „Renifer” wprowadzono nową technologię chromowo-tłuszczową garbowania skór jagnięcych i kozich. Uszyte z nich rękawiczki nawet po wielokrotnym praniu nie tracą nic na wyglądzie i jakości.

  W sezonie sportowym 1974/1975 siatkarki „Polonii” zajęły III miejsce w rozgrywkach I ligi (trenerem drużyny od roku 1974 był ponownie Tadeusz Ząbek). Drużyna rezerwowa zajmowała IV miejsce w II lidze (wypadła z niej w roku 1976). Juniorki, jak w poprzednich latach, zdobyły mistrzostwo Polski. Koszykarze „Polonii” zajęli II miejsce w lidze okręgowej (trener – Karol Widerowski), zaś drużyna młodzików, prowadzona przez Henryka Zająca, zdobyła mistrzostwo Dolnego Śląska. Drużyna piłkarska w 1975 roku awansowała ponownie do ligi okręgowej. Bokserzy uczestniczyli w rozgrywkach ligi międzywojewódzkiej (trener – Władysław Janowiak), akrobaci zaś zajęli IV miejsce w mistrzostwach Polski.

  Czerwiec 1975 roku był ostatnim miesiącem trzydziestoletniego funkcjonowania Świdnicy jako stolicy powiatu. Reforma administracji terenowej pociągnęła za sobą w konsekwencji daleko idące zmiany w strukturach organizacyjnych nie tylko władz miejskich, ale również wszystkich niemal instytucji gospodarczych, społecznych i innych, działających na terenie miasta. Zaszły również poważne zmiany w obsadzie personalnej na wielu kierowniczych stanowiskach. Wrocław przestał być dla Świdnicy ośrodkiem dyspozycyjnym, funkcję tę przejął Wałbrzych. Tak więc koniec I półrocza 1975 roku stanowi niewątpliwie datę przełomową w historii miasta, jako wyraźne zakończenie pewnego okresu dziejowego i początek nowego w zupełnie zmienionych warunkach.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz